Veteriner Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Veterinerlik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizim...

Veterinerlik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Veteriner Fakültesi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Veteriner Fakültesi bölümü nedir, puan türü nedir, Veteriner Fakültesi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Veteriner Fakültesi bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Veteriner Bölümü Nedir?

Veteriner bölümü; evcil küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan veteriner hekimleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Veterinerlik Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Veteriner Fakültesi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Veteriner Fakültesi, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Veteriner Fakültesi baraj puanı da 180 puandır.

 

Veterinerlik bölümü
Veteriner Hekim

Veteriner Fakültesi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Veteriner Fakültesi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Veteriner Fakültesi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

Hayvanların ve hayvansal ürünlerin insan yaşantısındaki yeri ve önemi tartışma götürmez bir gerçektir. Bu gerçek, veterinerlerin çalışma alanlarının genişliğini ve iş bulma olanaklarını vurgulaması açısından önem arz etmektedir.

Veteriner Fakültesi mezunları ve Uzman Veterinerler; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin hayvan sağlığı bölümlerinde, Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hayvan hastanelerinde, Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde, akademik personel olarak Veteriner Fakültelerinde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri bölge laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde Sağlık Bakanlığına bağlı Enstitü ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında, TÜBİTAK Araştırma Laboratuvarlarında, Milli Prodüktivite Merkezinde, Devlet Planlama Teşkilatında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde; ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alanlarında, hayvan derisi işleyen fabrikalarda görev yapabilir ve mevcut kanunlara göre kendi kliniklerini açabilirler.

Veterinerler, günlük normal çalışma sürelerinden fazla çalışırlar. Günün her saatinde görevli oldukları gibi, resmi tatillerde de çalışabilirler. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde, veterinerler sık sık köylere gitmek zorundadırlar. Bu ve benzeri çalışma koşullarından ötürü veterinerlik daha çok erkeklere uygun bir meslek olarak görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler.

İnsanoğlunun gelişmesi, gelişimini sürdürebilmesi ve sağlığını koruyabilmesi için hayvansal besin tüketme ihtiyacının artması yanında, evcil hayvan besleyen insan sayısının artması veterinerlere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Artan nüfusu beslemek için, ülkemizde ve dünyada hayvancılığın daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi açısından araştırmalar yapılmakta ve hayvan neslinin iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda önemli adımlar atılmaktadır. Mesleğin yürütülmesinde kullanılan tekniklerin de sürekli değişimi ve gelişimi söz konusudur. Veterinerlerin, mezuniyet sonrası bulundukları yörenin Veteriner Hekimler Odasına kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur.

 

Veteriner Fakültesi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Veteriner Fakültesi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Veteriner Fakültesi mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar.

2- Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar, Hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhisleri, ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları.

3- Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde üretilmesi hazırlanması, korunması, taşınması için yeterli hijyen teknoloji bilgisine sahip olabilmek için uygun yöntemleri araştırır.

4- Koruyucu hekimlik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları.

5- Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üreme ve sağlığı, hayvan beslenme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir.

6- Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular.

7- Sun'i tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, hayvan davranışları ve korunmaları verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur.

9- Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

 

Veteriner Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Veteriner Fakültesi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Veteriner Fakültesi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Veteriner Hekimler ayakta, oturarak, eğilerek, diz çökerek vb. çalışabilirler. Büroda çalıştığı gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup, havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme, düşme, ısırma, tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır. Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. Çalışırken iş elbisesi (önlük) giyer, eldiven ve maske kullanır.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Aşı, serum ve tedaviye yönelik ilaçlar

2- Steteskop, enjektör, sterilizatör, laboratuar aletleri, iplik, bistüri gibi her türlü cerrahi malzemeler

3- Yapay tohumlama alet ve malzemeleri

 

Veteriner Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Veteriner Fakültesi maaşları 5000-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Veteriner Fakültesi maaşları 5000-7000 lira arasındadır.

 

Veteriner Fakültesi Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Veteriner Fakültesi bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Veteriner Fakültesi bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Veteriner Fakültesi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Veteriner Fakültesi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Anatomi
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Bilgisayar Teknolojileri
 4. Biyokimya
 5. Biyoloji
 6. Deontoloji
 7. Farmakoloji
 8. Fizik
 9. Fizyoloji
 10. Histoloji Embriyoloji
 11. İngilizce
 12. Kimya
 13. Matematik
 14. Mikrobiyoloji
 15. Parazitoloji
 16. Patoloji
 17. Toksikoloji
 18. Türk Dili
 19. Veteriner Hekimliği
 20. Viroloji

 

Veteriner Fakültesi Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Veteriner Fakültesi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Veteriner Fakültesi bölümüne son beş yılda toplam 2505 kontenjan verilmiş ve mezunlar 73 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Veteriner Fakültesi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Veteriner Fakültesi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Bedence güçlü olmalı.

2- Çabuk ve doğru karar verebilmeli.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duymalı.

6- Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam olmalı.

7- Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanmalı.

8- İnceleme, araştırma merakı olmalı, iyi gözlem yapabilmeli.

9- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

10- Planlı çalışmayı bilmeli.

11- Sorumluluk sahibi olmalı.

12- Temiz ve düzenli olmalı.

 

Veterinerlik Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Veteriner Fakültesi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Veteriner Fakültesi nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Veteriner Fakültesi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Veteriner Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Veteriner Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl-w_X04PM1cmXPa8nILwuHVMVFSC3LbYPOHQS5d_lg6NSn4pO5KIngicVM1jOFgm53czmW_USqkC2pQ1nY_yJF9UB_sOZO1c5J7QURXo9bOPOF1B6bpk1Eig_tqN8MiMZWQ8B3mFQP9g/s16000/veterinerlik.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl-w_X04PM1cmXPa8nILwuHVMVFSC3LbYPOHQS5d_lg6NSn4pO5KIngicVM1jOFgm53czmW_USqkC2pQ1nY_yJF9UB_sOZO1c5J7QURXo9bOPOF1B6bpk1Eig_tqN8MiMZWQ8B3mFQP9g/s72-c/veterinerlik.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/veteriner-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/veteriner-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content