İnşaat Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

İnşaat Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yaz...

İnşaat Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla İnşaat Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, İnşaat Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, İnşaat Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Nedir?

İnşaat Mühendisliği bölümü; bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan, yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen mühendisleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan İnşaat Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. İnşaat Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi İnşaat Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

İnşaat Mühendisliği nedir
İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

İnşaat Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. İnşaat Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3- Devlet Demir Yolları

4- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

5- İnşaat Firmaları

6- Karayolları Genel Müdürlüğü

7- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
8- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

10- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
11- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

12- Üniversiteler

 

***İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışırlar. En yoğun olarak çalıştıkları kurumlar: T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır. Kendi iş yerini açabilirler. Ülkemizde tarım ve sanayi sektöründen sonra inşaat sektörü en önemli istihdam alanını oluşturmaktadır. Ancak yeni üniversitelerin açılması ve üniversitelere göre farklılık gösteren eğitim olanakları nedeniyle yeni mezun olan inşaat mühendislerinde işsiz kalma olasılığı daha fazladır.

***İnşaat Mühendisleri Odası Yayınlarından edinilen bilgiye göre ülkemizde inşaat mühendisliği eğitimi gören kadın sayısı oldukça azdır. İnşaat mühendisi olarak görev yapan bayanların büyük çoğunluğu da büroda proje mühendisliği yapmaktadır. İnşaat sektörü devamlı gelişim ve ilerleme içinde olduğundan gelişen teknolojinin takip edilmesi gerekir. Ayrıca uzmanlaşma (köprü, baraj, otoyol, bina inşaatı) ve bilgisayar kullanımı artmaktadır. Deprem ve diğer tabii afetler göz önünde bulundurularak yapılaşmaya gidilmesi inşaat mühendisliğinin gelecekteki çalışmalarını etkileyecektir.

***Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışında da inşaat işleri alınması nedeniyle bu sektör uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine üye olmuş ve bu kapsamda Avrupa'daki İnşaat Mühendislerinin eğitim düzeylerinin eşitlenmesi çalışmaları için ön hazırlık yapılmaktadır.

***Bu amaçla da mezuniyet sonrası eğitimle sertifikalı mühendislik uygulamasının işler hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Mezuniyet sonrası tecrübe ile katılınılan teknik toplantı, mesleki seminer ve sempozyumlar göz önünde bulundurularak uzmanlardan oluşan bir komite önünde sözlü ve yazılı bir şekilde sınav yapılarak bu sertifikanın elde edilmesi düşünülmektedir. Büyük inşaat firmaları özellikle son yıllarda yurt dışında da ihale almaktadırlar. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurt dışında görev yapan inşaat mühendisleri de vardır.

 

İnşaat Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere İnşaat Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek İnşaat Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar.

2- İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar.

3- İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar.

4- İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,

5- İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar.

6- İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler.

7- Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler.

8- Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır.

9- Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar.

10- Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

 

İnşaat Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle İnşaat Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. İnşaat Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

İnşaat mühendisi; çizim yaparken büroda, yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Düşünme, okuma, ayakta durma gibi etkinliklerde bulunur. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken azda olsa kazaya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir.

Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak iş yoğunluğu artıp azalabilir. Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle, mimarlarla, teknik ressamlarla, harita mühendisleriyle, işçilerle, jeoloji mühendisleriyle, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelle (Belediyeler, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) iletişimde bulunabilir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bilgisayar

2- Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri

3- Hesap makinesi

4- Ölçme aletleri

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için İnşaat Mühendisliği maaşları 5500-6500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise İnşaat Mühendisliği maaşları 4000-5000 lira arasındadır.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

İnşaat Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız İnşaat Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. İnşaat Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Akışkanlar Mekaniği
 2. Analiz
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 4. Betonarme
 5. Bilgisayar Teknolojileri
 6. Çelik Yapılar
 7. Çevre Mühendisliği
 8. Dinamik
 9. Ekonomi
 10. Fizik
 11. Genel Kimya
 12. Hidrolik Mühendisliği
 13. İngilizce
 14. Lineer Cebir
 15. Malzeme Bilimi
 16. Matris Kuramı
 17. Mekanik
 18. Mukavemet
 19. Olasılık ve İstatistik
 20. Statik
 21. Su Kaynakları
 22. Temel Mühendisliği
 23. Türevsel Denklemler
 24. Türk Dili
 25. Ulaşım Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi
 26. Yapı Malzemeleri
 27. Yapısal Analiz
 28. Yer Bilimleri
 29. Zemin Mekaniği

 

İnşaat Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. İnşaat Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 956 kontenjan verilmiş ve mezunlar 91 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. İnşaat Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Ekip çalışmasını sevmeli.

3- Fen bilimlerinde başarılı olmalı.

4- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

5- Planlı çalışmayı bilmeli.

6- Sayısal akıl yürütme gücüne sahip olmalı.

7- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilmeli.

8- Sorumluluk sahibi olmalı.

9- Yaratıcı olmalı.

10- Yöneticilik özelliklerine sahip olmalı.

 

İnşaat Mühendisliği Okuyanlar ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. İnşaat Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de İnşaat Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için İnşaat Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: İnşaat Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
İnşaat Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9SdJEa5Q5wEYL21NCWKAZUdK3yxGHBgT0tDf4vs0yTOOmYi4fmz6g5swt6MUEAFHS3CsLONJURMRsctaGDLjRvs4Ngry6LvEth-z_6bb5OWbpsfqELRAe6AC567SPjXerJ0xdMn5Cd8Yn/s16000/insaat-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9SdJEa5Q5wEYL21NCWKAZUdK3yxGHBgT0tDf4vs0yTOOmYi4fmz6g5swt6MUEAFHS3CsLONJURMRsctaGDLjRvs4Ngry6LvEth-z_6bb5OWbpsfqELRAe6AC567SPjXerJ0xdMn5Cd8Yn/s72-c/insaat-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/insaat-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/insaat-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content