Optik ve Akustik Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıtt...

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Optik ve Akustik Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 Gelişen  teknoloji ile birlikte artık günlük hayatta kullandığımız çok sayıda sistemlerde  optik cihazlar mevcuttur. Optik mühendisleri ışığı kullanan tüm cihaz ve  donanımların araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve günlük hayatta  pratik uygulanması üzerine odaklanarak hizmet vermektedirler. Optik  mühendisliği, ağırlıklı olarak fizik temel biliminin üstüne oturmakla birlikte  aslında elektrik-elektronikten haberleşmeye, malzeme biliminden makineye, bilgisayar  programcılığından tıpa varana kadar çok farklı programların karışımından  oluşmuş çok disiplinli bir program niteliğindedir.  Gelişmiş ülkelerde oldukça ihtiyaç duyulan ve  bu nedenle uzun yıllardır birçok üniversitede ayrı bir program olarak eğitim  veren bu dal ne yazık ki ülkemizde de ihtiyaç olmasına rağmen ihmal edilmiş ve ilk  defa 2013 yılında Gaziantep Üniversitesinde açılmıştır.

  Yine gelişmiş ülkelerde artık  çok sayıda üniversitede mevcut olan ve son yılların en popüler meslek  dallarından biri haline gelmiş olan akustik  mühendisliği ülkemizde ihmal edilmiş olup bugün Gaziantep  üniversitesinin lisans programlarından biridir. Bu programda verilecek eğitimde  ses üzerine; sesin titreşimi; sesin tasarımı; sesin analizi ve kontrolü;  yaşanan çevredeki seslerin denetim altına alınarak istenmeyen gürültünün  kontrol edilmesi ve azaltılması; farklı nesnelerin sesle ne şekilde etkilendiklerinin araştırılması; uygun  ses kayıt ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi; ses seviyesinin ölçülmesi ve ses  frekanslarının analizi üzerine konulara odaklanmaktadır. Akustik mühendisliğinin  başlıca hedeflerinden biri yaşanılan veya çalışılan ortamlardaki gürültüyü en  az seviyeye indirmek, istenen sesleri ise bozulmadan, gereken şiddete ve  netlikte dinleyiciye ulaştırmak üzere çalışmalar yapmaktır.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü; ışığı ve sesi kullanan bütün cihazların tasarlanması, analizlerinin yapılması, geliştirilmesi ve araştırılması üzerine çalışmalar yapan mühendisleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

Optik ve Akustik Mühendisi, doğadaki ışık ve sesin kalitesi, iletimi, yayılımı, soğurulması ve madde ile etkileşimini inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Optik ve Akustik Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Optik ve Akustik Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Optik ve Akustik Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği nedir
Optik ve Akustik Mühendisliği

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Optik ve Akustik Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Optik ve Akustik Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- ASELSAN

2- Enerji Üretim İşletmeleri

3- İnşaat Firmaları

4- Medikal Ürünler Üretim Firmaları

5- Mimarlık Büroları

6- Otomotiv Sektörü

7- Teleskop, Mikroskop, Dürbün vb. Alet Yapımı

8- Tıp Sektörü

 

Tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunurlar. Meslektaşlarıyla, görev yapılan yerde enerji, savunma sanayi, bilgisayar, elektronik, tıp, ısı, ışık, ses vb. alanlardaki diğer meslek üyeleri ile ve işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunurlar. Enerji alanında, savunma sanayinde, medikal sektörde, nanoteknolojide, otomotiv, elektronik, iletişim, bilgisayar sektörlerinde, mimari yapılarda, ultrasonik ve tıbbi alanda iş bulabilirler.

Yeni bir meslek olduğundan ve yeni mezunlar verecek olacağından iş bulma olanağı vardır. Ayrıca, bu mühendislik dalı fizik mühendisliği çatısı altında optik ve akustik dallarını birlikte içerdiğinden birbirinin alternatifi olması iş bulma olasılığını arttırmaktadır. Optik ve akustik mühendisleri kendi işyerini de açabilirler.

Optik mühendisliği iş alanları son derece geniş olup savunma sanayisinden, medikal sektöre, enerji alanından, aydınlatma  sektörüne, otomotiv sektöründen, elektroniğe, iletişim sektöründen bilgisayar  sektörüne kadar çok farklı sektörlerde istihdam edilebilirler. Örneğin optik  mühendislerinin çalıştığı sektörler arasında astronomide teleskop vb tasarımı;  fotoğrafçılıkta mercek, kamera vb tasarımı; askeri uygulamalarda dürbün, periskop,  topoğraf cihazı vb tasarımı; tıpta gözlük camı, optometri, lazer epilasyon,  mikroskop, endoskop, yarık lamba, foropter, oküler tonometri, fundus fotoğraf,  Lensmetre, otorefraktometre, otokeratometre vb tasarımı; aydınlatma  sektöründe ayna, lamba, LED vb tasarımı; iletişim sektöründe cep telefonu, fiber  optik vb tasarımı; endüstride optik lazer yazıcı, lazer, ekran vb tasarımı  rahatlıkla görülebilir.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Optik ve Akustik Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Optik ve Akustik Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Akustik ve optik ölçümler yapar.

2- Mercek tasarımı yapar.
3- Elde edilen araştırma bulgularını objektif bir tutumla raporlamasını yapar.
4- İstenmeyen gürültünün kontrol edilmesi ve azaltılmasına yönelik ses teknolojilerini kullanarak çalışmalar yapar.
5- Uygun ses kayıt ve üretim sistemlerinin geliştirerek gerekli fiziksel araçları, sistemleri ve ortamları tasarlar.
6- Teknolojik cihazlar ile birlikte ışığı kullanan tüm cihaz ve donanımların araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve günlük hayatta pratik uygulamaları üzerine araştırmalar yapar.
7- Belirlenen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemeyi belirler ve maliyet hesaplamalarını yapar.
8- Cihazları geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yürütür.
9- Cihazların amacına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder.
10- Teknolojik gelişmeleri takip eder ve gerekli durumlarda cihazların güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

11- Farklı nesnelerin sesle ne şekilde etkilendiklerini araştırır.

12- Gerekli  fiziksel araçları, sistemleri ve ortamları tasarlarlar.

13- Işığı kullanan tüm cihaz ve  donanımların araştırır, tasarlar ve geliştirir.

14- İstenen sesleri bozulmadan, gereken şiddete ve  netlikte dinleyiciye ulaştırmak için çalışmalar yapar.

15- Ses seviyesinin ölçülmesi ve ses  frekanslarının analizini yapar.

16- Sesin analizi ve kontrolünü gerçekleştirir.

17- Uygun  ses kayıt ve üretim sistemlerini geliştirir.

18- Yaşanan çevredeki seslerin denetim altına alınarak istenmeyen gürültünün  önlenmesini sağlar.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Optik ve Akustik Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Optik ve Akustik Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Optik ve Akustik Mühendisleri; çoğunlukla laboratuvar ve fabrikalarda çalışırlar. Çalışma saatleri genelde düzenlidir. Çalışmaları birinci derecede makine ve malzeme ile ilgilidir. Tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunurlar. Meslektaşlarıyla, görev yapılan yerde enerji, savunma sanayi, bilgisayar, elektronik, tıp, ısı, ışık, ses gibi diğer disiplinlerdeki mühendislerle ve işçilerle, ayrıca işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunurlar. Optik ve Akustik Mühendisleri ayrıca istenmeyen gürültüyü azaltmaya yönelik çalışmalarında mimarlarla birlikte çalışarak bina tasarımlarına katkıda bulunurlar.

 

Meslekte Kullanılan Araçlar

1- Araştırma-geliştirme laboratuvarlarında kullanılan test araç-gereçleri
2- Tasarım ve proje çalışmalarında kullanılan ölçüm ve çizim malzemesi
3- Akustik ölçüm cihazları
4- Mikrofon
5- Hidrofon
6- Piezoelektrik ses üretim cihazları
7- Optik ölçüm cihazları
8- Spektrofotometre
9- Lazerler
10- Mercek sistemleri
11- Bilgisayar

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Optik ve Akustik Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Optik ve Akustik Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Optik ve Akustik Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Optik ve Akustik Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Akustiğe Giriş
 2. Akustik Laboratuvarı
 3. Analog Elektronik
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 5. Aydınlatma Mühendisliği ve Tasarım
 6. Bilgisayar Destekli Çizim
 7. Bilgisayar Programlama
 8. Bilgisayar Teknolojileri
 9. Çevresel ve Endüstriyel Gürültü Kontrolü
 10. Diferansiyel ve İntegral Hesaplamalar
 11. Dijital Resim ve Ses Süreçleri
 12. Elektriksel Devre Analizi
 13. Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar
 14. Elektronik Laboratuvarı
 15. Fiber Optik ve Uygulamaları
 16. Fizik
 17. Fiziksel ve Modern Optik
 18. Genel Kimya
 19. Geometrik Optik Laboratuvarı
 20. İleri Optik ve Akustik Laboratuvarı
 21. İngilizce
 22. Mimari Akustik
 23. Mühendisler için Yazılım/Programlama
 24. Mühendislik ve Etik
 25. Optiğe Giriş
 26. Optik Araçlar ve Tasarım
 27. Optik İletişim Sistemleri
 28. Optik ve Akustik Materyaller
 29. Optik ve Akustikte Matematiksel Yöntemler
 30. Optoelektronik ve Fotonik
 31. Ses Ötesi ve Uygulamaları
 32. Ses Sistemleri ve Tasarımı
 33. Türk Dili

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Optik ve Akustik Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Optik ve Akustik Mühendisliği bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmemiş.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Optik ve Akustik Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Ekip çalışmasını sevmeli.

3- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

4- Planlı çalışmayı bilmeli.

5- Temel bilimlerden özellikle fizik ve matematik bilimine ilgi duymalı ve bu alanlarda yetenekli olmalı.
6- Teknolojik gelişmeleri takip edebilmeli.
7- Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip olmalı.
8- Yenilikçi ve yaratıcı olmalı.

 

Optik ve Akustik Mühendisliği Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Optik ve Akustik Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Optik ve Akustik Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Optik ve Akustik Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Optik ve Akustik Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Optik ve Akustik Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBh1bGbD_244A-fWclptcSyDRIR9lN4y8GaEZkhJvxmiCXAQAk4VJNthrh7DoTuFT8s1epkXc_pacU7WJdUYnLuwzLo_UWeg0zZ8hUqIll_y4xd7XewYt6-PCBpSWSqRYSAinRs6sraD-e/s16000/optik-ve-akustik-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBh1bGbD_244A-fWclptcSyDRIR9lN4y8GaEZkhJvxmiCXAQAk4VJNthrh7DoTuFT8s1epkXc_pacU7WJdUYnLuwzLo_UWeg0zZ8hUqIll_y4xd7XewYt6-PCBpSWSqRYSAinRs6sraD-e/s72-c/optik-ve-akustik-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/optik-ve-akustik-muhendisligi-nedir-ne.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/optik-ve-akustik-muhendisligi-nedir-ne.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content