Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Yeni Medya ve İletişim bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız ...

Yeni Medya ve İletişim bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Yeni Medya ve İletişim bölümü var. Aşağıda sırasıyla Yeni Medya ve İletişim bölümü nedir, puan türü nedir, Yeni Medya ve İletişim bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Yeni Medya ve İletişim bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Akademik bakışı, teorik bilgiyi ve uygulamayı bütünlüklü bir şekilde öğrenciye sunan Yeni Medya ve İletişim Bölümü bir yandan iletişim bilimlerinin akademik alanına akademisyen ve araştırmacı kazandırmayı hedeflerken, diğer yandan da medya sektörünün gereksinimlerine uygun meslek insanı yetiştirme çabası içerisindedir.

Günümüz kitle iletişiminin dijitalleşmeyle birlikte geldiği noktayı da göz önünde bulunduran Yeni Medya ve İletişim Bölümü bu yönüyle iletişimin tüm alanlarının kesişme noktasını oluşturmaktadır. Buna göre Yeni Medya ve İletişim Bölümünde iletişim bilimlerinden kitle iletişime, sosyal medya uzmanlığından dijital yayıncılığa, gazetecilikten televizyonculuğa iletişim bilimlerini ve medya sektörünü ilgilendiren tüm alanlara kalifiye meslek insanı yetiştirmektedir.

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir?

Yeni Medya ve İletişim bölümü; sürekli gelişen, dijital iletişim teknolojileriyle de yeni yönelimler kazanan medya sektörüne akademik içerik oluşturabilecek eleştirel düşünce ve sosyal duyarlılığı yüksek, teorik olarak öğrendiklerini pratikte de kullanabilen meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Yeni Medya ve İletişim için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Yeni Medya ve İletişim, SÖZ (SÖZEL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Yeni Medya ve İletişim baraj puanı da 180 puandır.

 

Yeni Medya ve İletişim nedir
Yeni Medya ve İletişim


Yeni Medya ve İletişim Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Yeni Medya ve İletişim mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Yeni Medya ve İletişim mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

Lisans eğitimi sürecinde verilen derslerle, yaptırılan uygulamalarla geleneksel medya, yeni medya, sosyal medya vb. alanlara kalifiye biçimde hazırlanan öğrenciler mezun olduktan sonra bu alanlarda istihdam olanakları bulabilmektedirler. Radyo ve televizyon haberciliği/programcılığı, gazetecilik, sosyal medya uzmanlığı, kurumsal iletişim uzmanlığı gibi medyanın çeşitli alanlarında çeşitli birimlerde görev alabilmektedirler. 

Diğer yandan bölüm mezunları akademik kariyer yapabilmektedirler. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitime devam eden mezunlar iletişim alanının çeşitli uzmanlık dallarında akademisyen olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler. Bölümün uluslararası değişim programlarından ve erasmus olanaklarından yararlanan öğrenciler ise lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında da yapma olanağı bulabilmektedirler. Bu da hem medya mesleğinde hem de akademik alanda çok daha kalifiye yetişmelerine temel oluşturmaktadır.

 

Yeni Medya ve İletişim Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Yeni Medya ve İletişim mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Yeni Medya ve İletişim mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Bilgi, iş gücü ve teknoloji gibi kurumların dış çevresinden alınan girdilerin kurumsal iletişim ile bütünleşmesini sağlamak.

2- Daha fazla başarı için kurumsal beklentileri karşılamak.

3- Kitlelerin etkilendiği, kurum iletişiminde kullanılan stratejik yöntemleri belirlemek.

4- Kurumlarda belli departmanlarda belli bilgi paylaşımlarının olmasını sağlamak.

5- Kurumların alıcılarının yanıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlar.

6- Kurumların iç ve dış çevresiyle ilgili sürekli etkileşim sağlamak.

7- Kurumsal iletişim için iyi bir yazma becerisi oluşturmak ve onu kullanmak.

8- Kurumsal marka çalışmalarını yürütmek.

9- Kurumun iyi bir yere ulaşması ve para kazanması için çabalamak.

10- Örgütleme, planlama ve denetim gibi yönetim fonksiyonlarının işleyişini sağlamak.

11- Paylaşım süreci içerisinde kullanılan tekniği, mesaj biçimini ve yöntemleri belirlemek.

12- Rekabet avantajını geliştirmek.

13- Stratejik beklentileri belirlemek.

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Yeni Medya ve İletişim maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Yeni Medya ve İletişim maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Yeni Medya ve İletişim bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Yeni Medya ve İletişim bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Yeni Medya ve İletişim dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dört yıllık lisans eğitimi verilen Yeni Medya ve İletişim Bölümünün birinci yılında temel sosyal bilim formasyonu kazandırılmaya dönük dersler yer almaktadır. İkinci yılda iletişim bilimleri alan dersleri verilmekte. Üçüncü yıl iletişim ve medya alanının uzmanlaşmaya dönük uygulamalı dersler yoğunluk göstermektedir. 

Dördüncü yılda ise bir yandan medya ve yeni medya sektörüne yönelik ileri düzeyli uzmanlık alan dersleri verilirken, diğer yandan da staj ve mezuniyet projesi çalışmasıyla öğrencinin dört yıllık eğitim sonucunda edinmiş olduğu bilgi ve deneyimleri pekiştirmesi sağlanmaktadır. Dördüncü yılda verilen dersler aynı zamanda da öğrencinin mezuniyet sonrası kariyer planlamasını yapmasına zemin oluşturmaktadır. 

Şöyle ki geleneksel medya ya da yeni medya alanında çalışmak isteyen öğrenciler fakültenin son sınıfında çoğunlukla staj uygulamalarına ağırlık vermekte, mezuniyet proje çalışmalarını mesleki uygulama alanlarında gerçekleştirmektedirler. İletişim bilimlerinin akademik alanına yönelmek isteyenler ise mezuniyet projelerini daha bilimsel temelli olarak ortaya koymaktadırlar.

 

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Bilgisayar Teknolojileri
 3. Dijital İçerik Üretimi
 4. Dijital Yazarlık
 5. Fotoğraf Tekniği
 6. Görsel Algılama ve Tasarım
 7. Görsel Kültür
 8. Görüntü İşleme Teknikleri
 9. Haber Toplama ve Yazma
 10. İletişim Çalışmalarına Giriş
 11. İletişim Sosyolojisi
 12. İngilizce
 13. İnternet Gazeteciliği
 14. Kurgu Teknikleri
 15. Medya ve Kültürel Çalışmalar
 16. Medyanın Ekonomi Politiği
 17. Ses ve Görüntü Teknikleri
 18. Temel Kodlama
 19. Temel Tasarım
 20. Türk Dili
 21. Video Prodüksiyon
 22. Web Tasarımı
 23. Yeni Medya
 24. Yeni Medya Sanatı
 25. Yeni Medya Uygulamaları

 

Yeni Medya ve İletişim Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Yeni Medya ve İletişim KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Yeni Medya ve İletişim bölümüne son beş yılda sadece 1 kontenjan verilmiş.

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Yeni Medya ve İletişim tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Planlı çalışmayı bilmeli.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- Gündemi takip edebilmeli.

6- Teknolojiyi sevmeli.

7- İnsanlarla iyi iletişim kurabilmeli.

 

Yeni Medya ve İletişim Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Yeni Medya ve İletişim yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Yeni Medya ve İletişim nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Yeni Medya ve İletişim iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYQbO7FpfMsNK-DvlnxHEstTBI9CtdH4EZZK38MUKhD3uIWQ76MFe9s3kDGZ858Sm9cWYbFaheIZekbWwXmRDbwpy1KIsW2U_rBeSCf_-WFoJ_P_CHu3gxQccF8cW3np6u5JsbmAtZWr8a/s16000/yeni-medya-ve-iletisim.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYQbO7FpfMsNK-DvlnxHEstTBI9CtdH4EZZK38MUKhD3uIWQ76MFe9s3kDGZ858Sm9cWYbFaheIZekbWwXmRDbwpy1KIsW2U_rBeSCf_-WFoJ_P_CHu3gxQccF8cW3np6u5JsbmAtZWr8a/s72-c/yeni-medya-ve-iletisim.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/yeni-medya-ve-iletisim-bolumu-nedir-ne.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/yeni-medya-ve-iletisim-bolumu-nedir-ne.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content