Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Lojistik Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı ...

Lojistik Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Lojistik Yönetimi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Lojistik Yönetimi bölümü nedir, puan türü nedir, Lojistik Yönetimi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Lojistik Yönetimi bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Yaşanan hızlı değişim ve küreselleşmenin etkisiyle günümüz işletmeleri daha rekabetçi bir iş ortamında bulunuyor. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda bir adım daha önde olabilmek için de mükemmel bir dağıtım ağına ihtiyaç duyuyor.

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim iş süreçlerini hızlandırdığı gibi müşterileri de değiştirdi. Artık pazar daha çok isteyen ve daha sabırsız müşteriler demek. Böylesi zor bir ortamda hayatta kalabilmek için Lojistik ve Lojistik Yönetimi gibi kavramlar giderek önem kazanıyor.

Lojistik, ham maddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dâhilindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerde önümüze çıkıyor.

 

Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?

Lojistik Yönetimi bölümü; lojistik alanındaki bütün işleri organize edecek, planlamasını uygun şekilde yapacak, kontrolüne verilen kişileri şirket ve proje için en iyi şekilde kullanabilecek lojistik yöneticilerini yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Lojistik Yönetimi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Lojistik Yönetimi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Lojistik Yönetimi, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Lojistik Yönetimi baraj puanı da 180 puandır.

 

Lojistik Yönetimi nedir
Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Lojistik Yönetimi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Lojistik Yönetimi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- 3PL ve 4PL olarak ifade edilen Lojistik Şirketleri

2- Devlet Planlama Teşkilatı,

3- Dış Ticaret Müsteşarlığı

4- Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık Kuruluşları

5- Freight Forwarders olarak adlandırılan Lojistik Organizatörleri

6- Gümrük Müşavirlikleri

7- İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketleri

8- Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Taşımacılık Şirketleri

9- Liman İşletmeleri

10- Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri

11- Sivil Toplum Örgütleri

12- Ulaştırma Bakanlığı

13- Üniversiteler

14- Üretim ve Satış Firmaları

 

Lojistik Yönetimi mezunları; yurt içi ve yurt dışı piyasasında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarda üretim, planlama, pazarlama bölümlerinde, nakliye ve kargo firmalarında çalışabilirler. Yeterli sermaye birikimleri olması halinde kendi işlerini kurabilirler.

 

Lojistik Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Lojistik Yönetimi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Lojistik Yönetimi mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Acil durum senaryolarında arzın sürekliliğini sağlamak için risk yönetim programları geliştirmek.

2- Belirli tedarik zinciri tabanlı performans ölçüm sistemlerini kurmak veya izlemek.

3- Dahili veya harici lojistik sistem veya süreçlere yönelik iyileştirmeler planlamak.

4- Düzenleyici ve yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak için, ithalat veya ihracat süreçlerini izlemek.

5- Lojistik faaliyetler için şirket içi politika veya prosedürler oluşturmak.

6- Lojistik faaliyetlerin çevresel zararını en aza indirgemek için küresel, ulusal veya bölgesel taşımacılık ve lojistikle ilgili raporları gözden geçirmek..

7- Lojistik uzmanları, planlamacı veya programcıların çalışmalarını denetlemek.

8- Maliyet, üretkenlik, doğruluk veya zamanlama hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için dağıtım merkezini işletmek.

9- Metrik, raporlar, süreç belgeleri, müşteri hizmetleri kayıtları ile eğitim veya güvenlik kayıtlarını muhafaza etmek.

10- Şirket yönetimine, otomatik sistemler gibi yeni veya geliştirilmiş teknolojilerin satın alınmasını tavsiye etmek.

11- Tedarik zinciri verimliliği veya sürdürülebilirliğini geliştirmek için tedarikçi ve müşteriler ile görüşmeler yapmak.

12- Ulaştırma, lojistik sistemleri ve müşteri sorunlarını çözmek.

13- Üretim gereksinimlerini karşılamak için malzeme akış yönetim sistemlerini planlamak.

14- Ürün veya malzemelerin taşınmasında en uygun maliyetli veya verimli araçları belirlemek için kurumsal lojistiğin tüm yönlerini analiz etmek.

 

Lojistik Yönetimi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Lojistik Yönetimi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Lojistik Yönetimi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Lojistik Yöneticileri, genellikle uluslararası iş yapan firmalardaki, üretim, enerji ve hizmet sektörünün üretim veya pazarlama bölümlerinde vardiyalı olarak çalışır. Görev yaptığı ortam, büro ortamı olabileceği gibi depolar da olabilmektedir. Sık sık şehirler arası veya ülkeler arası iş seyahatleri yapması söz konusu olabilir. Belli çalışma saati yoktur. Gerekirse hafta sonu da çalışabilir. Çalışmalarını diğer birimlerle ekip halinde yürütür.

 

Lojistik Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Lojistik Yönetimi maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Lojistik Yönetimi maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Lojistik Yönetimi Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Lojistik Yönetimi bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Lojistik Yönetimi bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Lojistik Yönetimi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Lojistik Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, yabancı dil ve bilgisayar laboratuvarları ve modern sınıflar ile Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili sektöre yönelik dersler bulunmakta.

 

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Bilgisayar Teknolojileri
 3. Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 4. Finansal Muhasebe
 5. Finansal Yönetim
 6. Genel Matematik
 7. Hukukun Temel İlkeleri
 8. İngilizce
 9. İşletme Finansmanı
 10. İşletmeye Giriş
 11. İstatistiğe Giriş
 12. Küresel Lojistik Yönetimi
 13. Lojistik İlkeleri
 14. Lojistik Planlama ve Modelleme
 15. Lojistikte Yasal çerçeve
 16. Makroekonominin İlkeleri
 17. Mikroekonominin İlkeleri
 18. Pazarlama Araştırması
 19. Pazarlama Yönetimi
 20. Perakende Hukuku
 21. Perakende Operasyonları
 22. Perakendeci Müşteri Hizmetlerinin Yönetilmesi
 23. Perakendeciliğe Giriş
 24. Perakendecilikte Liderlik
 25. Satınalma ve Envanter Yönetimi
 26. Sosyal Bilimin İlkeleri
 27. Taşımacılık Yönetimi
 28. Tüketici Davranışları
 29. Türk Dili
 30. Yönetim Bilgi Sistemleri
 31. Yönetim Maliyet ve Muhasebesi

 

Lojistik Yönetimi Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Lojistik Yönetimi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Lojistik Yönetimi bölümüne son beş yılda toplam 87 kontenjan verilmiş ve mezunlar 67 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Lojistik Yönetimi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Lojistik Yönetimi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Ekip çalışmasını sevmeli.

3- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

4- Öz disiplin sahibi olmalı.

5- Planlı çalışmayı bilmeli.

6- Problemler karşısında çözüm üretme becerisi sergilemeli.

7- Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmeli.

8- Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmalı.

 

Lojistik Yönetimi Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Lojistik Yönetimi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Lojistik Yönetimi nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Lojistik Yönetimi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 1
 1. Bu bölümü okuyan varmı nasıl dersleri veya çalışma ortamı acil cevap verin

  YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4PiEipgAqjsT7V2h5EHXO68ZxJjAkWIFayOlXtUSGysVBVkBXSs5Mp5BrT2wG-ucLU1ur9AWEFJfCrmOPvS-6YNAnTN-4vr5hMQMulmx16OPLVdTizWVPnqO5hbePEP_0hRvgxoupwHUw/w320-h124/lojistik-yonetimi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4PiEipgAqjsT7V2h5EHXO68ZxJjAkWIFayOlXtUSGysVBVkBXSs5Mp5BrT2wG-ucLU1ur9AWEFJfCrmOPvS-6YNAnTN-4vr5hMQMulmx16OPLVdTizWVPnqO5hbePEP_0hRvgxoupwHUw/s72-w320-c-h124/lojistik-yonetimi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/lojistik-yonetimi-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/lojistik-yonetimi-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content