İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) Bölümü İş Olanakları ve Maaşları

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız...

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir, puan türü nedir, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarına olan talebi arttırmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve öğrencilerin mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde bölümden mezun olmalarına olanak vermektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü; çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkların önleme; iş vereni, iş göreni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen risklerin neden oldukları maddi ve manevi kayıpları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda buluna; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, iletişimi güçlü, eğitimli,  değişim ve yeniliklere açık, vereceği hizmetin önemini kavramış, sosyal sorumluluğun bilincinde, meslekine sevgi ile bağlı, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, evrensel değerlere sahip,  insan haklarına saygılı nitelikli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan İş Sağlığı ve Güvenliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği baraj puanı da 180 puandır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği nedir
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkanına sahiptirler.

İş güvenliği uzmanları her işletmede görev alabilirler. Kanuna göre belirtilen seviyelerde sertifikalar vardır. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır.

***A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıflarındaki iş yerlerinde,

***B Sınıfı Uzmanlar Tehlikeli ve Az Tehlikeli iş yerlerinde,

***C Sınıfı Uzmanlar Az Tehlikeli iş yerlerinde görev yapabilirler.

Belirli sürelerde çalışan uzmanlar sertifika düzeylerinde ilerleyebilme imkanına sahiptirler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları iş yeri hekimleri ile birlikte Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurarak işletmelere danışmanlık hizmeti verebilirler. Ayrıca işletmelerde kurulan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde tam zamanlı olarak çalışabilirler. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yaparak akademisyen olarak görev alabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol alacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve iş yerlerini, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır. Buna göre en az 50 kişinin devamlı çalıştığı, 6 aydan fazla süren ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. Bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. 50 kişinin altındaki küçük işletmeler için ise İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

*** Rehberlik ve danışmanlık:

1- İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 

*** Risk değerlendirmesi:

1-  Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 

*** Çalışma ortamı gözetimi:

1- Çalışma ortamının gözetimini yapmak, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

2- İş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

 

*** Eğitim, bilgilendirme ve kayıt:

1- İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

2- Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu iş yeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

 

*** İlgili birimlerle işbirliği:

1- İş yeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2- İş yeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan bölümlerde görev yapabilirler. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması söz konusudur. Üretim alanının büyüklüğüne göre yürüme ve dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Dinleme, düşünme, konuşma ayakta durma, yürüme mesleğin gerektirdiği etkinliklerdir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için İş Sağlığı ve Güvenliği maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise İş Sağlığı ve Güvenliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. İş Sağlığı ve Güvenliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Acil Durum Yönetimi
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Bilgisayar Teknolojileri
 4. Çalışanın Beslenmesi ve Besin Sanitasyonu
 5. Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler
 6. Çalışma Ortamında Fiziksel Etkenler,
 7. Çevre Sağlığı ve Güvenliği
 8. Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği
 9. Endüstriyel Makineler ve İş Güvenliği
 10. Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri
 11. Havalandırma ve İklimlendirme
 12. İlk Yardım
 13. İngilizce
 14. İnsan Makine Sisteminde İş Güvenliği
 15. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 17. İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
 18. Kişisel Koruyucu Donanımlar
 19. Maden ve Yer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 20. Makine ve Teçhizat
 21. Psikososyal risk Etmenleri
 22. Risk Yönetimi
 23. Sağlık Kurumlarında İş Güvenliği
 24. Statik, Bakım-Onarımda Çalışan Güvenliği
 25. Tehlikeli Maddeler
 26. Temel Biyoloji
 27. Temel Fizik
 28. Temel Hukuk
 29. Temel Kimya
 30. Türk Dili
 31. Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği
 32. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmemiş. Lütfen sizler de tekrar kontrol ediniz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Ayrıntıları algılayabilmeli.

2- Çabuk ve doğru karar verebilmeli.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- Fen bilimleri alanına ilgi duymalı.

6- Genel ve sayısal yeteneğe sahip olmalı.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

9- Tedbirli olmalı.

10- Tertipli ve düzenli çalışabilmeli.

11- Yoğun ve yaygın dikkati güçlü stres altında çalışabilmeli.

12- Yönergeleri izleyebilmeli.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Okuyanlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de İş Sağlığı ve Güvenliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için İş Sağlığı ve Güvenliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) Bölümü İş Olanakları ve Maaşları
İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) Bölümü İş Olanakları ve Maaşları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIR4F3WL_qVtJY940dyUjrM7W9dDI_aaF7n9WswuLwgcfYmDBIOXKaaT7a_A9yVRfM9dcGGjuZ-ZUcVy_XspkG3Cf-70n0l1PcVL7w-UUtixuGVB5GU_sGih-WgxdMlxbl3s4cWi3w977U/s16000/is-sagligi-ve-guvenligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIR4F3WL_qVtJY940dyUjrM7W9dDI_aaF7n9WswuLwgcfYmDBIOXKaaT7a_A9yVRfM9dcGGjuZ-ZUcVy_XspkG3Cf-70n0l1PcVL7w-UUtixuGVB5GU_sGih-WgxdMlxbl3s4cWi3w977U/s72-c/is-sagligi-ve-guvenligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/is-saglg-ve-guvenligi-4-yllk-bolumu-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/is-saglg-ve-guvenligi-4-yllk-bolumu-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content