Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile ta...

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü var. Aşağıda sırasıyla Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü nedir, puan türü nedir, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü; uluslararası işletmelere ve finansal kurum ve kuruluşlara üst düzey yönetici kazandırmak amacı ile tasarlanmıştır. Programın disiplinler arası yapısı, küresel pazarda dinamik ve hızlı değişime ayak uydurabilecek nitelikteki yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Program mezunları, güçlü bir uluslararası ticaret ve finans bilgisi altyapısına sahip, teorik bilgilerin uygulamaya dönük yansımalarını kavrayabilen, kapsamlı küresel ticaret süreçleri ile uluslararası finans ve ekonomi çevreleri arasındaki etkileşimi değerlendirebilecek yöneticiler olarak uzmanlaşacaklardır.

Aynı zamanda, farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı, çok uluslu ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip olacaklardır. Bunun yanında, günümüzün küresel ekonomisinin unsurları olan döviz kuru ve faiz oranı riski gibi riskleri yönetebilecek; kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, hisse senetleri ve finansal türev araçları gibi enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir hale geleceklerdir.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nedir?

Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü; uluslararası işletmelere, kurum ve kuruluşlara, uluslararası ticari ve iktisadi sistemi temel alarak, küresel vizyona sahip, stratejik düşünen ve takım çalışmasına yatkın, girişimci uluslararası ticaret ve finans alanında üst düzey yöneticiler ve uzmanlar yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Uluslararası Ticaret ve Finansman için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Uluslararası Ticaret ve Finansman, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Uluslararası Ticaret ve Finansman baraj puanı da 180 puandır.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman nedir
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Bankalar

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı

3- Lojistik Firmaları

4- Merkez Bankası

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

6- Sermaye Piyasası Kurumu

7- Sigorta Şirketleri

8- Ticaret Bakanlığı

9- Ticari Şirketler

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal ve uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Özellikle üniversitenin fiziksel olarak yer aldığı OSTİM ve çevre bölgesinde uluslararası ticaret ve finansman mezunlarına istihdam olanakları olacaktır. Başta dış ticaret ve lojistik alanları olmak üzere firmaların değişik departmanlarında çalışma imkânı bulabilen mezunlar, kamu sektöründe de başta ilgili bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere geniş bir istihdam imkânı bulmaktadırlar.

Mezunların çalışabileceği bazı kurum ve alanlar şu şekildedir: Ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların hazine, dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını arttırabileceklerdir. 

Sigorta şirketlerinin, faktöring ve finansal kiralama şirketlerinin dış ticaret veya dış işlemler servislerinde, gümrük müşavirlikleri ve lojistik firmalarında görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak çalışabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurumu gibi) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunlarının görevleri şunlardır:

 

*İşletmenin finansal planlamasını yapar

*İşletmenin finansal tablolarını hazırlar. (Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, fon akış tablosu, özkaynak değişim tablosu vb.)

*İşletme sermayesinin yönetimini gerçekleştirir. (alacak, stok yönetimi, kısa vadeli fon kaynakları)

*Uluslararası finansal tekniklerin seçimini ve kullanımı konusunda işletme sahiplerine bilgi verir.

*Dış ticaretle ilgili işlemleri yapar.

*İşletmenin yatırım proje analizlerini yapar.

*Finansal risk analizleri yaparak işletme yönetimine bilgi verir.

*Portföy yönetimi yapar.

 

Mezunlar, uluslararası ticaret operasyonlarında süreçleri hızlandıran envanterlerin belirlenmesi ve temin edilip gerekli işlemleri gerçekleştirerek ticari ve finansal dengeyi sağlamakla yükümlü olurlar.

Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları, dış ticaret şirketlerinde, dışa açılma süreçlerindeki KOBİ’lerde, yabancı sermayeli firmalarda, Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilciliklerinde, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf birlikleri gibi kuruluşlarda ulusal/uluslararası işletmelerin dış ticaret bölümlerinde, lojistik firmalarında, ulusal/ uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, yatırım danışmanlığı firmalarında; uzman yardımcısı, uzman, yönetici adayı, portföy yöneticisi, yatırım danışmanı, ithalat/ihracat uzmanı gibi pozisyonlarda kariyerlerine ilk adımlarını atmaktadırlar.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Uluslararası Ticaret ve Finansman çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Uluslararası Ticaret ve Finansman okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Uluslararası Ticaret ve Finansman uzmanları, çalışmalarını büro ortamında oturarak yürütülür. Çalışırken birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma yapma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur.

Çalışırken işletme içinde işletmenin muhasebe birimi, üst yönetim ile işletme dışında müşteriler ve finansal kuruluşlarla, mali ve finansmanla ilgili kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile iletişimde bulunur.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

* Bilgisayar

* İletişim Araçları(Faks, Telefon, Teleks, İnternet)

* Çeşitli Tablolar

* Kalem, Kağıt

* Mesleğe ait Diğer Araç ve Gereçler

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Uluslararası Ticaret ve Finansman maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Uluslararası Ticaret ve Finansman maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Uluslararası Ticaret ve Finansman dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve Finans programında ekonomi, işletme, finans ve lojistik gibi dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Uygarlıklar Tarihi, Psikoloji, Sosyoloji ve diğer üniversite faaliyetlerine ilişkin zorunlu ve seçmeli derslerle öğrenciler temel sosyal bilimler konusunda akademik yetkinliklerini geliştirebilecektir. 

Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, İstatistik, Bilişim Teknolojileri ve Programlama gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin seçtikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojilerin eşliğinde kullanılacaktır.

 

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
 3. Bilgisayar Teknolojileri
 4. Çok Uluslu Finansal Yönetim
 5. Dış Ticaret Finansmanı
 6. Dış Ticaret Mevzuatı
 7. E-Ticaret ve Pazarlama
 8. Finansa Giriş
 9. Finansal Analiz
 10. Finansal Kurumlar Muhasebesi
 11. Finansal Türevler
 12. Hukuka Giriş
 13. İktisada Giriş
 14. İngilizce
 15. İş Hukuku
 16. İşletme Finansmanı
 17. İşletme İletişimi ve Etiği
 18. İşletme Yönetimine Giriş
 19. İstatistiğe Giriş
 20. Makroekonomi
 21. Matematik
 22. Mikroekonomi
 23. Muhasebe
 24. Muhasebeye Giriş
 25. Parasal ve Finansal Ekonomi
 26. Portföy Yönetimi
 27. Ticaret ve Kıymetli Evrak Hukuku
 28. Türk Bankacılık ve Finansal Sistemi
 29. Türk Dili
 30. Uluslararası Finansal Piyasalar
 31. Uluslararası İktisat
 32. Uluslararası Parasal Sistem
 33. Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri
 34. Uluslararası Ticarette Kalite Sistemleri
 35. Yatırım Değerlendirmesi
 36. Yatırım ve Risk Yönetimi

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finansman KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmemiş.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Uluslararası Ticaret ve Finansman tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Analitik ve eleştirel düşünebilmeli.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Dünyadaki gelişmeler onda merak uyandırmalı.

4- Düzenli ve titiz olmalı.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- Ekonomi ve ticarete ilgi duymalı.

7- Hızlı ve doğru kararlar alabilmeli.

8- İkna yeteneğine sahip olmalı.

9- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

10- Öngörülü olmalı.

11- Planlı çalışmayı bilmeli.

12- Sayısal düşünme gücü yüksek olmalı.

13- Sorumluluk bilincine sahip olmalı.

14- Yoğun stres altında çalışmayı göze almalı.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finansman yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Uluslararası Ticaret ve Finansman nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Uluslararası Ticaret ve Finansman iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEyDiXdcEzt_BmGpZzIQFSMh5K7p7M2AtaIxpSoOhSzt_TffXCebMk2th0e_Skj7Rec68ziL7nD-Ek-hiTuWqy1dfzqDMvwyH832gsjUXLgR6yOKic_NWfWHLyJMbrj6g1ftSbjs3vJLNe/w320-h150/uluslararasi-ticaret-ve-finans.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEyDiXdcEzt_BmGpZzIQFSMh5K7p7M2AtaIxpSoOhSzt_TffXCebMk2th0e_Skj7Rec68ziL7nD-Ek-hiTuWqy1dfzqDMvwyH832gsjUXLgR6yOKic_NWfWHLyJMbrj6g1ftSbjs3vJLNe/s72-w320-c-h150/uluslararasi-ticaret-ve-finans.png
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/uluslararas-ticaret-ve-finansman-bolumu.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/uluslararas-ticaret-ve-finansman-bolumu.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content