Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile ta...

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği ham madde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten mühendisleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nedir
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Demir-Çelik Fabrikaları

2- Endüstri Kuruluşları

3- Eti Maden İşletmeleri

4- Makine ve Kimya endüstrisi Genel Müdürlüğü

5- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi

6- Türkiye Vagon Sanayii AŞ Gen Müdürlüğü

 

***Kamu veya özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum ve döküm fabrikalarında, metal dışı malzeme üreten endüstri işletmelerinde, mühendislik ve araştırma-geliştirme alanlarında, standartlar, tasarımlar vb. konularla ilgili olarak bürolarda, bakır ve ferro alaşım üretim sektörlerinde, özel dökümhaneler, haddehaneler, ısıl işlem ve metal işleme fabrikalarında, seramik, refrakter endüstrilerinde ve cam sektöründe, ham madde alımı ve mühendislik firmalarında ürünlerin pazarlanması alanlarında çalışırlar.

***Ülkemizden ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından Metalurji ve Malzeme Mühendisi unvanı alan meslek elemanlarından Metalurji Mühendisleri odasına kayıtlı olanların sayısı yaklaşık 2700 kişidir. Türkiye genelinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine 2000-2001 eğitim döneminde 661 öğrenci alınmaktadır.

***Bunun mühendislik öğrenimine başlayan toplam öğrenci sayısına oranı % 2 civarındadır. Bu oran da gösteriyor ki, bu alan ülkemizde yeterince tanınmamakta ve üniversite öğrencilerince tercih edilmemektedir. Ancak mezunlarının tamamına yakını özel veya kamu sektöründe kolaylıkla ve yüksek ücretlerle iş bulmaktadırlar.

***Dünyada ve Türkiye'de, otomotiv sanayisi, inşaat sanayisi devam ettiği sürece Metalurji ve Malzeme Mühendisliği güncelliğini kaybetmeyecektir. Ayrıca seramik metalurjisindeki ve cam metalurjisindeki gelişmeler ve yeni teknolojik gelişmeler bu mesleğin önemini daha da artırmaktadır.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

*** Metal Üretimi:

1- Cevherlerin yarı işlenmiş ürün haline getirilmesini sağlar.

2- Maden cevherlerinin en yüksek verimlilik ve kalitede üretimi için yeni yöntemler geliştirir.

3- Metal karışımlardan çeşitli alaşımlar elde edilmesi işlemlerini yürütür.

4- Metalurji sanayisindeki yeni gelişmeleri takip ederek uygulama alanına koyar.

5- Topraktan çıkarılan maden cevherleri üzerindeki artık maddelerin çeşitli yöntemlerle temizlenmesini sağlar.

6- Yoğunlaşmış cevherin, ateş veya asitle eritme yöntemleriyle ergime ısılarına göre çeşitli fırınlarda ergitilerek, saflaştırılması işlemlerine gözcülük eder.

 

*** Malzeme Üretimi:

 

1- Alaşımların elektrik, ısı iletkenliğini, sertliğini, dayanıklılığını ölçen fiziki ve kimyevi deneyler yapar.

2- Ergitilerek sıvı hale getirilmiş veya alaşımlandırılmış sıvı cevherin istenilen şekilde ve biçimde kalıplara döktürülmesini, mekanik yöntemlerle şekillendirilmesini sağlar.

3- Kalıplara dökülmeyen cevherlerin tavlanmasını sağlar.

4- Kalite kontrolünü sağlar.

5- Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini saptamak için mikroskop, röntgen, spektroskop incelemeleri ve diğer araştırmaları yapar.

6- Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi istenilen özellikleri elde etmek için haddeleme ve tavlama işlemlerini geliştirir, alaşımların standartlara uygunluğunu deneylerle saptar.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Metalürji ve malzeme mühendisleri, metal ve malzeme üreten fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü ve rahatsız edici kokuludur. Mühendis tasarım işlerini yürütürken büroda, metallerin yumuşaklık, hafiflik, sağlamlık özelliklerini incelerken laboratuvarda çalışır. Metalürji ve malzeme mühendisi, birinci derecede nesnelerle ilgilidir. Ancak iş yerinde diğer mühendislerle, tekniker ve işçilerle iletişim halindedir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bilgisayar

2- Çarpma cihazı

3- Çekme cihazı

4- Ergitme ocakları

5- Isıl-işlem fırınları

6- Kalıplama makineleri

7- Kaplama fırınları

8- Kum test cihazları

9- Laboratuvar ekipman cihazları

10- Mekanik metalurjide dövme cihazları

11- Mekanik test cihazları

12- Optik mikroskop

13- Seramik fırınları

14- Spektrometre

15- Tarama-elektron mikroskobu

16- Toz metalurjisinde sıkıştırma, pres cihazları

17- Üretim metalurjisinde cevher kırıcılar ve elekler

18- Yolluk ve besleyici dizaynları

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Metalurji ve Malzeme Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Bilgisayar Teknolojileri
 3. Demir Çelik Üretimi
 4. Demir Dışı Alaşımlar
 5. Diferansiyel Denklemler
 6. Döküm Metalurjisi
 7. Fizik
 8. Fiziksel Metalurji
 9. İngilizce
 10. İstatistik
 11. Kimya Laboratuvarı
 12. Kimya
 13. Malzeme Laboratuvarı
 14. Malzeme-Bilimi
 15. Matematik
 16. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş
 17. Metalurji-Termodinamiği
 18. Statik ve Mukavemet
 19. Taşınım Olayları
 20. Teknik Resim
 21. Temel Döküm Teknikleri 
 22. Temel Metal Şekillendirme Teknikleri
 23. Toz Metalurjisi
 24. Türk Dili

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 17 kontenjan verilmiş ve mezunlar 88 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Araştırıcı, yaratıcı olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Fen bilimlerinde akıl yürütme yeteneğine sahip olmalı.

5- Genel yeteneğe sahip olmalı.

6- İşbirliği halinde çalışabilmeli.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmamalı.

9- Nefes darlığı, astım hastalığı bulunmamalı.

10- Planlı çalışmayı bilmeli.

11- Tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne sahip olmalı.

12- Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence sağlam olmalı.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Metalurji ve Malzeme Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieuyHJLPCd7dTWE4GFcGnhtzJrbXQAXpjRaJL8c73UV2u23GYxTwBhL12OEOdbPz81LGV49745KOCKVM1qZlEXTdTwaBwHoeFOQgN73A-QlP6TjsnFTa51N89cIkW_3v-LROn20neN8Szg/s16000/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieuyHJLPCd7dTWE4GFcGnhtzJrbXQAXpjRaJL8c73UV2u23GYxTwBhL12OEOdbPz81LGV49745KOCKVM1qZlEXTdTwaBwHoeFOQgN73A-QlP6TjsnFTa51N89cIkW_3v-LROn20neN8Szg/s72-c/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi-nedir.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi-nedir.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content