Meteoroloji Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Meteoroloji Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımı...

Meteoroloji Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Meteoroloji Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Meteoroloji Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Meteoroloji Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Meteoroloji Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Meteoroloji Mühendisliği bölümü; atmosferdeki sistemleri ve yağmur, rüzgar, bulut, hava basıncı gibi hava olaylarını izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan mühendisleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Meteoroloji Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Meteoroloji Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Meteoroloji Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Meteoroloji Mühendisliği nedir
Meteoroloji Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Meteoroloji Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Meteoroloji Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

4- Devlet Su İşleri

5- Elektrik İşleri Etüt İdaresi

6- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

7- Televizyon Kanalları

8- Türk Silahlı Kuvvetleri

9- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

10- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

11- Üniversiteler

 

**Büyük Şehir Belediyeleri, yerel yönetimlerin su işletmeleri ve çevre koruma dairelerinde görev alırlar.

**Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde çalışırlar.

**Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünde meteorolojik gözlem, araştırma, hava analiz ve tahmini yaparlar.

**Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden özel şirketlerde hidrolojik ve meteorolojik etütler yaparlar.

**Resmi ve özel hava yolları ile hava limanları ve diğer ulaşım sektörlerinde faaliyet gösterebilirler.

**Sağlık, turizm, enerji, tarım ve orman bakanlıkları ve işletmelerinde çalışırlar.

**Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda nükleer santrallerin kurulmasında yer seçimi için meteorolojik parametrelerin saptanması ve kaza anında nükleer serpintinin kirleteceği yerleri belirleme konusunda çalışabilirler.

**Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji çalışmalarında görev almaktadırlar.

**TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim kurumlarında görev alırlar.

**Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde faaliyetlerini yürütürler.

**Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmedeki önemli rolü de artmakta ve meteoroloji mühendislerine günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.

 

Meteoroloji Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Meteoroloji Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Meteoroloji Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler.

2- Çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarını yorumlar.

3- Deniz meteoroloji istasyonlarında gözlem yoluyla rüzgar ve dalga tahmini yapar.

4- Derece-Gün hesapları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını belirler.

5- Dünya iklim değişikliklerini inceler.

6- Fırtına yapıları ve dinamiğini araştırarak sel ve fırtına uyarılarında bulunur.

7- Gözlenen bilgileri kodlandırarak telex, fax vb. iletişim devrelerine verir.

8- Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır.

9- Hava meydanlarında yağmur, kar, bulut vb. yer gözlemleri yapar, kontrol kulesine hava gözlem sonucunda ortaya çıkan bilgileri verir.

10- Kod haline dönüşen bilgileri Roma'daki merkeze gönderir.

11- Meteorolojik analiz ve tahmin yaparak çığ uyarılarında bulunur.

12- Meteorolojik olayları yer ve basınç durumunu yüksek kartlara işler ve haritaların bilgisayar yardımıyla çizimini yapar, meteorolojik olayları harita üzerinde belirtir.

13- Orman yangınlarını tahmin eder ve orman yangınlarıyla mücadele eder.

14- Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminleri yapar.

15- Uygun baraj yerlerinin seçimi amacıyla hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler.

16- Yağış imkanı olan bulut tabakalarına gümüş iyodürü enjekte ederek yapay yağış sağlar.

17- Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belirli saatlerde (saat başı), belli noktadaki meteorolojik durumu (ısı, yağış, basınç, bulut vb.) gözler.

18- Yerden itibaren 20 km'ye kadar olan çeşitli seviyelerde yapılan gözlemde kullanılan yüksek kartların analizini yapar.

19- Yüksek atmosfer gözlemi yapan istasyonlarda balon sistemi ile gözlemler yapar. gözlem sonucunu yüksek kartlara işler.

20- Zirai meteoroloji alanında çalışarak tahmin yapar, toprağın ısı ve nemini ölçer, suni tohumlama konusunda çalışır. Bununla ilgili rapor hazırlar.

 

Meteoroloji Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Meteoroloji Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Meteoroloji Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Meteoroloji mühendisleri, genellikle meteoroloji istasyonlarında görev yaparlar, zaman zaman çalışmalarını açık havada da gerçekleştirirler. Savunma, tarım, ulaştırma ve turizm başlıca çalışma alanlarıdır. Meteoroloji mühendisleri çalışırken meteoroloji teknisyeni, haberleşme teknisyeni, gözlemci (rasatçı), bilgisayar programcısı, pilot, deniz kaptanları, çeşitli mühendisler ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler 

1- Arviyar (pist görüşünü belirleyen alet)

2- Atmosferik sınır tabakanın yapısını ve hava kirliliği parametrelerini belirlemek için Doppler akustik uzaktan algılama radarları

3- Bulut tohumlama ve fırtına kontrol için özel donanımlı uçaklar

4- Doppler Radar (Bulutlardaki yağışı ve küçük caplı türbülansı espit eder)

5- Göl ve nehirlerdeki su durumunu tespit eden özel aletler

6- Gözlem parklarında meteorolojik rasatlar için özel aletler

7- Güneş enerjisi ölçüm seti

8- Hava faksı, teleks, konverter, teleteyp, faksmile cihazları

9- Isı akılarını tespit etmek için mikrometeoroloji ölçüm kulesi

10- Meteorolojik uydular, uydu görüntülerini alma ve işleme sistemleri

11- Radyosonde (Yüksek atmosfer gözlemi yapan cihaz)

12- Sayısal çalışmalar için süper bilgisayarlar ve veri analizi yapmak için bilgisayarlar

13- UHF ve VHF rüzgar profilleri

14- Veri toplayıcılar

 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Meteoroloji Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Meteoroloji Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Meteoroloji Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Meteoroloji Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Meteoroloji Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Akışkanlar Mekaniği
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Atmosfer Bilimine Giriş
 4. Atmosfer Dinamiği
 5. Atmosfer Termodinamiği
 6. Bilgisayar Teknolojileri
 7. Coğrafi Bilgi Bilimi
 8. Fizik
 9. Genel Kimya
 10. Güneş ve Yer Radyasyonu
 11. Hava Analizi ve Öngörü
 12. Havacılık Meteorolojisi
 13. Hidroloji
 14. İngilizce
 15. Klimatoloji
 16. Lineer Cebir
 17. Matematik
 18. Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri
 19. Mikrometeoroloji
 20. Modern Fizik
 21. Olasılık ve İstatistik
 22. Sayısal Analiz
 23. Türk Dili
 24. Uzaktan Algılama
 25. Veri Analizi

 

Meteoroloji Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Meteoroloji Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Meteoroloji Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 116 kontenjan verilmiş ve mezunlar 68 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Meteoroloji Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Ekip çalışmasını sevmeli.

3- Genel yeteneği yüksek olmalı.

4- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

5- Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı olmalı.

6- Meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip olmalı.

7- Planlı çalışmayı bilmeli.

8- Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilmeli.

 

Meteoroloji Mühendisliği Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Meteoroloji Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Meteoroloji Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Meteoroloji Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Meteoroloji Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Meteoroloji Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYotictFMEx-g0syG8Mi2XVLf0OONPrROAhRfS82AvRHISrZ3hinCTX7bhNKHD3UWkP5L-7uts_PPv83T0dLppemIpEexYlx4Eiq5_X5FnUQ4D45cD_iGb54NHxQvt5UzHx1Yc66GwhWHx/s16000/meteoroloji-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYotictFMEx-g0syG8Mi2XVLf0OONPrROAhRfS82AvRHISrZ3hinCTX7bhNKHD3UWkP5L-7uts_PPv83T0dLppemIpEexYlx4Eiq5_X5FnUQ4D45cD_iGb54NHxQvt5UzHx1Yc66GwhWHx/s72-c/meteoroloji-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/meteoroloji-muhendisligi-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/meteoroloji-muhendisligi-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content