Makine Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Makine Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yaz...

Makine Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Makine Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Makine Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Makine Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Makine Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Makine Mühendisliği Bölümü Nedir?

Makine Mühendisliği bölümü; her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden mühendisleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Makine Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Makine Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Makine Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Makine Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Makine Mühendisliği nedir
Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Makine Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Makine Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

4- DHMİ Genel Müdürlüğü

5- Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü

6- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
7- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü

8- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

9- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
11- Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü

12- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

13- Tarım ve Orman Bak. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

14- Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü
15- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

16- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

17- Türkiye Vagon Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü

18- Üniversiteler

19- Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Makine mühendisleri; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır.

**Makine mühendisliği kapsamına giren alanlardan bir bölümü, bugün, bağımsız birer mühendislik dalı durumuna gelmektedir. Gemi Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Petrol Mühendisliği bunlardandır. Teknolojik gelişmelere göre, makine mühendisliği gereksinim alanları doğrultusunda, Enerji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği gibi çeşitli dallara ayrılabilecektir.

**Makine mühendisliği, ülkemizde gereksinim duyulan bir meslektir. Yalnız, ülkemizde teknoloji üretimi daha yeterli düzeye ulaşmadığından, makine mühendisleri, alanlarında her zaman iş bulamamaktadır. Ancak, alanlarında çok iyi yetişmiş olanlar, beklentileri doğrultusunda bir iş bulabilmektedirler. Makine mühendisleri, kendi adına iş yeri açma olanağına sahiptirler. Özellikle mekanik tesisat sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması alanlarında çalışabilirler.

 

Makine Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Makine Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Makine Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir:

1- Tasarlama

2- Üretim yönetimlerini geliştirme

3- Üretimi planlama ve uygulama

Çalışılan yerin gelişmişlik düzeyi ve özelliklerine göre bu görevlerin ağırlıkları değişebilir. Gelişmekte olan ülkelerde bu işlev daha çok uygulama biçiminde, gelişmiş ülkelerde ise; tasarlama, planlama ve üretim yöntemleri geliştirme şeklinde olmaktadır.

Çalıştığı kuruma göre, ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşır.

 

Makine Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Makine Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Makine Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Makine mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Ancak yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında da çalışırlar. Makine mühendisi çalışırken nesnelerle ve insanlarla uğraşır.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bilgisayar, çeşitli yazılım programları

2- Çeşitli tezgahlar

3- Çizim gereçleri

4- Hesap makinesi

 

Makine Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Makine Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Makine Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Makine Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Makine Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Makine Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Makine Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Makine Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Akışkanlar Mekaniği
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Bilgisayar Destekli Modelleme
 4. Bilgisayar Teknolojileri
 5. Dinamik Ve Kontrol
 6. Dinamik
 7. Enerji Sistemleri Ve Verimliliği
 8. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 9. Hidrodinamik Enerji
 10. İçten Yanmalı Motorlar Ve Gaz Türbinleri
 11. İleri Malzeme Ve İleri İmalat Teknikleri
 12. İngilizce
 13. İnsansız Hava Araçları Tasarımı, Üretimi Ve Kontrolü
 14. Isı Transferi
 15. Malzeme
 16. Mekatronik Ürün Tasarımı
 17. Rüzgar Enerjisi
 18. Sistem Modelleme
 19. Tasarım Ve Otomasyon
 20. Termodinamik
 21. Türk Dili
 22. Yüksek Başarımlı Paralel Hesaplama

 

Makine Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Makine Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Makine Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 713 kontenjan verilmiş ve mezunlar 90 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Makine Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Makine Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Ekip çalışmasını sevmeli.

3- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

4- Makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanmalı.

5- Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı olmalı.

6- Planlı çalışmayı bilmeli.

7- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip olmalı.

8- Tasarım gücü yüksek olmalı.

9- Yaratıcı olmalı.

 

Makine Mühendisliği Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Makine Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Makine Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Makine Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Makine Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Makine Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGqE-jDVB3F1DxEfUR0B_eRPe3fVGohx_P-to59PRCyG9B0ocswgMRJKil3rwKu4TSnU0Q5j1ScVstH6msLKK_KX8Sxaf0dPcmPrajdGPmGYwPZvFHWOac5DHQ9l5LQfInbG5XodBLg3IE/s16000/makine-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGqE-jDVB3F1DxEfUR0B_eRPe3fVGohx_P-to59PRCyG9B0ocswgMRJKil3rwKu4TSnU0Q5j1ScVstH6msLKK_KX8Sxaf0dPcmPrajdGPmGYwPZvFHWOac5DHQ9l5LQfInbG5XodBLg3IE/s72-c/makine-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/makine-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/makine-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content