Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Şehir ve Bölge Planlama bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız...

Şehir ve Bölge Planlama bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama bölümü var. Aşağıda sırasıyla Şehir ve Bölge Planlama bölümü nedir, puan türü nedir, Şehir ve Bölge Planlama bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Şehir ve Bölge Planlama bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir?

Şehir ve Bölge Planlama bölümü; şehirlerin, planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev alan meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Şehir ve Bölge Planlama için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Şehir ve Bölge Planlama, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Şehir ve Bölge Planlama baraj puanı da 180 puandır.

 

Şehir ve Bölge Planlama nedir
Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Şehir ve Bölge Planlama mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Şehir ve Bölge Planlama mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3- İl ve İlçe Özel İdareleri

4- Karayolları Genel Müdürlüğü

5- Maliye Bakanlığı

6- Tarım ve Orman Bakanlığı

7- Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü

 

***Şehir planlama mesleğinde çalışma alanları, şehir planlama, kentsel sorunların mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda saptanmasına yönelik olarak kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarını kapsamaktadır. Mezunlar; İller Bankası, Belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,

***Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, GAP, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Arsa Ofisi, Kent-Koop, Kent-Kur gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca,özel bürolarda çalışanlar veya kendi adına büro açanlar da bulunmaktadır. Serbest çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından açılan ihaleye girip şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Şehir (Kent) plancısı çoğunlukla büyük şehirlerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ülkemizde özellikle belediyecilik hizmetlerinin daha bilimsel yürütülmesi, planlamaya gereken önemin verilme zorunluluğu söz konusu mesleğin çalışma olanaklarını artırmada katkı sağlayacaktır.

***Bölgeler arası dengesiz yerleşim ve gelişmeler, ulaşım ağındaki problemler, devlet ve özel sektör yatırımlarının sosyal ve fiziksel olarak yarattığı çevre sorunları, olumsuz yer seçimleri kalkınma sürecinde olan ülkemizde şehir planlamanın önemini giderek artırmaktadır. Kentleşen bir ülkede şehir plancısının etkinliği, rolü ve istihdamının bugünkünden daha fazla olması beklenmektedir. Şehir plancılığı mesleğinde yapılan işin sonuçlarından toplumun tamamı (olumlu veya olumsuz) etkilenmektedir. Meslekte yapılan işlerin sonuçları uzun vadede görülür. Çağdaş düşünce ve teknolojide meydana gelen değişmeler şehir plancılığına yeni boyutlar kazandırmaktadır.

 

Şehir ve Bölge Planlama Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Şehir ve Bölge Planlama mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Şehir ve Bölge Planlama mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur.

2- Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler.

3- Önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslaklarını çizer.

4- Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve geçici plan raporlarını göz önüne alarak, şehrin gelişme durumuyla ilgili hesaplamalar yapar.

5- Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına,binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir.

6- Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.

7- Yapılacak değişiklikleri yansıtan planlar hazırlar.

8- Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar.

9- Yetkililerden oluşan kurula plan taslağını sunar, kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder.

 

Şehir ve Bölge Planlama Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Şehir ve Bölge Planlama çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Şehir ve Bölge Planlama okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Şehir plancısı büroda çalıştığı gibi kent ve kırsal alanlarda arazi çalışmaları da yapmaktadır. Çeşitli incelemeler için seyahat etmesi gerekebilir. Zaman zaman ekip çalışması yapar. Çalışmaları sırasında jeoloji, harita, çevre ve inşaat mühendisleriyle, mimarlarla, teknik ressam, topograf, istatistikçi, sosyolog gibi meslek elemanlarıyla iletişim halindedir. Ayrıca yapılan projenin niteliğine göre belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri personeliyle ilişki kurar.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Astrolon

2- Bilgisayar

3- Çizim ve kırtasiye malzemeleri

4- Şablonlar

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Şehir ve Bölge Planlama maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Şehir ve Bölge Planlama maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Şehir ve Bölge Planlama bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Şehir ve Bölge Planlama bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Şehir ve Bölge Planlama dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Antropoloji
 2. Arazi Kullanım Planlaması
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 4. Bilgisayar Teknolojileri
 5. Bilim Tarihi
 6. Ekonomi
 7. Felsefe
 8. Fiziksel Çevre Kontrolü
 9. İngilizce
 10. İstatistik
 11. Konut ve Yöre Planlaması
 12. Matematik
 13. Metropoliten Planlama
 14. Mimarlık Bilgisi
 15. Planlama Kuramı Teknikleri
 16. Sanat
 17. Sosyoloji
 18. Türk Dili
 19. Ulaşım Planlaması

 

Şehir ve Bölge Planlama Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Şehir ve Bölge Planlama bölümüne son beş yılda toplam 127 kontenjan verilmiş ve mezunlar 85 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Şehir ve Bölge Planlama tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Başkalarını etkileyebilmeli.

2- Çizim yapma yeteneği olmalı.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Düşüncelerini başkalarına aktarabilmeli.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- Farklı ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki değişimlerin karşısında analiz ve sentez yapabilmeli.

7- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilmeli.

8- İnceleme-araştırma merakı olmalı.

9- İnsanlarla iyi diyalog kurabilmeli.

10- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

11- Planlı çalışmayı bilmeli.

12- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmeli.

13- Seyahat etmekten hoşlanmalı.

14- Tasarım yeteneğine sahip olmalı.

 

Şehir ve Bölge Planlama Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Şehir ve Bölge Planlama yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Şehir ve Bölge Planlama nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Şehir ve Bölge Planlama iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKMRS13wRTIx6PZHzza5Lgw7HAK1PmhplmVYZVf3-0Xtr_3HxKhYdFSa9ppAV1e8jz394i5RXPfhAC9ASZLVn4MiLZWaj78Vl_Pqjey3dnM6oJ7PQEVOVu0blTjX0AFWUpQPgDNoB7DZhM/s16000/sehir-ve-bolge-planlama.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKMRS13wRTIx6PZHzza5Lgw7HAK1PmhplmVYZVf3-0Xtr_3HxKhYdFSa9ppAV1e8jz394i5RXPfhAC9ASZLVn4MiLZWaj78Vl_Pqjey3dnM6oJ7PQEVOVu0blTjX0AFWUpQPgDNoB7DZhM/s72-c/sehir-ve-bolge-planlama.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/sehir-ve-bolge-planlama-bolumu-nedir-ne.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/sehir-ve-bolge-planlama-bolumu-nedir-ne.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content