Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü nedir, ne iş yapar, maaşları, dersleri, iş imkanları, KPSS atama puanları, yorumları ve dikey geçiş hakkında bilgileri derlediğimiz güncel bir yazı.

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü nedir, puan türü nedir, Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Acil Durum ve Afet Yönetimi dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
acil durum ve afet yönetimi ne iş yapar
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü


Türkiye, gerek tarihi mirası gerek doğası ile eşsiz bir ülke olsa da ne yazık ki her türlü afete açık bir ülkedir. Türkiye'nin geçmişinde, tarihe iz bırakmış birçok afet görülmüştür. Özellikle büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep olmuş olan 99 depremi ve günümüze en yakın büyük çaplı Van depreminden sonra, acil durum ve afet yönetimi alanında yetişmiş insan gücünün büyük bir gereksinim olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde depremlerin yanı sıra heyelanlar, sel taşkınları ve yangın gibi afetler de tehdit unsuru sayılmaktadır. Olası bir afet için gerekli önlemlerin alınması yahut gerçekleşen bir afetten sonra kurtarma ve iyileştirme operasyonlarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için bu alanda yetişmiş personellere sahip olmamız çok önemlidir. İşte, tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerimizde Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünün açılması kaçınılmaz olmuştur.

2 Yıllık Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir?


Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü; her türlü afet, savaş, terör, anarşi, büyük çaplı bulaşıcı hastalıklar ile benzeri durumlarla baş edebilecek eğitimli meslek elemanları yetiştiren bir önlisans programıdır. Bölümün amacı acil durum ve afetler karşısında gerekli tedbirleri alacak ve anlık olaylara direkt müdahale edebilecek elemanlar yetiştirmektir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri


Bölüm bir önlisans programıdır, yani eğitim süresi 2 yıldır. Bölüme yerleşmek isteyenler TYT sınavına girip TYT puan türünden en az 150 puan almalıdır. Bölümü başarı ile bitirenlere ‘’Acil Durum ve Afet Yöneticisi’’ unvanı verilir. Mezunlar ‘’tekniker’’ unvanı ile görev aldıkları için ‘’Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri’’ olarak da anılır. Programın eğitimi dört dönem halinde verilir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları


Ülkemizde bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç fazlası ile bulunmaktadır. Bu nedenle mezunlar, iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşamazlar. Diğer bölümlerde olduğu gibi, devlete ait kurumlara atanmak için KPSS şartı bulunmaktadır. KPSS’de yeterli puanı alanlar ve sözlü mülakat ile alım yapan kurumlar için bu sınavlardan da geçerli notu alanlar, ilgili devlet kurumuna tekniker unvanı ile atanır. Bu teknikerler de 657 devlet memurları kanununa tabi olur. Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları, aşağıda listelediğimiz devlet kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptir:

 1-Afet ve Acil Durum Başkanlığı ile bu başkanlığa bağlı birimler (il müdürlükleri veya ilçe müdürlükleri)
 2-Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri
 3- İl veya ilçe İtfaiye Teşkilatları
 4- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri
 5- Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları
 6-Kamu Hastaneleri
 7- Üniversite hastaneleri
 8-Özel hastaneler ile özel sağlık kuruluşları
 9- İl/İlçe Belediye başkanlıkları veya büyükşehir belediyeleri
 10- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına Bağlı Şubeler
11- Sağlıkta Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM)
12- Ulusak Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

Acil Durum ve Afet Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?


Gerçekleşen bütün doğa olayları veya kazalar afet olarak tanımlanmaz. Yaşanan bir olaya afet diyebilmemiz için, bu olayın toplumun genelini veya bir bölümünü etkilemesi, insan faaliyetlerini kısmen de olsa durdurması ve çeşitli zararlara yol açması gerekir. Tanıma uygun bir afet veya acil durum ile karşılaşmadan önce, karşılaşma esnasında ve sonrasında yapılması gereken belli başlı şeyler vardır. Acil Durum ve Afet Yönetimi teknikerleri bu doğrultuda ilgili aşamalarda şu iş veya işlemleri yaparlar:

Afet veya Acil Durum Öncesinde: Olası bir afet veya acil duruma karşı insanları eğitir, bilinçlendirir, onları bu tür durumlara hazır hale getirirler. Gerekli ekiplerin kurulmasını sağlar ve ekip üyeleri arasında iş birliğinin yapılmasını sağlarlar. Alınması gereken her türlü tedbiri alırlar.

Afet veya Acil Durum Esnasında: Afet veya acil durum sebebi ile zarara uğramış insanlara ulaşarak onları en az zararla kurtarmaya çalışırlar. İnsanların gerek can gerekse de mal varlığını her türlü tehlikeden kurtarmaya çalışırlar. İnsanların ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerini temin ederler.

Afet veya Acil Durum Sonrasında: Afet veya acil durum neticesinde ortaya çıkan durumu rapor haline getirmek, insanları normal yaşamına döndürmek için gerekli çalışmaları yapmak ile görevlidirler.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?


Acil Durum ve Afet Yönetimi teknikeri maaşları 2020 Ocak ayı için 4250 Türk Lirası civarındadır. Tekniker maaşları; görev süreleri, medeni halleri, sahip oldukları çocuk sayısına göre farklı olabilmektedir. Ayrıca farklı kurumlarda çalışan teknikerlerin maaşları da birbirinden farklı olabiliyor.

Eşi çalışmayan bir teknikerin, eşi çalışan bir teknikerden üç yüz lira kadar fazla maaş alması söz konusudur. Devlet, eşi çalışmayan devlet memurlarına o oranda aile yardımı yapmaktadır. Yine çocuğun yaşına bağlı olmakla beraber her çocuk için 30-60 lira arasında aile yardım dsteği verilmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?


Her önlisans mezunu gibi Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları da DGS’ye, yani Dikey Geçiş Sınavı’na girerek çeşitli lisans (4 yıllık) bölümlerine dikey geçiş yapma hakkına sahiptir. DGS’de Türkçe ve Matematik bilgisini ölçen sorular sorulmaktadır. Bu sınavdan yeterli puanı alanlar, geçiş yapabilecekleri bölümleri/üniversiteleri tercih eder ve sıralamada yeterli başarıyı elde ettiyse dikey geçişlerini gerçekleştirmiş olurlar. Acil Durum ve Afet Yönetimi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

1-Acil Yardım ve Afet Yönetimi
2- Hemşirelik
3- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümleri arasında neredeyse hiç fark yoktur. Her iki bölümden mezun olanlar da aynı haklara sahiptir.

2 Yıllık Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?


Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü öğrencileri 2 yıllık/4 dönemlik eğitimleri boyunca aşağıdaki dersleri almakla mükelleftir:

-Acil Durum ve Afet Planlanması
-Acil Durum ve Afet Yönetimi Kaynakları
-Acil Durum Yönetim İlkeleri
-Afet Müdahalesinde Asgari Standartlar
-Afet ve Acil Durum Mevzuatı
-Afet ve Acil Durum Psikolojisi
-Afetlerde Korunma
-Afetlerde Salgın Hastalıklar
-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Yapı Bilgisi ve Güvenliği
-Bilgisayar Büro Programları
-Çevre Koruma ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri
-Davranış Bilimleri
-İletişim Teknolojileri
-İletişim
-İlk yardım
-İstatistik
-Kalite Yönetim Sistemleri
-Liderlikte Karar Verme ve Problem Çözme
-Lojistik
-Matematik
-Meslek Etiği
-Olay Yönetim Sistemi
-Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı
-Raporlama ve Kayıt Tutma
-Senaryo Hazırlama Teknikleri ve İhtiyaç Tespiti
-Sivil Savunma Bilgisi
-Toplum Acil Müdahale Ekipleri, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Derslerin zor olup olmadığı ise sizin bu alana olan ilginiz ve çalışma yoğunluğunuza göre değişiyor. Derslerine gereken önemi veren her öğrencinin sınıfını rahatlıkla geçebileceğini düşünüyoruz.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları


Bölüm mezunlarının devlet kurumlarına çok kolay bir şekilde atanabildiğini söyleyemeyiz ne yazık ki. Atama konusunda birçok önlisans programına göre daha şanssız olduğunu söyleyebiliriz. Kamu kurumlarına tekniker olarak atanmak isteyenler KPSS’de yeterli puanı almalıdır. Bu puan ise günümüzde 85 ve üzeridir. Son 5 yılda sadece 1 kişi atanabilmiştir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Okuyanlar ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Yorumları


Bu başlık altında, Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları veya bölümü okuyanların yorumlarına yer vereceğiz. Bölümü tercih edip etmemenizde bu yorumların da faydalı olacağını düşünüyoruz.

Sema ŞAHİN dedi:

‘’Burada geçirdiğim iki yıllık süreyi ziyan olmuş sayıyorum. Bölümü okurken sağlık dersleri alıyoruz ama herhangi bir kuruma sağlıkçı olarak atanamıyoruz. İlk yardım dersleri alıyoruz fakat o alana ait kurumlara da başvuramıyoruz. İlk yardım sertrifikası alıp sürücü kursunda eğitmenlik yapayım dedim; fakat bölümümüz sağlık bölümü olarak geçmediği için ona da izin çıkmadı. Bu bölüm neden açılmış, hala anlayamadım.’’

Büşra Yağmur dedi:

‘’Şu an Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünü okuyorum. Anladığım kadarı ile bölümün atamaları yok gibi bir şey. Bölümü tercih etmeden önce tekrar düşünmenizi tavsiye ediyorum.’’

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Acil Durum ve Afet Yönetimi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 59
 1. Aslında dünyada çok önemli bi bolum fakat ülkemizde henüz tam oturmuş değil oysaki afet olasılığı yüksek bi ülkeyiz att olarak calisiyirum aday mezunuyum fakat ust ogrenim bile sayilmiyormuş maalesef

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Üstöğrenim olarak sayılıyo

   Sil
  2. Kesinlikle haklısınız. Hele de ülkemizde beklenen olası büyük depremler varken bölümün değerinin henüz anlaşılmaması anlaşılacak gibi değil. Ancak her şeye rağmen bölümün ileride daha fazla tutulacağına inanıyoruz.

   Sil
  3. Merhaba ben ATT olarak görev yapmaktayım Acil Durum ve affet bölümü nü bitirdim maalesef üst ögrenim olarak saymadılar eger sayılıyor ise yönlendirme yapabilir misiniz

   Sil
  4. Merhaba, ne yazık ki size iyi haber veremeyeceğim. Sağlık çalışanları için üst öğrenim sayılan toplam 53 önlisans bölümü var; fakat bunların arasında Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü yok. Anlayacağınız, Acil Durum ve Afet Yönetimi üst öğrenim sayılmıyor.

   Sil
  5. Merhaba bişey sormak istiyorum bu bölümü bitiren att olabiliyor mu
   Birde att olarak nerede görev yapıyorsunuz

   Sil
  6. Hayır, Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları ATT olamazlar. Zaten şu an ATT diye bir şey yok. Eskiden, sağlık meslek liselerinde Acil Tıp Teknisyenliği bölümü vardı, mezunlarına ATT diyorlardı; fakat bölüm kaldırıldı. ATT ile aynı görevi yapan paramedikler var. İlk ve Acil Yardım mezunlarına paramedik deniyor. Paramedikler, her türlü kamu ve özel hastanelerinde çalışabiliyor.

   Sil
  7. Teşekkür ederim cevapladığınız için. Acil durum afet okuyorum ikinci senem iş olanaklarına bakıyorum ama hiçbir şekilde iş bulamadım böyle bir bölüm açıp iş imkanının bu kadar az olması üzücü

   Sil
  8. Rica ederim. Çok haklısınız. Bugünkü İzmir depreminde, bu bölüm mezunlarına olan ihtiyacı yeniden gördük maalesef. Enkazlarda çalışacak gönüllüler aranıyor. Oysa bu işin uzmanları varken, onlara iş olanağı vermemek akıl işi değil. Dilerim en kısa zamanda istediğiniz işi bulursunuz.

   Sil
  9. İnşallah çok saolsun ��

   Sil
  10. 4 yillik mi okudunuz

   Sil
  11. Merhaba bu bolum mezunlari ATT olarak gorev yapabiliyor mu

   Sil
  12. Hayır, ATT olarak görev yapamıyor.

   Sil
 2. 2 YILLIK BÖLÜM OKUYORUM ŞUAN 1. SINIF ÖĞRENCİSİYİM UMARIM 2 YILLIK İÇİN İŞ İMKANLARI VARDIR. ÇOK ARAŞTIRDIM AMA KORKULARIM VAR ELBETTE HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE İNŞALLAH...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende bu yil yerlestim insallah is olanaği vardir kalmayalim ortada :(

   Sil
  2. Doğrusunu söylemek gerekirse, bazı sağlık bölümleri dışında ataması garanti olan önlisans bölüm kalmadı. Ancak Acil durum ve Afet Yönetimi bölümü, birçok 2 yıllık bölüme nazaran tercih edilebilecek bir bölümdür.

   Sil
  3. Bölümünüz hayırlı olsun. KPSS'yi ciddiye aldığınız takdirde atanamama ihtimaliniz düşüktür.

   Sil
  4. Siz atandiniz mi

   Sil
  5. Arkadaşlar bu bölümün ataması var mı yok mu önü açık bir meslek mi bilgi verir misiniz 🙏

   Sil
 3. Ben önlisans sivil savunma itfaiye bolumu 2. Sinif ogrencisiyim ve okuduğum üniversite sınavsız 2. Üni okuma imkanı sağlıyor ve bende acil durum ve afet yönetimi bölümünü okumak istiyorum. Sivil savunma ve itfaiye bölümüne ek olarak sizce bana katkısı olur mu iş olanağı ve çalışma imkanı acısından bilgilendirirmisiniz? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, normalde, iş imkanları veya diğer bir ifadeyle atanma konusunda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü, Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümüne göre çok daha avantajlıdır. Şöyle ki: Günümüz koşullarında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünden atanamazsanız Acil durum ve Afet Yönetimi bölümünden hiç atanamazsınız. Elbette ileride bir şeyler değişir ve Acil Durum bölümünden iyi bir alım yaparlarsa başka.

   Bununla beraber, mesleğiniz açısından size elbette ki çok şey katacaktır. En azından mesleğinizde daha bilgili ve deneyimli olacaksınız. Bu, sizin için çok önemli değilse, benim tavsiyem, 2. üniversiteyi ilgi ve hobilerinize göre seçmenizdir. Yani zevkle okuyabileceğiniz veya normal yaşamınızda da size bir şeyler katacak bir bölüm okumanız daha mantıklı olacaktır. Tüm bunları, sizin okuduğunuz bölümün, mevcut 2. üniversite bölümlerinden daha iyi olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. İkinci üniversite dersleri ile uğraşacağınıza, KPSS'ye yüklenerek kendi bölümünüzden atanmanızı öneririm. Atandıktan sonra istediğiniz bölümü okuyun. Elbette karar sizin.

   Sil
 4. Merhaba ben acil durum ve afet yönetimi bölümünü tercih verdim araştırdığım kadarıyla ataması var gibi gözüküyordu şimdi bu yorumları okuyunca bi tereddütte kaldım ataması var mı yok mu yada okuyan biri varsa bana cevap verebilir mi lütfen?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, sanırım başka bir bölüm ile karıştırmışsınız; çünkü maalesef bu bölümün ataması yok. Son 5 yılın KPSS atamalarına baktık. 5 yıl içinde sadece 2019 yılında 1 kişi 85 puan ile Mardin'e Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğüne atanmış. Bunun dışında atama yok. Zannediyorum ki 4 yıllık Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü ile karıştırmışsınız.

   Sil
  2. Peki 4 yıllık Acil yardım ve Afet yönetimi okuyanlar atanabilir mi ?

   Sil
  3. Evet, o bölümden atanmak kolay. Düşük KPSS puanıyla atanabiliyor mezunlar şimdilik.

   Sil
  4. Bende şimdi 4 yıllık secicem ama bu yorumları gördükten sonra tereddüt ettim

   Sil
 5. Asıl alanım ilahiyat ama Afad ı 2.bölüm olarak okumak istiyorm hem günümüz şartlarından kaynaklı biliçlenme açısından hemd3 bi nebze de olsa başkalarına yardım olabilme açısından okumak istiyorm.ama okurkende boşa okumuş boşa para yatırmış olmak istemem . Afad ın Kpss dışında devlet daireleri veya özel sektör gibi alanlarda hiç mi çalışma alanı yok.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, ne yazık ki kamu kurumları dışında, özel sektörde, iş bulma olanağınız sıfıra yakın. Belki Kızılay gibi yarı resmi veya tam sivil ''sivil toplum kuruluşları''nda iş imkanınız olur ama orada da sizi tatmin edecek bir ücret alabileceğinizi düşünmüyorum.

   Sil
  2. Merhabalar... peki afad ın çalışma alanlarına başvuru ya da çalışma şartları nasıl oluyor ne kadar süreyle çalışılabiliyor

   Sil
  3. Merhaba; AFAD, ''Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'' adı altında KPSS ile zaman zaman alım yapıyor. KPSS ile atandığınızda 657'ye bağlı memur sayıldığınız için çalışma süresi yoktur, yani emekli olana kadar çalışmaya devam edersiniz. Ola ki AFAD, herhangi bir KPSS alımında alım yaptığında, şartlar kılavuzda yer almaktadır. Nitelik kodlarında belirtilmektedir. Ancak Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarından KPSS ile alım yapmadı şu ana kadar. Açıktan atama yapıldıysa bilemem, kurumun ilanlarını takip etmek gerek.

   Sil
 6. İzmir depreminden sonra alımlar olur mu sizce

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Maalesef pek sanmıyorum. Elazığ depremi de aynı büyüklükte ve şiddetteydi; ancak değişen bir şey olmadı.

   Sil
 7. Merhaba ben 4 yıllık lisans acil yardım ve afet yönetimi bölümünü okuyorum benim memur olarak atanma ihtimalim,meslek bulma ihtimalim nasıldır?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, Acil Yardım ve Afet Yönetimi atamaları gayet iyi durumda. Yüksek sayıda alım olmuyor; ancak mezun sayısı az olduğu için KPSS taban puanları bayağı düşük. Ağustos 2020'deki alımda 68 puanla bile alım oldu. KPSS'yi biraz ciddiye alırsanız, muhtemelen ARFF memuru olarak atanırsınız.

   Sil
  2. Teşekkür ederim evet arff memuru atanma durumu dediğiniz gibi ama boy-kilo indeksim arff memurluğuna uygun değil kilom eksik almakta da zorlanıyorum daha bu yıl yeni kazandım bu bölümü onun dışında mezun olunca kpssden alacağım puana göre çalışabileceğim başka bir konum var mıdır

   Sil
 8. Ikinci bir üniversite afet acil yönetimi bölümünü düşünüyorum atamasi 68 felan yazıyor dogru mu sizce okumali mıyım bilgisayar programlama bitirdim atamasi cok yüksek atanamiyorum afatın düşük atamasını duyunca araştırmak istedim sizce hemen atanabilinecek bir bölüm mü şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, Afet Acil Yönetimi diye bir bölüm yok. Sanırım siz 4 yıllık Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünden bahsediyorsunuz. Çünkü KPSS taban puanları 67-68 olan bölüm odur. Dediğim gibi, bölüm 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Kazanabiliyorsanız tercih edin. Gelecekte ne olur bilemem; fakat şu anda mezunlar kolayca atanabiliyor.

   Sil
  2. Ayrıca bahsettiğim bölüme şu linkten ulaşabilirsiniz ya da sitemizdeki arama kutusundan da bulabilirsiniz.

   https://www.elizan.net/2020/09/acil-yardm-ve-afet-yonetimi-nedir-ne-is.html?m=1

   Sil
 9. Acil yardım ve afet yönetiminde boy sınırlaması varımdır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin şartları arasında boy uzunluğu erkekler için en az 1,70 m, kızlar için en az 1,65 m olması şartı var. Tüm üniversitelerde 1,70 ve 1,65 mi emin değilim ama var böyle bir şart.

   Sil
 10. Bu bölümü bitirdim ve Zamanımızı bu bölüm ile elimizden aldılar sadece. biir kişi tekmi atanır bir kaç sene içerisinde hayretler içerisindeyim. halen neden kapatmiyorlar bu bölümü bilmiyorum, muhtemelen bazılarının işlerine gelmekte

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bitirdiğim bölüm ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ. 2 YILLIK BİR BÖLÜM

   Sil
 11. Selamlar arkadaşlar bu akşam saat 18.00 da Acil Durum ve Afey Yönetimi için twitter da etkinliğimiz var. Sizleride orada görmek istiyoruz geleceğimiz için mücadele içinde olalım !!!!

  YanıtlaSil
 12. Merhaba. Ben ceza infaz 1.sınıf öğrencisiyim. Fakat dgs ile acil yardım ve afet yönetimine geçiş olduğu için geçiş yapmayı planlıyorum. Sizce geçiş yapmalı miyim?

  YanıtlaSil
 13. Acil durum ve afet yönetimi atamaları için kpss puanı kaç

  YanıtlaSil
 14. Yazıklar olsun emeğim zamanım param 2.üniversite diye bitirdiğim bölüm gonullulukle birlikte almadığım belge sertifika kalmadı dgs de ne alaka hemsirelige geçiş varda paramedik yada ayay a geçiş yok soruyorum onca sağ lık eğitiminden sonra neden ilk yardım eğitmeni olamıyoruz dalgamı geçtiniz bizimle o hastanelerde torpille yerleşip afad eğitimi veren güvenlikçi veri hazırlama memurlarına ve daha hakkımızı yiyen kimler varsa helal etmiyorum hicbirsekilde biktim adaletsizliginizden

  YanıtlaSil
 15. Ben ikinci üniversite olarak acil durum ve afet yönetimi düşünüyorum. Atanma kaygım yok sadece sivil toplum kuruluşlarında vs. gönüllü olarak çalışmak için okumak istiyorum. 2 yıllık bölümde ilk yardım vs. yapabilecek kadar eğitim alabiliyoruz değil mi? Bir de bu bölümü okursam gönüllü çalışabilir miyim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gönüllülugunu bile çok gören çok bilmişler var okadar haksızlık adaletsizlik varki hakkım olan stajı bile yapamıyorum kurumlarda yetkinliği olmayan insanlara yalvarmak zorunda kaldım yapmicam staj falan kendime aileme faydalı olacak yetkinliğe ulaştım çok şükür bana yeter hak yiyenler utansın

   Sil
 16. Merhaba afad mi yoksa akut mu is olanagi veriyor ben tam anlayamadim

  YanıtlaSil
 17. Ben üçüncü üniversite olarak bu bölümü okumak istiyorum ama amacım 112 de çalışmak imkan hiç mi yok çalışma alanı olarak internette yazıyor

  YanıtlaSil
 18. hiç bir işe yaramayan boşuna olan atması olmayan üst ögrenım sayılmayan bos bır bolum yakında da kapanır

  YanıtlaSil
 19. Dgs ile hemsirelige gecis yapilabiliyorumus

  YanıtlaSil
 20. Acil durum ve afet yönetimi okuyup dgs ile hemşireliğe geçebiliyor muyuz bilgisi olan var mı?

  YanıtlaSil
 21. Merhaba acil durum ve afet yönetimi ile DGS den hemşireliğe geçmek istiyorum sizce nasıl olur.bilgisii olan varsa lütfen yardımcı olabilirmi

  YanıtlaSil
 22. Boy sınırı falan var mi bazıları var demiş

  YanıtlaSil
 23. bu bölümden mezun olduğumuzda atama için yaş sınırı var mı

  YanıtlaSil
 24. Merhaba ben lise den hemşire olarak atandım 2 yıllık acil durum ve afet bölümünü bitirdim önlisans üst ögrenim listesinde acil durum ve afet bölümü adı geçmiyor ama acil yardım önlisans programı diye bi madde var bu acil durum ve afet bölümü olmuyormu

  YanıtlaSil
 25. merhabalar ben tercihimin ilk sırasına bu bölümü yazdım dgs ile hemşireliğe geçebilmek için fakat yorumları okuduktan sonra tereddüte kapıldım dgs ile hemşireliğe geçiş yapan tek bölüm bu mu yoksa başka bölümler de var mı yardımcı olursanız sevinirim ona göre tercihimden kaldırmayı düşünüyorum

  YanıtlaSil
 26. bu bölümde boy sınırımı varmı

  YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları Hakkında Bilgi
Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü nedir, ne iş yapar, maaşları, dersleri, iş imkanları, KPSS atama puanları, yorumları ve dikey geçiş hakkında bilgileri derlediğimiz güncel bir yazı.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgZPUJVA7BR8OxaoHpamWUOo8turlAB9SEVMchQOsOjby8_dOF8kOU0s8hos3o4eCjhkuhvDC0uP8EXiL_7sykgaIBm6r_IfYlnR-BMcQTQFKbNO9hnEsDiQ9ifWcExjeRWjlHvf1o10va/s1600/acil-durum-ve-afet-yonetimi-bolumu.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgZPUJVA7BR8OxaoHpamWUOo8turlAB9SEVMchQOsOjby8_dOF8kOU0s8hos3o4eCjhkuhvDC0uP8EXiL_7sykgaIBm6r_IfYlnR-BMcQTQFKbNO9hnEsDiQ9ifWcExjeRWjlHvf1o10va/s72-c/acil-durum-ve-afet-yonetimi-bolumu.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2019/10/acil-durum-ve-afet-yonetimi-bolumu.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2019/10/acil-durum-ve-afet-yonetimi-bolumu.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content