Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile ...

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü var. Aşağıda sırasıyla Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü nedir, puan türü nedir, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü; çevreyi bir bütün olarak ele alan, tasarım, gelişim, planlama ve yönetim konularını kapsayan bir meslek disiplinidir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığının amacı, insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin dengesini koruyarak yaşam kalitesine katkıda bulunulmasıdır. Bölümümüzün temel ilkesi, ekolojik denge üzerindeki tahribatın önüne geçen, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevreler oluşturmaktır.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nedir?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü; mimarlığın yapısal tasarım becerilerini, mühendisliğin bilimsel ilkelerini, kentsel planlama yaklaşımı ile birleştirerek;

 yaşanabilir, fonksiyonel ve estetik tasarımlar oluşturmayı hedefleyen mimarları yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı baraj puanı da 180 puandır.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı nedir
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

4- Karayolları Genel Müdürlüğü

5- Kentsel Tasarım ve Şehircilik Ofisleri

6- Kültür ve Turizm Bakanlığı

7- Milli Parklar Genel Müdürlüğü,

8- Mimarlık ve İnşaat Ofisleri

9- Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

10- Peyzaj Mimarlığı Ofisleri

11- Sivil Toplum Kuruluşları

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve projelendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

2- Doğal çevrenin kalitesinin korunması için ekosistem ve kaynak analizi yapmak, korunacak alanların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, koruma alanı statüsündeki yerlerin (doğal sit alanlar,milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) gelişme ve yönetim planlarını yapmak, Bozunuma uğramış alanların onarımı için planlama yapmak ve yürütmek, Tarihi peyzaj öğelerinin korunması ve iyileştirilmesi alanında çalışmalar yapmak.

3- Doğal ve kültür bitki örtüsü eğitimi ile tüm tasarım ve planlama çalışmalarında bitkisel   tasarım projeleri yapmak ve uygulamak.

4- Kentsel açık-yeşil alanların etüt plan ve projelerini hazırlayarak düzenlenmesi işlemlerini yapmak,yapı dışında kalan açık alanların, Özel ve kamuya ait alanların peyzaj planlamasını yapmak.

5- Tasarım ve planlama çalışmalarında çevre kirliliği ile ilgili olumsuzlukları önleyici bitkisel hava koridorları, bitkisel perdeleme teknikleri ile bitkisel duvarlar oluşturmak.

6- Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülmesi temelinde alan kullanım projeleri üretmek.

7- Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik envanter oluşturma, haritalama, analiz, rapor, planlama ve koruma çalışmaları yapmak.

8- Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları, turizm ve dinlenme tesisleri, kentsel ve kırsal yerleşim alanları, kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık-müze ve amfitiyatrolar, okul ve üniversite kampüsleri, ticari endüstriyel alanlar,  yat limanı ve su kıyıları, kentsel yaya alanları, tarımsal alanlar, karayolları vb.  tasarlamak, yapısal ve bitkisel projelerini yapmak, uygulamak ve yönetmek.

9- Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek, Özel veya resmi kuruluşlara ait bahçeleri düzenlemek.

10- Çevre sorunları, kaynak yönetimi, iklim kontrolü, yaşlı ve özürlü kişiler için planlama vb. konularda güvenilir ve çevresel açıdan bilinçli tasarımlar yapmak.

11- Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

12- Turizm alanlarının fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik öncelikli planlar hazırlamak.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. 3 Boyutlu Modelleme
 2. Arazi Tasarım Teknikleri
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 4. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bitki Bilgisi
 5. Bilgisayar Teknolojileri
 6. Çevre Felsefesi ve Etik
 7. Çevre ve İnsan
 8. Doğa, Termal ve Turizm
 9. Gösterim ve Uygulama Teknikleri
 10. İngilizce
 11. Kent Planlama Kuram ve Uygulamaları
 12. Kent Sosyolojisi
 13. Kent Tarihi ve Peyzaj
 14. Kentleşme ve Çevre Sorunları
 15. Kentsel Yeşil Alanların Planlaması
 16. Maket Yapım & Sunum Teknikleri
 17. Mekan, Kültür ve Kimlik
 18. Mimari Teknik Çizim
 19. Mimari Temel Tasarım
 20. Modern Peyzaj Yaklaşımları
 21. Peyzaj Mimarlığı Tarihi
 22. Sinema ve Mekan
 23. Tarihsel Çevre Koruma ve Tasarımı
 24. Toprak Bilgisi
 25. Türk Dili

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne son beş yılda toplam 28 kontenjan verilmiş ve mezunlar 81 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Bedence sağlıklı olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Estetik zevke sahip olmalı.

5- Geometri alanına hakim olmalı.

6- Görsel sanatlara ilgi duymalı.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

9- Uzay-şekil ilişkilerini görebilmeli.

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi955EmxNEJTWbkLZRL4OhiGrrzja1DGCfRLdKyWA8YFo3WugNRIt712ApMDbs3BvdYlsrJ3Bje1kzFXPJjoBsVUa14zDngeFDpPVb-jX8IC3igZtqcaYTv9xXaPOxZsmjIMl_iNMziIjIT/s16000/kentsel-tasarim-ve-peyzaj-mimarligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi955EmxNEJTWbkLZRL4OhiGrrzja1DGCfRLdKyWA8YFo3WugNRIt712ApMDbs3BvdYlsrJ3Bje1kzFXPJjoBsVUa14zDngeFDpPVb-jX8IC3igZtqcaYTv9xXaPOxZsmjIMl_iNMziIjIT/s72-c/kentsel-tasarim-ve-peyzaj-mimarligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/kentsel-tasarm-ve-peyzaj-mimarlg-nedir.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/kentsel-tasarm-ve-peyzaj-mimarlg-nedir.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content