İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık) Bölmü Nedir? Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığım...

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü var. Aşağıda sırasıyla İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü nedir, puan türü nedir, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü; işletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan, koordine ve kontrol eden meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan İnsan Kaynakları Yönetimi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi İnsan Kaynakları Yönetimi baraj puanı da 180 puandır.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi nedir
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

3- Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü

4- İl Özel İdareleri

5- Karayolları Genel Müdürlüğü

6- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

7- Özel Şirketler

8- Tarım ve Orman Bakanlığı

9- Üniversiteler

 

Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının özlük, personel ya da insan kaynakları birimlerinde, özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyen profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İş yerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları bünyelerinde çalıştırmak istemektedirler.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek İnsan Kaynakları Yönetimi mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Amirinin vereceği ve sorumluluk alanı ile ilgili işleri yapar.

2- Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar.

3- İnsan kaynağının emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür.

4- İnsan kaynağının kariyer gelişimini ve planlarını gerçekleştirerek uygular.

5- İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirleyerek sorumluluk sahibi olanları koordine ve kontrol eder.

6- İnsan kaynağının yaptığı işleri nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performans değerlendirmesi yapılmasını sağlar.

7- İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenler, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar.

8- İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olur.

9- İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlar.

10- İşletmenin mevcut olan ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar ve revize eder.

11- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar.

12- Sendikal ilişkilerde işveren temsilcisi rolünü tarafsız olarak yerine getirir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle İnsan Kaynakları Yönetimi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. İnsan Kaynakları Yönetimi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

İnsan kaynakları uzmanı, öncelikli ve ağırlıklı olarak büro ortamında görev yapar, birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde çalışır.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Çeşitli büro malzemeleri,

2- Telefon, fax, bilgisayar, daktilo vb.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için İnsan Kaynakları Yönetimi maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise İnsan Kaynakları Yönetimi maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne geçiş yapabilirsiniz. İnsan Kaynakları Yönetimi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 2. Bilgisayar Teknolojileri
 3. Çalışma İlişkileri
 4. Davranış Bilimleri
 5. Endüstri Sosyolojisi
 6. Hukuka Giriş
 7. İktisada Giriş
 8. İngilizce
 9. İnsan Kaynakları Bilgi sistemi
 10. İnsan Kaynakları Planlaması
 11. İnsan Kaynakları Yönetimi
 12. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
 13. İş Hukuku
 14. İş Piyasaları Analizi
 15. İş Sağlığı ve Güvenliği
 16. İşletme Bilimine Giriş
 17. İşletme Matematiği,
 18. İstatistik
 19. Kalite Yönetim Sistemleri
 20. Kamu Maliyesi
 21. Kamu Yönetimi
 22. Mikro İktisat
 23. Örgütsel Davranış
 24. Performans ve Kariyer Yönetimi
 25. Personel Seçme ve Yerleştirme
 26. Proje Yönetimi
 27. Sosyal Güvenlik Hukuku
 28. Sosyoloji
 29. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 30. Stratejik Yönetim
 31. Ticaret Hukuku
 32. Toplum ve Örgüt
 33. Türk Dili
 34. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
 35. Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi
 36. Yönetim ve Organizasyon

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne son beş yılda toplam 1298 kontenjan verilmiş ve mezunlar 73 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. İnsan Kaynakları Yönetimi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Analitik düşünebilmeli.

2- Başkalarını etkileyebilmeli, yönlendirebilmeli ve ikna edebilmeli.

3- Bilgisini paylaşmayı sevmeli.

4- Büro işlerinden sıkılmamalı.

5- Çabuk ve doğru karar verebilmeli.

6- Çalışma hayatına yönelik hukuk mevzuatına hakim olmalı.

7- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

8- Ekip çalışmasını sevmeli.

9- İnsanlarla empati kurabilmeli.

10- İnsanlarla iyi iletişim kurabilmeli.

11- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

12- Normalin üzerinde genel yeteneğe, düşüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip olmalı.

13- Planlı çalışmayı bilmeli.

14- Sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip olmalı.

15- Sosyal bilimlere ilgi duymalı.

16- Yabancı dil bilmeli veya öğrenmeye istekli olmalı.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de İnsan Kaynakları Yönetimi nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için İnsan Kaynakları Yönetimi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık) Bölmü Nedir? Ne İş Yapar?
İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık) Bölmü Nedir? Ne İş Yapar?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjef5b9ExzfXonUra9pLYSvIUxKuvKid1DM3mE-y3sjSE1W0xCbYd5v5EqM4CMFmEhbFysIBDy5xXkndXG_odT5dJwMtHZ9Rx6CgB7MrD74K426hcpJWcS2TgVoYaFRc-3BBafWXI6up0F/s16000/insan-kaynaklari-yonetimi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjef5b9ExzfXonUra9pLYSvIUxKuvKid1DM3mE-y3sjSE1W0xCbYd5v5EqM4CMFmEhbFysIBDy5xXkndXG_odT5dJwMtHZ9Rx6CgB7MrD74K426hcpJWcS2TgVoYaFRc-3BBafWXI6up0F/s72-c/insan-kaynaklari-yonetimi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/insan-kaynaklar-yonetimi-4-yllk-bolmu.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/insan-kaynaklar-yonetimi-4-yllk-bolmu.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content