Jeoloji Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Jeoloji Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız ya...

Jeoloji Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Jeoloji Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Jeoloji Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Jeoloji Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeoloji Mühendisliği bölümü; yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yer kabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten mühendisleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Jeoloji Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Jeoloji Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Jeoloji Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Jeoloji Mühendisliği nedir
Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Jeoloji Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Jeoloji Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

2- Belediyeler

3- Büyük İnşaat Firmaları

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

5- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

6- Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü

7- Maden Şirketleri

8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

9- Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü

10- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü.

11- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

 

***Yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızı daha iyi ve bilinçli kullanmamız ülke ekonomimiz için bir zorunluluktur. Ayrıca, hızlı bir kentleşme sürecinde olan ülkemiz için sağlıklı imar projelerinin üretiminde Jeoloji Mühendislerinin görüşleri büyük önem taşımaktadır. 3213 sayılı Maden Yasası gereği jeoloji mühendisleri arama ve ön işletme faaliyet raporlarının hazırlanmasında maden mühendisleri ile birlikte çalışmaktadırlar.

***Kamu kurumlarında çalışanlar yoğun olarak Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası, Türkiye Petrolleri A.O. gibi kuruluşlarda görev yapmaktadırlar. Son yıllarda mezunlar arasında bankacılık sektörüne talep artmıştır. Yabancı dil, bilgisayara yatkınlık ve matematik bilgisi bu talebin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Bu konuda en büyük etkenlerin işsizlik sorunu ve öğrencilerdeki motivasyon eksikliği olduğu vurgulanmaktadır.

***Mezun olan öğrencilerin işe girişlerinde hem kamu, hem özel kesim büyük ölçüde cinsiyet ayrımı yapmakta ve erkek elemanları tercih etmektedirler.

Jeoloji mühendisliğinde üniversiteye girişte bayanların oranı %20 civarında iken çalışma oranlarının çok düşük olduğu saptanmıştır. Gerekçe olarak, arazi ya da şantiye ortamında çalışma şartlarının bayanlara uygun olmadığı ileri sürülmekte ve işverenlerin kadın jeoloji mühendislerinin istihdamı konusunda oldukça çekimser oldukları gözlenmiştir. Ancak bu sorun yalnızca jeoloji mühendisliği alanına özgü olmayıp şantiye çalışmalarını gerektiren diğer mühendisliklerde de söz konusudur.

 

Jeoloji Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Jeoloji Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Jeoloji Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

2- Doğal afetlerin (heyelan, deprem, su baskını gibi) nedenlerini araştırır, bunların zararlarını azaltmaya yönelik incelemeler yapar.

3- Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

4- Jeotermik (sıcak su) enerjiyi bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır.

5- Kent alanlarının, imar çalışmaları ve nükleer enerji santralleri köprü, baraj, liman, hava alanı, tünel, kara yolu ve demir yollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar.

6- Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, buz, dolu, yağmur, sel, su baskını gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve en aza indirilmesi için çözümler üretir.

7- Yerkürenin yüzeyini ve yer altındaki doğal zenginliklerin maden, petrol, doğalgaz, yeraltı suları gibi kaynakların birikimi ve dağılımına neden olan faktörleri inceler.

8- Yer üstünden ve yer altından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar.

9- Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar.

 

Jeoloji Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Jeoloji Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Jeoloji Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide, şantiyelerde, çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak vb. ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları yaparlar. Büro ortamında harita okunması, çizilmesi ve araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar. Jeoloji mühendisleri arazi çalışmaları sırasında aylarca arazide kalırlar ve zaman zaman çadırlarda yaşarlar. Bu nedenle yaşamlarının düzenli olduğu pek söylenemez.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Çeşitli çizim araç-gereçleri

2- Jeolog çekici, altimetre (yükseklik ölçer), pusula, lup (büyüteç), topografik harita

3- Laboratuvar araç ve gereçleri

4- Topografik ölçüm aletleri

5- Uydudan çekilen yeryüzüne ait uydu fotoğrafları

6- Uçaktan çekilen yeryüzüne ait hava fotoğrafları

7- Sondaj makineleri

8- Bilgisayar

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Jeoloji Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Jeoloji Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Jeoloji Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Jeoloji Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Jeoloji Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Bilgisayar Teknolojileri
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri
 4. Diferansiyel Denklemler
 5. Fizik
 6. Fizik Laboratuvarı
 7. Genel Jeoloji
 8. Hidrojeoloji
 9. İngilizce
 10. Jeolojik Harita Akımı
 11. Jeomorfoloji
 12. Kaya Mekaniği
 13. Maden Yatakları
 14. Matematik
 15. Mineraloji
 16. Mukavemet
 17. Olasılık ve İstatistik
 18. Optik Mineraloji
 19. Organik Jeokimyaya Giriş
 20. Paleontoloji
 21. Petrografi
 22. Petroloji
 23. Saha Jolojisi
 24. Sedimantoloji Ve Stratigrafi İlkeleri
 25. Statik
 26. Tektonik
 27. Temel Kimya
 28. Termodinamik
 29. Topografya Ve Harita Bilgisi
 30. Türk Dili
 31. Yapısal Jeoloji

 

Jeoloji Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Jeoloji Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Jeoloji Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 135 kontenjan verilmiş ve mezunlar 88 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Jeoloji Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Açık havada çalışmayı sevmeli ve doğa şartlarına dayanıklı olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- İnceleme ve araştırma merakına sahip olmalı.

5- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

6- Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı olmalı.

7- Planlı çalışmayı bilmeli.

 

Jeoloji Mühendisliği Okuyanlar ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Jeoloji Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Jeoloji Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Jeoloji Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Jeoloji Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Jeoloji Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHgSaGGrHyYToULii_ORuIW__PnedBXTyNbm4zunbyU155Ks755Rnr34By32YdfMvkzIwQ2AL74WWQmUS-pD8_gN_1WXf_YrDUDZFO30cEZYn40ytxlwdiq-ktP8UYnEjt4hWNQexF3P7H/s16000/jeoloji-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHgSaGGrHyYToULii_ORuIW__PnedBXTyNbm4zunbyU155Ks755Rnr34By32YdfMvkzIwQ2AL74WWQmUS-pD8_gN_1WXf_YrDUDZFO30cEZYn40ytxlwdiq-ktP8UYnEjt4hWNQexF3P7H/s72-c/jeoloji-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/jeoloji-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/jeoloji-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content