Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Sağlık Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı di...

Sağlık Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Sağlık Yönetimi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Sağlık Yönetimi bölümü nedir, puan türü nedir, Sağlık Yönetimi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Sağlık Yönetimi bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitimi bulunan bir meslek dalıdır.  Bu bölümden mezun olanlara “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir.

Sağlık yöneticileri kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç temini gibi çalışmaların planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi kapsamındaki işleri yapmaktadır.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir?

Sağlık Yönetimi bölümü; hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu yöneticileri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Sağlık Yönetimi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Sağlık Yönetimi, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Sağlık Yönetimi baraj puanı da 180 puandır.

 

Sağlık Yönetimi nedir
Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Sağlık Yönetimi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Sağlık Yönetimi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Hastane Yönetimleri

2- İlaç Şirketleri

3- Sağlık Finansmanı

4- Sağlık Hizmetleri Organizasyonu

5- Sağlık Sigortacılığı

6- Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı

7- Tedarik Zinciri Şirketleri

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

 

Sağlık Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Sağlık Yönetimi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Sağlık Yönetimi mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir.

2- Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar.

3- Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

4- İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.

5- Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür.

6- Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır.

7- Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir.

8- Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.

9- Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.

Sağlık yöneticileri kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde istihdam edilmektedir.

 

Sağlık Yönetimi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Sağlık Yönetimi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Sağlık Yönetimi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bilgisayar

2- Hesap makinesi

3- Kağıt, kalem vb. büro malzemeleri

4- Kanun, tüzük ve yönetmelikler

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Sağlık Yönetimi maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Sağlık Yönetimi maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Sağlık Yönetimi Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Sağlık Yönetimi bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Sağlık Yönetimi bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Sağlık Yönetimi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Bilgisayar Teknolojileri
 3. Bilgisayar
 4. Ekonomi
 5. Hastane Yönetimi
 6. Hukuk
 7. İngilizce
 8. İnsan Kaynakları Yönetimi
 9. İşletme
 10. İstatistik
 11. Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 12. Matematik
 13. Sağlık Finansmanı
 14. Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu
 15. Sağlık Politikası Ve Planlaması
 16. Sağlık Sigortacılığı
 17. Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı
 18. Sağlık Ve Etik
 19. Tıbbi Sosyoloji
 20. Türk Dili

 

Sağlık Yönetimi Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Sağlık Yönetimi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Sağlık Yönetimi bölümüne son beş yılda sadece 1 kontenjan verilmiş ve 84 puan ile atama yapılmıştır.

 

Sağlık Yönetimi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Sağlık Yönetimi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Anlayışlı olmalı.

2- Başkaları ile iyi iletişim kurabilmeli.

3- Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip olmalı.

4- Büro işlerinden hoşlanmalı.

5- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

6- Ekip çalışmasını sevmeli.

7- İleri görüşlü, yeniliklere açık olmalı.

8- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

9- Liderlik vasfına sahip olmalı.

10- Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip olmalı.

11- Planlı çalışmayı bilmeli.

12- Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgi duymalı.

 

Sağlık Yönetimi Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Sağlık Yönetimi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Sağlık Yönetimi nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Sağlık Yönetimi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPJ_WGaJEu0XzfMbnhf9VSME0cp3tFNrGDgGdLOkZ5h1o8XnCcAhfAvVsa68O82a7rvmsPkovINGGh_8y-BP8CKq8zcMLhDnhKGznN2Hj9OtfbGDoHNUUTei7h0kf056r4ZQSgiJqkGD5b/s16000/saglik-yonetimi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPJ_WGaJEu0XzfMbnhf9VSME0cp3tFNrGDgGdLOkZ5h1o8XnCcAhfAvVsa68O82a7rvmsPkovINGGh_8y-BP8CKq8zcMLhDnhKGznN2Hj9OtfbGDoHNUUTei7h0kf056r4ZQSgiJqkGD5b/s72-c/saglik-yonetimi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/saglk-yonetimi-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/saglk-yonetimi-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content