Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığı...

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Radyo Televizyon ve Sinema bölümü var. Aşağıda sırasıyla Radyo Televizyon ve Sinema bölümü nedir, puan türü nedir, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kitle iletişim araçlarının etkinlik alanlarını hızla genişletmelerine koşut olarak radyo, televizyon ve sinema gibi kitle iletişimin çeşitli alanlarında görev yapacak profesyonellerin eğitimi de önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu alanlarda üretilecek ve topluma aktarılacak bilgi ve iletinin üretiminden dağıtımına hatta kullanımına dek insanlara fayda sağlayacak biçimde planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu durum da kitle iletişim sektörüne kalifiye meslek insanları kazandırmakla mümkün olmaktadır.

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir?

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü; radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren meslek elemanlarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Radyo Televizyon ve Sinema için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Radyo Televizyon ve Sinema, SÖZ (SÖZEL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Radyo Televizyon ve Sinema baraj puanı da 180 puandır.

 

Radyo Televizyon ve Sinema nedir
Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Radyo Televizyon ve Sinema mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Radyo Televizyon ve Sinema mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Görüntü Yönetmenliği

2- Haber Editörlüğü

3- Kameramanlık

4- Kurgu Operatörlüğü

5- Kurgu Yönetmenliği

6- Metin Yazarlığı

7- Muhabirlik

8- Oyunculuk

9- Radyo Spikerliği

10- Resim Seçiciliği

11- Sanat Yönetmenliği

12- Senaristlik

13- Ses Yönetmenliği

14- Sunuculuk

15- Yapımcılık

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları radyo, televizyon ve sinema sektörünün yanı sıra yazılı basın, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları, siyasal iletişim gibi medyayla ilişkili hemen tüm sektörlerde istihdam olanağı bulabilmektedir.

Radyo Televizyon ve Sinema mezunları; TRT, özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler. Her geçen gün hızla gelişen ve yaygınlaşan yayıncılık sektörü yarışma ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Ülkemizde artan bir şekilde açılan özel televizyon ve radyo kanalları yayınlarını daha fazla izleyiciye ulaştırabilmek için çok sayıda kaliteli yapımlar oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluk yeni elemanlara olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu alanda piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yapımları gerçekleştirecek, iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Radyo Televizyon ve Sinema Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Radyo Televizyon ve Sinema mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Radyo Televizyon ve Sinema mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Denetlenen programın üzerinde yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirir ve programı ilgili birime teslim eder.

2- Hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırır, araştırma sonuçlarından yeni yapımların hazırlanmasında yararlanır.

3- Naklen yayınlarda, yayınların programlandığı şekilde aksama olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlar.

4- Program için gerekli ortamı, sahneyi hazırlatır.

5- Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır.

6- Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler ve bunlarla ön anlaşma yapar.

7- Programı kaydedecek teknik elemanlarla gerekli bağlantıyı kurar.

8- Yapılacak programın konusunu ve süresini belirler.

9- Yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirler ve iş akışını planlar; yapımda görev alacak personelin görev dağılımını ve iş düzenini belirler.

10- Yapımı gerçekleştirilen programı, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim eder.

11- Yayınlanmadan önce programı izler, belirlenen süreye göre ayarlar.

 

Radyo Televizyon ve Sinema Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Radyo Televizyon ve Sinema çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Radyo Televizyon ve Sinema okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Program yapımcıları görevlerini genelde kapalı ortamda gerçekleştirir. Çekim için gerekli malzeme ve oyuncu temini gibi görevleri de değişik ortamlarda gerçekleştirirler. Çalışma ortamı genelde sıcak ve gürültülüdür. Program yapımcısı çalışırken yönetmen ve yapımda görev alan diğer personelle iletişim halindedir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Kırtasiye malzemeleri

2- İletişim araçları

3- Bilgisayar

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Radyo Televizyon ve Sinema maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Radyo Televizyon ve Sinema maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Radyo Televizyon ve Sinema dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dersleri Nelerdir?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık ve birbirini tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Çok sayıda seçmeli derslerin bulunduğu bölümde öğrenciler, İletişim Fakültesinin diğer bölümlerinden seçmeli ders alabilmektedir.

 

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Belgesel Sinema
 3. Bilgisayar Teknolojileri
 4. Çevre, Medya ve İletişim
 5. Film Eleştirisi ve Analizi
 6. Film Kültürü
 7. Film Kuramları ve Estetiği
 8. Fotoğraf Uygulamaları
 9. Görsel Kültür
 10. Görüntü Düzenleme
 11. İngilizce
 12. Kamera Teknikleri
 13. Kitle İletişim Kuramları
 14. Kitle İletişimde Araştırma Yöntemleri
 15. Medya Eleştirisi
 16. Medya Endüstrisi ve Küreselleşme
 17. Medya Okuryazarlığı
 18. Medya, Kültür ve Toplum
 19. Metin ve Diyalog Yazarlığı
 20. Popüler Kültür
 21. Radyo Program Yapımı
 22. Radyo ve Televizyona Giriş
 23. Reklamcılık
 24. Senaryo Yazımının Temel İlkeleri
 25. Ses Yapım Teknikleri
 26. Sinema Tarihi
 27. Siyasal Düşünce Tarihi
 28. Sosyal Bilimlerde Kavramlar
 29. Türk Dili
 30. Türk Medya Tarihi
 31. Türk Sineması
 32. TV Yapım Tasarım
 33. Video-Kurgu

 

Radyo Televizyon ve Sinema Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Radyo Televizyon ve Sinema KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne son beş yılda toplam 8 kontenjan verilmiş ve mezunlar 79 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Radyo Televizyon ve Sinema tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Ekip çalışmasını sevmeli.

3- İnsanlarla iyi iletişim kurabilmeli ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip olmalı.

4- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

5- Planlı çalışmayı bilmeli.

6- Titiz, düzenli ve disiplinli olmalı.

7- Yaratıcı olmalı.

 

Radyo Televizyon ve Sinema Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Radyo Televizyon ve Sinema yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Radyo Televizyon ve Sinema nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Radyo Televizyon ve Sinema iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUGwLgdu7z3-6YPCZ6pSY3RYsGkCq-IC4LUeHgcujlY23dLeMctt3ju01QtjVuQsQULjwvx7dPik4ogic6HhNqurfR_OpRCA9ZSmForAHgl19Hy46wFaoJiuOQd13NDxb4BShm2hyphenhyphenn_moB/w320-h99/radyo-televizyon-ve-sinema.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUGwLgdu7z3-6YPCZ6pSY3RYsGkCq-IC4LUeHgcujlY23dLeMctt3ju01QtjVuQsQULjwvx7dPik4ogic6HhNqurfR_OpRCA9ZSmForAHgl19Hy46wFaoJiuOQd13NDxb4BShm2hyphenhyphenn_moB/s72-w320-c-h99/radyo-televizyon-ve-sinema.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/radyo-televizyon-ve-sinema-bolumu-nedir.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/radyo-televizyon-ve-sinema-bolumu-nedir.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content