Perfüzyon Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Perfüzyon bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizd...

Perfüzyon bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Perfüzyon bölümü var. Aşağıda sırasıyla Perfüzyon bölümü nedir, puan türü nedir, Perfüzyon bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Perfüzyon bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Ülkemizde kalp hastalıklarının en yaygın kronik hastalıklar arasında olması ve her kalp damar cerrahına ikişer perfüzyonist istihdam edilmesi kapsamında meslek uzmanlarına yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık alanında geleceği parlak önemli meslekler arasında yer almaktadır.

Perfüzyonistlerin sorumlulukları arasında kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımıyla kan dolaşımının devamını sağlamak, karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makine ile diyaliz makinesini kurup çalıştırmak yer almaktadır. Alan bilgisinin yanı sıra ameliyathane ve anestezi hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olması; hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmesi gerekmektedir.

 

Perfüzyon Bölümü Nedir?

Perfüzyon bölümü; kalp veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili, uzman hekimler gözetiminde kalp-akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten perfüzyonistleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Perfüzyon Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Perfüzyon için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Perfüzyon, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Perfüzyon baraj puanı da 180 puandır.

 

Perfüzyon nedir
Perfüzyonist

Perfüzyon Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Perfüzyon mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Perfüzyon mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Devlet Hastaneleri

2- Dispanserler

3- Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

4- Özel Hastaneler

5- Üniversite Hastaneleri

 

Perfüzyon bölümünden mezun olanların sayısı azdır. Bu nedenle henüz birikmiş mezun yoktur. KPSS atamalarında en düşük puanlarla atananlar perfüzyonistledir. Öyle ki bölüm mezunları 52 puanla bile çeşitli kurumlara atanmıştır. Perfüzyon bölümü iş olanakları kamuya bağlı hastaneler ve özel hastanelerden oluşmaktadır.

 

Perfüzyon Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Perfüzyon mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Perfüzyon mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Antikoagülasyonun monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gereken girişimlerin yapılmasını sağlar.

2- Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.

3- Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ürünleri transfüzyonu, gerekli medikasyon ve anestezik ajanların uygulamasını yapar.

4- Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanını yönetir.

5- Ekstrakorporeal dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle konsülte ederek karar verir.

6- Ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.

7- Ekstrakorporeal dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine destek verir.

8- Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler destek cihazlarının yönetimini yapar.

9- Gerektiğinde donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.

10- Gerektiğinde trombosit jel üretimini yapar.

11- Hasta haklarına duyarlılık gösterir.

12- Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.

13- İntravasküler membran oksijenasyon yönetimini yapar.

14- İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını, kemoterapötiklerin ve hücresel tedavilerin verilmesini sağlar.

15- Kalite kontrolü çalışmalarında rol alır.

16- Kalp-akciğer makinasını yönetir.

17- Kan gazları ve kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasını sağlar.

18- Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini takip eder ve gerekli girişimlerde bulunur.

19- Mesleki gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.

20- Miyokardın korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri (kardiyopleji uygulaması) yapar.

21- Ototransfüzyon, cell saver uygulamasını yapar.

22- Preoperatif hasta hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif olarak katılır.

23- Profesyonel etik kurallarına uyar.

24- Terapötik hipotermi-hipertermi uygulamaları, termojenik lavaj ve vucüt sıcaklığı regülasyonu yapar.

 

Perfüzyon Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Perfüzyon çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Perfüzyon okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Perfüzyonistler genellikle sağlık kurumlarında çalışırlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca, meslektaşları, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personelleri ile sürekli bir iletişim halinde  bulunur.

 

Perfüzyon Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Perfüzyon maaşları 5000-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Perfüzyon maaşları 4000-7000 lira arasındadır.

 

Perfüzyon Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Perfüzyon bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Perfüzyon bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Perfüzyon dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Perfüzyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Anatomi
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Bilgisayar Teknolojileri
 4. Deontoloji
 5. Ekstrakorporeal Dolaşımda Hasta Monitarizasyonu
 6. Farmakoloji İlkeleri
 7. Fizyoloji
 8. Genel Psikoloji
 9. Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar
 10. Hematoloji
 11. İlkyardım
 12. İmmünoloji
 13. İngilizce
 14. Kalp Hastalıkları
 15. Kan ve Kan Koruma Teknikleri
 16. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Prensipleri
 17. Kardiyak Anestezi
 18. Kardiyopulmoner Bypass
 19. Kardiyopulmoner Bypassta Kanülasyon
 20. Klinik Kalite Yönetim Sistemleri
 21. Klinik Uygulamalar
 22. Konjental ve Pediatrik Hastalarda Perfüzyon
 23. Medikal Terminoloji
 24. Özel Teknolojik Destekler
 25. Perfüzyon Cihazları
 26. Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
 27. Sağlık Hukuku
 28. Sağlık Politikalarına Giriş
 29. Sıvı Dengesi ve Diyaliz Prensipleri
 30. Solunum ve Dolaşım Fizyolojisi
 31. Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi
 32. Transplantasyonda Perfüzyon
 33. Türk Dili
 34. Yetişkin Perfüzyon

 

Perfüzyon Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Perfüzyon KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Perfüzyon bölümüne son beş yılda toplam 123 kontenjan verilmiş ve mezunlar 52 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Perfüzyon Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Perfüzyon tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- İnsanlara yardım etmekten hoşlanmalı.

5- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

6- Planlı çalışmayı bilmeli.

7- Pratik, çabuk karar verebilen ve uygulayabilen bir yapıya sahip olmalı.

8- Sorumluluk duygusu yüksek olmalı.

 

Perfüzyon Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Perfüzyon yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Perfüzyon nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Perfüzyon iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Perfüzyon Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Perfüzyon Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1_EkGKYLXQFUNTzpcgXzoczZ_RfuIyVziMM2hi5eYiq_ader7_Iv0s5Ta2RmomEW7oXHMn62od5mhxWXJ0soi39g1H4olexK3wyeZphJHo-_iIKhDKj7UCojPOTJhgIu7gf-NdjKRKB0u/s16000/perfuzyon.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1_EkGKYLXQFUNTzpcgXzoczZ_RfuIyVziMM2hi5eYiq_ader7_Iv0s5Ta2RmomEW7oXHMn62od5mhxWXJ0soi39g1H4olexK3wyeZphJHo-_iIKhDKj7UCojPOTJhgIu7gf-NdjKRKB0u/s72-c/perfuzyon.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/perfuzyon-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/perfuzyon-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content