Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımı...

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü nedir, puan türü nedir, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Tarih Öncesi Arkeolojisi insanlık tarihi sürecinin %99’undan fazla bir bölümünü kapsamaktadır. Bu alan, söz konusu zaman dilimi içindeki insanı ve onun yaşam biçimi ile davranışlarına ilişkin tüm olguları irdeler ve sorgular. Bununla birlikte bu disiplin, insanın içinde yaşadığı doğal çevreyi de araştırmakta, kazılarla ortaya çıkan buluntuları kronolojik bir düzen içinde incelemektedir.

Dolayısıyla Tarih Öncesi Arkeolojisi, taş çağları boyunca insana dair maddi ve manevi tüm gelişmeleri araştıran bir bilim dalıdır. Alanın bilimsel araştırma sistematiği, kazılar ve yüzey araştırmaları ile karşılaştırmalı çalışmalar yoluyla varsayımsal tümevarım ya da varsayımsal tümdengelim yöntemlerinin kurgulanmasına dayanır. Faydalandığı yardımcı bilim dalları arasında; zooarkeoloji, paleobotani, palinoloji, klimatoloji, sedimantoloji, stratigrafi, jeoloji, paleoantropoloji, ekoloji, tarihlendirme yöntemleri, kronoloji, etnoloji, ekonomi, arkeometri gibi alanlar sayılabilir.

Tarih Öncesi Arkeolojisi’nin çalışma alanları açısından; yontmataş, sürtmetaş, kemik, boynuz ve ahşap aletlerin tekno-tipolojileri ile sanat, süslenme objeleri ve ikonografi yanında yerleşim biçimleri, yaşam ve inanç sistemleri, ölü gömme adetleri, ekonomi modelleri, demografi ve doğal çevre, buzullar, kronoloji ve stratigrafi, insan davranışları ve göç yolları gibi konular temel ilgi alanlarındandır.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü; tarih öncesi dönemde yaşamış olan insan topluluklarına ait kalıntıları bulan, bunlar üzerinde çeşitli araştırmalar yapan, bunları onaran ve muhafaza eden arkeologları yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Tarih Öncesi Arkeolojisi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Tarih Öncesi Arkeolojisi, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Tarih Öncesi Arkeolojisi baraj puanı da 180 puandır.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi nedir
Tarih Öncesi Arkeolojisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Tarih Öncesi Arkeolojisi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Tarih Öncesi Arkeolojisi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Devlet Müzeleri

2- Kazı Alanları

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı

4- Özel Müzeler

5- Üniversiteler

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi programını bitirenler Arkeolog unvanı alırlar. Mezunların en yaygın çalışma alanı müzelerdir. Müzelerde çalışmaları durumunda teknik eleman olarak görevlendirilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli gazetelerde, dergilerde ve basın yayın kuruluşlarında değişik görevlerde çalışmalar yapabilmektedirler. Bir diğer ve önemli çalışma alanı da üniversitelerde akademik kariyer yapmaktır.

Arkeologlar Yurt içinde resmi olarak çalışan bir meslek grubudur. Arkeologların çalıştıkları yerler hakkında ise birkaç yer sunabiliriz. Öğretim görevlisi veya Araştırmacı olarak Üniversitelerde iş imkanı bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı çatısı altında Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli müzeler ve koruma komitelerinde, Özel Müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA yani Maden Tetkik ve Arama’da çalışabilirler.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Tarih Öncesi Arkeolojisi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Tarih Öncesi Arkeolojisi mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar.

2- Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar.

3- Kazılardan elde edilen eserleri temizler.

4- Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar.

5- Kültür Bakanlığında çalışması durumunda, kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir. 

6- Müzelerde çalışan arkeologlar koleksiyoncuların denetimini de yapar.

7- Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım -onarım ve restorasyonunu yapar, eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Tarih Öncesi Arkeolojisi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Tarih Öncesi Arkeolojisi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışır. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir.

Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir. Arkeologlar bir çok bilim insanı ile ortak hareket etmeli. Bu bir epigraf yani eski yazıtları okuyabilen yada eski çağ tarihçisi yeri geldiğinde heykeltıraş, mimar, topograf, teknik ressam hatta fotoğrafçılar ile de iletişim halinde olabilir. Bu yüzden bazı Arkeologlar özellikle kendi dalları dışında 2. bir alanda eğitim görmeyi tercih ederler.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Tarih Öncesi Arkeolojisi maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Tarih Öncesi Arkeolojisi maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Tarih Öncesi Arkeolojisi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Afrika Prehistoryası
 2. Arkeolojide Tarihlendirme Yöntemleri
 3. Asya Prehistoryası
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 5. Bilgisayar Teknolojileri
 6. Epi-Paleolitik Dönemde Anadolu-Yakın Doğu Arkeolojisi
 7. İki Yüzeyli Alet Tekno-Tipolojisi
 8. İngilizce
 9. Mezolitik Çağ Arkeolojisi
 10. Orta Paleolitik Yontmataş Teknolojisi
 11. Paleolitik Kültürler
 12. Paleolitik Tipolojide Temel Terim Ve Kavramlar
 13. Paleolitikte Ateş Ve Yerleşim Biçimleri
 14. Prehistorik Arkeoloji Metodları
 15. Prehistorik Arkeolojiye Giriş
 16. Prehistorik Çağlarda Hammadde Kaynakları
 17. Prehistorik Ekonomi-Ekoloji
 18. Prehistorik Sanat ve İnanç Sistemleri
 19. Türk Dili
 20. Türkiye Prehistoryası
 21. Üst Paleolitik Yontmataş Teknolojisi
 22. Yontmataş Aletlerde Morfolojik Tipoloji
 23. Yontmataş Aletlerde Üretim Teknikleri

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Tarih Öncesi Arkeolojisi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmemiş.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Tarih Öncesi Arkeolojisi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Açık havada çalışmaktan hoşlanmalı.

2- Araştırmacı ve meraklı bir yapıya sahip olmalı.

3- Bedence sağlam ve güçlü olmalı.

4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- Eski kültürlere ilgi duymalı.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Tarih Öncesi Arkeolojisi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Tarih Öncesi Arkeolojisi nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Tarih Öncesi Arkeolojisi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_r4pZJWuho9JuGtlVY-G9j1rQhDRAb9w9LmDM1SHSJt_Ej-hn8qZ9DCmcvD3gw7djKWDivz6jKErBFsuPvBENATDqIjR3j-7YB8yxc6RucS0o9KSQUfFP_9YTMqIrejSq340MEkhst5T/s16000/tarih-oncesi-arkeolojisi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_r4pZJWuho9JuGtlVY-G9j1rQhDRAb9w9LmDM1SHSJt_Ej-hn8qZ9DCmcvD3gw7djKWDivz6jKErBFsuPvBENATDqIjR3j-7YB8yxc6RucS0o9KSQUfFP_9YTMqIrejSq340MEkhst5T/s72-c/tarih-oncesi-arkeolojisi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/tarih-oncesi-arkeolojisi-bolumu-nedir.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/tarih-oncesi-arkeolojisi-bolumu-nedir.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content