Psikoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Psikoloji bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizd...

Psikoloji bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Psikoloji bölümü var. Aşağıda sırasıyla Psikoloji bölümü nedir, puan türü nedir, Psikoloji bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Psikoloji bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

           

Psikoloji Bölümü Nedir?

Psikoloji bölümü; insan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan psikologları yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Psikoloji Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Psikoloji için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Psikoloji, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Psikoloji baraj puanı da 180 puandır.

 

Psikoloji nedir
Psikoloji

Psikoloji Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Psikoloji mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Psikoloji mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Cezaevleri

2- Çocuk Islahevleri

3- Devlet Hastaneleri

4- Huzurevleri

5- Kreş ve Çocuk Bakımevleri

6- Özel Hastaneler

7- Rehberlik Araştırma Merkezleri

8- Ruh Sağlığı Merkezleri

9- Ruh ve Sinir Hastaneleri

10- Üniversite Hastaneleri

11- Üniversiteler

 

Psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir.

Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler. Okullarda rehber öğretmen olarak görev alanlar da bulunmaktadır. Halen rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

Ayrıca, "Psikoloji Bölümü" bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Psikoloji ve Rehber Öğretmen alanlarında görev alabilirler.

 

Psikoloji Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Psikoloji mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Psikoloji mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

2- Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir.

3- Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar.

4- Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir.

5- Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır.

6- İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar.

7- İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar.

8- İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler.

9- İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler.

10- İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır.

11- Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları inceler.

12- Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler. Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar.

13- Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler.Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır.

14- Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır.

15- Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler. Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir.

16- Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar.Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar.

17- Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur.

18- Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar.

19- Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir.

 

Psikoloji Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Psikoloji çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Psikoloji okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bilgisayar

2- Büro Malzemeleri

3- Çalışma Masası

4- Gözlem ve Görüşme Kayıtları

5- İstatistiksel Veriler

6- Objektif ve Projektif Testler

7- Teyp, Kaset, Televizyon, Video

 

Psikoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Psikoloji maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Psikoloji maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Psikoloji Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Psikoloji bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Psikoloji bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Psikoloji dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Psikoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Algı, Dikkat ve Hareket
 2. Araştırma Yöntemleri
 3. Kişiler Arası İletişim
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 5. Beyin ve Davranış
 6. Bilgisayar Teknolojileri
 7. Bilişsel Psikoloji Araştırma Atölyesi
 8. Bilişsel Psikoloji
 9. Bilişsel Sinirbilim
 10. Bilişsel ve Sosyal Gelişim
 11. Bireysel Farklılıklar ve Kişilik
 12. Endüstriyel Psikoloji
 13. Gelişim Psikolojisi
 14. İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
 15. İngilizce
 16. İstatistik
 17. Öğrenme, Hatırlama ve Düşünme
 18. Psikolojide Deneysel Yöntemler
 19. Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
 20. Psikolojide Süpervizyonlu Araştırma
 21. Psikolojide Yöntemler
 22. Psikolojiye Giriş
 23. Sosyal Psikoloji
 24. Sosyal Psikolojinin Kuram ve Uygulamaları
 25. Sosyal Psikolojiye Giriş
 26. Türk Dili

 

Psikoloji Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Psikoloji KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Psikoloji bölümüne son beş yılda toplam 2504 kontenjan verilmiş ve mezunlar 81 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Psikoloji Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Psikoloji tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Başkalarını etkileyebilmeli.

2- Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilmeli.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- İnsanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanmalı.

6- Kendisi ile barışık, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi olmalı.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

9- Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı olmalı.

10- Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip olmalı.

 

Psikoloji Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Psikoloji yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Psikoloji nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Psikoloji iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 1
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Psikoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Psikoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJoCBgU_ycsZSVM-adcFIYcI927ik89kEq5WOb7BxACW9LgpjaYYz12N18edLVMBwrouZyLkXst0oLyV4vbe32juSOmbldXZuGc1OnVjgivm8PGvjUHcmsaEGLZ4KuT1xgJh-rIbgGp7Ys/s16000/psikoloji.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJoCBgU_ycsZSVM-adcFIYcI927ik89kEq5WOb7BxACW9LgpjaYYz12N18edLVMBwrouZyLkXst0oLyV4vbe32juSOmbldXZuGc1OnVjgivm8PGvjUHcmsaEGLZ4KuT1xgJh-rIbgGp7Ys/s72-c/psikoloji.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/psikoloji-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/psikoloji-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content