Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Uluslararası İlişkiler bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız ...

Uluslararası İlişkiler bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Uluslararası İlişkiler bölümü var. Aşağıda sırasıyla Uluslararası İlişkiler bölümü nedir, puan türü nedir, Uluslararası İlişkiler bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Uluslararası İlişkiler bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler, sadece devletler arası değil, sivil toplum örgütleri, ulusal ve bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler ve bireyler gibi çeşitli aktörler arasındaki ilişkileri de kapsar. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler alanında, disiplinler arası eğitim anlayışı ile yetiştirilmiş uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, Uluslararası İlişkiler mezunu uzmanlar, sadece devletlerin dış politikalarını değil, devlet dışı aktörlerin de ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını bilmek ve şekillendirmek zorundadır.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Uluslararası İlişkiler bölümü; dış politika, uluslararası çatışma ve müzakere, savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, uluslararası ticaret ve ekonomi ve uluslararası kalkınma gibi konuların inceleyen uzmanları yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Uluslararası İlişkiler için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Uluslararası İlişkiler, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Uluslararası İlişkiler baraj puanı da 180 puandır.

 

Uluslararası İlişkiler nedir
Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Uluslararası İlişkiler mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Uluslararası İlişkiler mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Avrupa Birliği Bakanlığı

2- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

3- Birleşmiş Milletler

4- Danışmanlık Şirketleri

5- Dışişleri Bakanlığı

6- Ekonomi Bakanlığı

7- Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü

8- İhracat ve İthalat Firmaları

9- Konsolosluklarda

10- Milli Savunma Bakanlığı

11- NATO

12- Rekabet Kurumu,

13- Sermaye Piyasası Kurulu

14- Sivil Toplum Kuruluşları

15- Siyasi Danışmanlık Şirketleri

16- UNICEF

 

Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunları genellikle “uluslararası ilişkiler uzmanı” olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar. Mezunlarımız gerek kamu ve özel sektörde gerekse akademik kurumlarda ve sivil toplum kuruluşlarında (STK’lar) çalışma olanaklarına sahip olabilmektedirler.

Kamu sektöründe başta diplomatlık olmak üzere ihtisas memurluğu, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik, uzmanlık ve uzman yardımcılığı, kamu bankalarında müfettişlik ve uzmanlık gibi geniş bir yelpazede yer alan meslekleri icra edebilirler.

Bölümümüzden mezun öğrenciler için özel sektörde de çalışma olanakları oldukça geniştir.  Bu çerçevede Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine sahip olan kişiler uluslararası şirketlerde, bankacılık sektöründe, araştırma firmalarında, medya kuruluşlarında, danışmanlık şirketlerinde, yayıncılık sektöründe yönetici, danışman, müfettiş ve uzman unvanları ile istihdam edilmektedir.

Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olacak öğrencilerin bir kısmı eğitimlerini yurtiçinde ve yurt dışında lisansüstü seviyede sürdürerek akademik çalışma hayatına katılmayı tercih edebilirler. Bu tercihte bulunan öğrenciler için üniversitelerin yanı sıra Uluslararası İlişkiler alanında akademik faaliyetlerde bulunan yurt içi ve yurt dışındaki düşünce kuruluşları da mezunlara iş olanakları sunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler mezunları için önemli kariyer fırsatlarından bir diğeri ise uluslararası kurumlardır.  Birleşmiş Milletler ve ona bağlı UNESCO, UNICEF, UNDP, UNCHR gibi kuruluşlarda, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası finans kuruluşlarında ve uluslararası hükumet-dışı kuruluşlarda (NGO’lar) uzman veya danışman olarak görev alabilirler. Diğer yandan yurt içinde faaliyet gösteren STK'lerde yönetici veya proje sorumlusu olarak çalışabilirler.

 

Uluslararası İlişkiler Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Uluslararası İlişkiler mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Uluslararası İlişkiler mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Çalıştıkları birimlerde ülke çıkarını korumak amacıyla görev yapar.

2- Diğer devletlerin diplomatları ve kuruluşlarıyla çeşitli konularda görüşmeler yapar.

3- Diğer devletlerle olan ilişkileri yürütür.

4- Diğer ülkelerin yerel makamlarıyla iletişim kurar.

5- Diğer ülkelerle antlaşmalar ve müzakereler yapar.

6- Diğer ülkelerle yapılacak görüşmeleri planlamak ve bu görüşmeler için gerekli bağlantıları kurarak görüşmeyi takip edip sonuçlandırmak, yer alır.

7- Dış ticaret politikası geliştirmeye yardımcı olur.

8- Dünyadaki güncel siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili araştırmalar yaparak bünyesinde bulunduğu kuruma rapor hazırlar.

9- Hükumetin belirlediği kurallar ve esaslar dahilinde dış politikayı uygular.

10- İhracat için bağlantılar sağlar ve ticari heyetler organize eder.

11- İthalat ya da ihracat için gerekli bağlantıları sağlar ve sürecin takibini yapar.

12-Siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili çalışmalar yürütür ve rapor hazırlar.

13- Uluslar arası konularda diğer devlet daireleri için bilgi ve tavsiyelerde bulunur.

14- Yetkilerini devletin belirlediği kurallar dahilinde kullanır.

15-Yurt dışında ülkesinin vatandaşlarının haklarını gözetir ve onların çıkarlarını göz önünde bulundurur.

16- Yurt dışında ülke vatandaşlarının çıkarlarını korur.

 

Uluslararası İlişkiler Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Uluslararası İlişkiler çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Uluslararası İlişkiler okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Diplomatlar genelde Dış işleri Bakanlığı’na bağlı olan elçiliklerde, konsolosluklarda ve bakanlığın birimlerinde bürolarda görev yaparlar. Görevleri nedeniyle konferanslar, toplantılar ve çalışma yerlerindeki değişikliklerden dolayı sık sık seyahat ederler.  Çalışma saatleri çalıştıkları ülkenin standart iş günü ve iş saati uygulamalarına göre değişir; ancak düzenli ve belirlidir. Kendi devletlerinin ve diğer devletlerin hükumet çalışanlarıyla ve meslektaşlarıyla iletişim içindedirler.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Uluslararası İlişkiler maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Uluslararası İlişkiler maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Uluslararası İlişkiler bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Uluslararası İlişkiler bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Uluslararası İlişkiler dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Anayasa Hukuku
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Avrupa Birliği
 4. Balkanlar
 5. Bilgisayar Teknolojileri
 6. Çevre ve Kalkınma Süreçleri
 7. Diplomatik Çeviri
 8. Dış Politika Analizi
 9. Dünya Siyasetine Giriş
 10. Enerji Politikaları
 11. Felsefe
 12. İktisat
 13. İngilizce
 14. İstatistik
 15. Kafkaslar
 16. Orta Doğu
 17. Psikoloji
 18. Rusya ve Orta Asya
 19. Siyaset Bilimine Giriş,
 20. Siyasi Düşünceler Tarihi
 21. Siyasi Tarih
 22. Sosyoloji
 23. Türk Dili
 24. Türk Dış Politikası
 25. Uluslararası Ekonomi Politik
 26. Uluslararası Hukuk
 27. Uluslararası İlişkiler Kuramları
 28. Uluslararası İlişkiler Teorisi
 29. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Teknikleri
 30. Uluslararası Örgütler
 31. Uluslararası Politika
 32. Uygarlıklar Tarihi

 

Uluslararası İlişkiler Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Uluslararası İlişkiler KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Uluslararası İlişkiler bölümüne son beş yılda toplam 1613 kontenjan verilmiş ve mezunlar 84 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Uluslararası İlişkiler tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Ayrıntıları görebilmeli.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Dil öğrenme yeteneği güçlü olmalı ve en az 2 dil öğrenmeye istekli olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- Fiziksel engeli bulunmamalı.

6- Güncel olayları takip edebilmeli.

7- İkna kabiliyeti yüksek olmalı.

8- Kendini ifade edebilmeli.

9- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

10- Kurallara uyabilmeli.

11- Okumayı sevmeli.

12- Planlı çalışmayı bilmeli.

13- Sağduyulu olmalı.

14- Sır saklayabilmeli.

15- Sorumluluk sahibi olmalı

16- Sosyal bilimlere ilgi duymalı.

17- Sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek olmalı.

18- Uluslararası ilişkiler, politikalar ve ekonomi alanlarına ilgi duymalı.

19- Yeniliklere açık olmalı.

 

Uluslararası İlişkiler Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Uluslararası İlişkiler yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

‘’Uluslararası İlişkiler bir ekoldür. Bir ilgi alanı meselesidir. Çocukluğumdan beri devletlerin tarihlerini, tarih içerisindeki gelişimlerini, etkileşimlerini merak etmişimdir. Türkiye'de diplomasiye yönelik her hareket dikkatimi çekmiştir. Diplomasi satranca benzer. Herkes iyi oynayamaz. Akıl, mantık ve strateji işidir. Uluslararası İlişkiler bu oyunda (diplomasi) kendine güvenen idealist insanın seçmesi gereken, okuması çok zevkli olan, dünyadan haberinizin olmasını sağlayan, okudukça tekrar okuma şevkini artıran bir bölümdür.’’

‘’Ben hiçbir zaman mezun olunca bana bir unvan katan bir bölümde okumak istemedim. Hukuk okuyunca avukat, tıp okuyunca doktorsundur. Bu böyledir. Ben bunu istemedim. Okurken ne istediğime karar vereyim, geleceğimi ben şekillendireyim istedim. Bölüm kendi içinde ayrıca güzel, bir de bu yandan bakmak lazım. Biraz duyarlı ve siyasi/sosyal bilimlerle ilgiliyseniz cuk oturur. Yalnız oldukça fazla sözel dersler var. Öyle işletme/iktisattaki gibi matematik temelli dersler yok. Matematik sizin olmazsa olmazınız ise zorlanır, sıkılırsınız. Ben matematiği çok sevdiğim için biraz endişeliyim hatta bu konuda. Onun dışında, dersler oldukça keyifli. Bunu tercih etmeden önce de tahmin edebiliyordum. Ben devlette ya da özel sektörde "yöneten kişi" olmak için bu bölümü tercih ettim. Çok da güzel ettim.’’

‘’ Bir kişi eğer okumayı,yazmayı seviyorsa bu bölüm onun için çok uygundur. Benim gözümde uluslararası ilişkiler bir vizyon bölümüdür. Bu bölümden mezun olduğunuzda size belkide diğer bölümlerden farklı olarak katacağı en önemli şey geniş bir vizyondur. Çünkü bu bölümü okurken aldığınız dersler dersten öte hayata dairdir ve insana çok daha geniş kapsamlı düşünmeyi öğretir.’’

‘’ Uluslararası ilişkiler inter disiplinler arası bir bölüm olması nedeniyle ilgimi çeken bir bölüm olmuştu her zaman.Alabileceğim politika dersleri ile güncel hayata ve genel olarak içinde bulunduğum bölgelerin diplomatik hareketlerine hakim olabileceğim ve bunları iş hayatında kendi yaratacağım stratejilerde kullanabileceğimi bildiğim için uluslararası ilişkiler bana her zaman daha mantıklı gelmişti. Sözel konuları fazla olan ama diğer iktisadi ve idari bilimler bölümlerinden hiç bir farkı olmayan uluslararası ilişkiler geniş çalışabilme alanı ile her zaman beni etkileyen ve gerçekten de istediklerimi yapabileceğim gerçekleştirebileceğim bir alan olmuştu. Alacağım finans dersleri ile uluslararası finans alanında ilerleyebilir, medya dersleri ile PR konusunda uzmanlaşabilir veya ekstra politika dersleri ile diplomasi alanında yükselebileceğim seçenekleri etkileyen sebepler idi.’’

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Uluslararası İlişkiler nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Uluslararası İlişkiler iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDC_PjEhOvwaMtMf3gAPr0N6ahj-0IITq5mKq93OenBhDFMmOdvzGqwo5PqY9elD2itW3SNxppzkSWZ7TmfpmMMAP8WQWllieu_bUrdAA7T4jH2ub50p1Mz7i4Y1HPyEkYmdmF5wv3geXr/s16000/uluslararasi-iliskiler.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDC_PjEhOvwaMtMf3gAPr0N6ahj-0IITq5mKq93OenBhDFMmOdvzGqwo5PqY9elD2itW3SNxppzkSWZ7TmfpmMMAP8WQWllieu_bUrdAA7T4jH2ub50p1Mz7i4Y1HPyEkYmdmF5wv3geXr/s72-c/uluslararasi-iliskiler.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/uluslararas-iliskiler-bolumu-nedir-ne.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/uluslararas-iliskiler-bolumu-nedir-ne.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content