Tıp Fakültesi Maaşları İmkanları Hakkında Bilgi

Tıp Fakültesi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizi...

Tıp Fakültesi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Tıp Fakültesi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Tıp Fakültesi bölümü nedir, puan türü nedir, Tıp Fakültesi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Tıp Fakültesi bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Tıp Fakültesi Bölümü Nedir?

Tıp bölümü; insan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan tıp doktorlarını yetiştiren 6 yıllık bir lisans bölümüdür.

 

Tıp Fakültesi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Tıp Fakültesi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Tıp Fakültesi, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Tıp Fakültesi baraj puanı da 180 puandır. Tıp Fakültesi için ayrıca sıralama barajı da bulunmaktadır. Bölümü tercih edebilmeniz için sayısal puan türünde en az ilk 50.000 kişi içinde olmalısınız.

 

Tıp Fakültesi nasıl
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Tıp Fakültesi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Tıp Fakültesi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Aile Hekimliği Merkezleri

2- Devlet Hastaneleri

3- Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

4- Özel Hastaneler

5- Özel Klinikler

6- Özel Muayenehane

7- Üniversiteler

8- Üniversite Hastaneleri

 

Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Halen ülkemizde 70.000 dolayında hekim vardır. Bunların yarısından biraz fazlası pratisyen, geri kalanı uzman hekimdir. Günümüzde hekimlerin iş bulmaları diğer mesleklere kıyasla daha kolay olmakla birlikte, hekim sayısının giderek artmasına bağlı olarak iş bulmaları da giderek güçleşmektedir.

Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler.

Özellikle 1980 sonrası tıp fakültelerinden yılda yaklaşık olarak 5000 doktor mezun olmaktadır. Ülkemizde hızlı bir şekilde artan doktor sayısına oranla, sağlık kuruluşları ve hastanelerde aynı oranda artış olmamaktadır. Bu duruma bir de son yıllarda zorunlu hizmet uygulamasının kaldırılmış olması eklenince, hekimler ciddi bir şekilde işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır.

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde sağlık ocaklarının, özel muayenehanelerin, özel hastanelerin ve kamu hastanelerinin sayısı artmaktadır. Bu kuruluşlardan en çok kamu hastanelerin de yığılma vardır. Ancak kamuda çalışan hekimlerin çoğunluğu da özel hastane ve muayenehanelerde ek görev almaktadırlar. Bu durumda çalışan bir doktor birden fazla kuruluşta çalışırken yeni mezun olmuş hekimler iş bulmakta zorluk çekmektedirler. Yeni mezun doktorların yoğun olarak özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde görev aldıkları görülmektedir.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığı planları kapsamında bulunan Aile Hekimliği uygulamaları ile insan topluluklarının tedavilerinin daha kolay yapılabileceği, böylece hekimlerin bir kısmının iş bulma sorunlarına çözüm getirilebileceği düşünülmektedir.

 

Tıp Fakültesi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Tıp Fakültesi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Tıp Fakültesi mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağını öğretir.

2- Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapar.

3- Erken teşhis konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

4- Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi verir.

5- Hastalığın seyrine göre tedavi değişikliğine karar verir.

6- Hastanın durumuna göre teşhise yönelik idrar, kan, tam kan, biyokimya, röntgen, ultrason, ilaçlı filmler, endoskopi vb. tetkikleri ister.

7- Hastanın fiziki muayenesini yapar.

8- Hastanın şikâyeti, tıbbi öyküsü ve ailesi hakkında bilgi alır, hasta formuna kaydeder.

9- İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirir ve gerekli raporları düzenler.

10- Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlar, değerlendirir.

11- Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder.

12- Teşhise göre ilaç yazar ve koruyucu hekimlik konularında hastayı bilgilendirir.

13- Teşhise yönelik daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyulduğunda hastayı ilgili uzmanlık alanına sevk eder.

 

Tıp Fakültesi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Tıp Fakültesi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Tıp Fakültesi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Tıp mezunları; özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Beden termometresi

2- Dil baskısı

3- Kalp elektrocihazı

4- Laboratuar alet ve malzemeleri

5- Oftalmopkop (göz muayene aleti)

6- Otoskop (kulak muayene aleti)

7- Refleks çekici

8- Stetoskop

9- Tansiyon aleti

 

Tıp Fakültesi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Tıp Fakültesi maaşları 7500-8000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Tıp Fakültesi maaşları 7000-10000 lira arasındadır. Elbette kendi muayenehanesini açıp çok daha fazla kazanç elde edenler de bulunmaktadır.

 

Tıp Fakültesi Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Tıp Fakültesi bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Tıp Fakültesi bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Tıp Fakültesi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın. Bulamayanlar yorum bölümüne yazsın lütfen.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Tıp Fakültesi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Adli Tıp
 2. Anatomi
 3. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 5. Bilgisayar Teknolojileri
 6. Bioistatistik
 7. Biyofizik
 8. Biyokimya
 9. Çocuk Cerrahisi
 10. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 11. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 12. Davranış Bilimleri
 13. Deniz ve Su Göz Hastalıkları
 14. Dermatoloji
 15. Farmakoloji
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 17. Fizyoloji
 18. Genel Cerrahi,
 19. Göğüs Hastalıkları
 20. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
 21. Halk Sağlığı
 22. Histoloji ve Embriyoloji
 23. İç Hastalıkları
 24. İngilizce
 25. Kadın Hastalıkları ve Doğum
 26. Kadın Hastalıkları
 27. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon
 28. Klinik Farmakoloji ve Tedavi
 29. Klinik Mikrobiyoloji
 30. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 31. Nöroloji
 32. Nöroşirurji
 33. Nükleer Tıp
 34. Ortopedi ve Travmatoloji
 35. Patoloji
 36. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 37. Psikiyatri
 38. Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji
 39. Radyodiagnostik
 40. Temel Farmakoloji
 41. Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
 42. Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 43. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
 44. Tıp Tarihi ve Deontoloji
 45. Tıp Tarihi ve Etik
 46. Tıpta Bilgisayar Uygulamaları
 47. Türk Dili
 48. Üroloji

 

Tıp Fakültesi Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Tıp Fakültesi atamaları KPSS ile değil de Sağlık Bakanlığı kuraları ile yapılmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı atamaları takip edilmelidir.

 

Tıp Fakültesi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Tıp Fakültesi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Çok üstün bir hafızaya sahip olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Elleri, görme, işitme organları sağlam olmalı.

5- Empati yapabilmeli.

6- İnsanlara karşı saygılı olmalı.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı olmalı.

9- Okumayı sevmeli, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğu üstlenebilmeli.

10- Olayları derinliğine araştırma merakı duymalı.

11- Planlı çalışmayı bilmeli.

12- Ruhsal durumunda bozukluk olmamalı.

13- Soğukkanlı olmalı.

14- Temizliğe özen göstermeli.

15- Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmamalı.

 

Tıp Fakültesi Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Tıp Fakültesi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Tıp Fakültesi nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Tıp Fakültesi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Tıp Fakültesi Maaşları İmkanları Hakkında Bilgi
Tıp Fakültesi Maaşları İmkanları Hakkında Bilgi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp8eKFXKpVmO_VdVQd-9fGvVu1VfRv35wDkQZybD5r4T8vvT-gs0B5IQtgjOjrAIXe5dPg20I3tUnnUEJEYi87RIFiTY2ufv7LxTkCfSFaNkuPJmeb6VSyJjzgmRfyHwmc0TncrUua5mQj/s16000/tip-fakultesi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp8eKFXKpVmO_VdVQd-9fGvVu1VfRv35wDkQZybD5r4T8vvT-gs0B5IQtgjOjrAIXe5dPg20I3tUnnUEJEYi87RIFiTY2ufv7LxTkCfSFaNkuPJmeb6VSyJjzgmRfyHwmc0TncrUua5mQj/s72-c/tip-fakultesi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/tp-fakultesi-maaslar-imkanlar-hakknda.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/tp-fakultesi-maaslar-imkanlar-hakknda.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content