Hukuk Bölümü (Fakültesi) Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Hukuk bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bu...

Hukuk bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Hukuk bölümü var. Aşağıda sırasıyla Hukuk bölümü nedir, puan türü nedir, Hukuk bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Hukuk bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Hukuk, insan ilişkilerinin düzenlenmesini amaçlamaktadır. Toplumda adaleti sağlamak modern devletin yerine getirmesi gereken temel işlevler arasında seçkin bir yere ve öneme sahiptir. Diğer taraftan, uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, küresel ekonominin hukuki sorunlarının da çözümlenmesi önem kazanmaktadır. Hukuk, siyasi ve ekonomik gelişimin, temel esaslarından biridir. Ülkemizin öncelikleri arasında hukuk sisteminin ve yargılamanın çağdaş gelişmeler ışığında yeniden yapılandırılması bulunmaktadır. Gerçekten, bu alanlarda gelişim, hukukçuların bilgi birikimi, evrensel değerlere uyumu, dünyaya bakış açısı ve hukuk kurallarının doğru yorumu ile sıkı bir bağlılık içindedir. Bu nedenlerle ülkemizin nitelikli ve uzmanlaşmış hukukçulara ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Hukuk Bölümü Nedir?

Hukuk bölümü; anayasada yer alan yasaların ve iş etiği çizgisinden ayrılmayacak, bireyler ve toplum arasındaki düzeni sağlayabilecek, hukuk sektörü içerisinde katkı ve fayda sağlayabilecek nitelikli hukukçuları yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Hukuk Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Hukuk için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Hukuk, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Hukuk baraj puanı da 180 puandır. Ayrıca Hukuk Fakültesini tercih edebilmek için bir de sıralama barajı bulunmaktadır. Hukuk tercih etmek için Eşitağırlık puan türünde ilk 125 bin kişi arasında olmanız gerekmektedir.

 

Hukuk bölümü nedir
Hukuk

Hukuk Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Hukuk mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Hukuk mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı

2- Avukatlık

3- Savcılık

4- Danışmanlık & Hukuk Müşavirliği

5- Hakimlik

6- İcra Müdürlüğü

7- Kaymakamlık

8- Noterlik

9- Yasama Uzman Yardımcılığı

 

***Hukuk bölümü mezunu olunca önünde iki yol var. Birincisi ya hakimlik savcılık sınavına gireceksin ya da avukatlık stajı yapıp avukat olacaksın. Şimdi bu iki yoldan avukatlık stajını seçersen ilk 6 ay adliye sonraki 6 ay avukat yanında staj yapacak. Heyecanlanmayın ilk 6 ay içerisinde adliyeyle birlikte avukat yanında çalışıp para kazanabilirsiniz ancak bu "yakalanana kadar yasak" haberiniz olsun ancak daha ben ne yakalanan ne de stajı yanan insan duydum bu sebeple.

***Stajınız bitti ruhsatınızı alıyorsunuz artık birer avukatsınız hayırlı olsun artık tonlarca para kazanıp Bebek'ten ev ve altınıza BMW çekebilirsiniz diyeceğim ama öyle bir şey olmuyor hemen gaza gelmeyin çaba ve emek istiyor azıcık ucundan. Neyse avukat olduktan sonra "Noterlik" ve "Arabuluculuk" diye iki olay var. Bu ''arabuluculuk'' yeni çıktı tam ayrıntısını ben de bilmiyorum açıkçası ancak noterliğe kesin başvurun ve avukatlık yapmaya devam edin, noterlik sıra usulü işlediği için sıra bir gün gelir merak etmeyin.

***Gelelim ikinci yola burada hakim-savcılık sınavına girip mülakatları geçtikten sonra hakim savcı stajyeri olarak işe başlıyorsunuz staj süresi avukatlara göre biraz daha değişik. Stajı tamamladıktan sonra hakim ya da savcı oluyorsunuz. Bundan sonra artık değiştirme şansınız yok. Ben bunu beğenmedim olmamış bu avukatlık yapacağım diyorsanız. İstifa edip avukatlığa dönebilirsiniz eğer avukatlık stajını yaptıysanız.

***Avukatlık stajı yapmadan hakim savcı olduysanız tekrardan avukatlık stajı yapıp avukat olabilirsiniz. Karışık değişik şeyler takmayın kafanıza ilk önce okulunuzu bitirin. Dükkanı kapatmadan şunu da ekleyeyim: Okulu bitirip direk yüksek lisans yapma şansınız da var. Hatta zamanım bol yoğunluğu severim derseniz yüksek stajla birlikte yüksek lisansınızı yürütme şansınız da var.

 

Hukuk Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Hukuk mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Hukuk mezunlarının görevleri şunlardır:

 

A) Avukatların Görevleri

 

1- Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler.

2- Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar.

3- Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar.

4- Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve bunları savunmasına dayanak yapar.

5- İcra takipleri yapar.

6- İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir, danışmanlık yapar.

7- Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar.

8- Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır.

9- Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlar.

10- Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder.

11- Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

 

B) Savcıların Görevleri

 

1- Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar.

2- İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir.

3- Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker.

4- Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar.

5- Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır.

6- Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur.

 

C) Hakimlerin Görevleri

 

1- Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur,sanık ve tanıkları dinler.

2- Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler.

3- Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

4- Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler.

5- Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir.

 

D) Noterlerin Görevleri

 

1- Alım-satım sözleşmesi yapar.

2- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar.

3- Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.

4- Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar.

5- Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.

6- Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir.

7- Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar.

8- Yapılan işlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir.

9- Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler.

10- Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

 

Hukuk Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Anlaşılacağı üzere hukuk mezunları farklı meslekleri icra etmektedir. Bu nedenle burada avukat maaşları, savcı maaşları, hakim maaşları ve noter maaşları ayrı ayrı ele alınacaktır.

 

A) Avukat Maaşları

Hizmet süresi 1 yıl olanlar; 5457 TL

Hizmet süresi 2 yıl olanlar; 5461 TL

Hizmet süresi 3 yıl olanlar; 5465 TL

Hizmet süresi 4 yıl olanlar; 5482 TL

Hizmet süresi 5 yıl olanlar; 5506 TL

Hizmet süresi 6 yıl olanlar; 5513 TL

Hizmet süresi 7 yıl olanlar; 5528 TL

Hizmet süresi 8 yıl olanlar; 5536 TL

Hizmet süresi 9 yıl olanlar; 5541 TL

Hizmet süresi 10 yıl olanlar; 5775 TL

Hizmet süresi 11 yıl olanlar; 5781 TL

Hizmet süresi 12 yıl olanlar; 5860 TL

Hizmet süresi 12 yıl ve 25 yıl; 6176 TL

 

 B) Savcı ve Hakim Maaşları

 

Birinci sınıf hâkim ve savcı 16.692 TL

Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcı 14.121 TL

1. derecedeki hâkim ve savcı 12.279 TL

2. derecedeki hâkim ve savcı 11.911 TL

3. derecedeki hâkim ve savcı 11.512 TL

4. derecedeki hâkim ve savcı TL 11.161 TL

5. derecedeki hâkim ve savcı 10.798 TL

6. derecedeki hâkim ve savcı 10.445 TL

7. derecedeki hâkim ve savcı 10.082 TL

8. derecedeki hâkim ve savcı 9.720 TL

Savcı adayı 6.844 TL

 

C) Noter Maaşları

Noterler, sabit maaşla çalışan kişiler değillerdir. Yaptıkları belge düzenlemesi ve devir işlemleri gibi iş başına para alan noter ne kadar kazanır? Örneğin bir noter bir iş için 50 TL ücret alıyorsa, bu paranın büyük bir kısmını devlete iletmek zorundadır. Bu kısım yaklaşık %85’i kadardır. Noterler, Türkiye’de ki en yoğun çalışma düzenine sahip işlerden biridir. Bu sebepten dolayı da kasalarına para girişi bir hayli fazladır. Semtlere göre de noterlerin kazandığı para değişkenlik gösterebilmektedir. Yani noter ne kadar kazanır sorusunun net bir cevabı yoktur. Orta nüfuslu bir semtte hizmet vermekte olan noter, yaklaşık 30 bin TL gelir elde ederken, yoğun semtlerde hizmet veren noter maaşları 150 bin TL’ye kadar yükselebilmektedir.

 

Hukuk Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Hukuk bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Hukuk bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Hukuk dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Hukuk Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Aile Hukuku
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Bilgisayar Teknolojileri
 4. Borçlar Hukuku
 5. Ceza Adaleti
 6. Ceza Hukuku
 7. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 8. Devletler Özel Hukuku
 9. Hukuk ve Psikoloji
 10. Hukuk ve Toplum
 11. İcra ve İflas Hukuku
 12. İdare Hukuku
 13. İngilizce
 14. İnsan Hakları Hukuku
 15. İnternet Hukuku
 16. İş Hukuku
 17. Medeni Usul Hukuku
 18. Medya ve İletişim Hukuku
 19. Miras Hukuku
 20. Sermaye Piyasası Hukuku
 21. Spor Hukuku
 22. Ticaret Hukuku
 23. Türk Anayasası Hukuku
 24. Türk Dili
 25. Uluslararası Hukuk
 26. Uluslararası Örgütler Hukuku
 27. Uluslararası Satım Hukuku
 28. Vergi Usul Hukuku
 29. Yabancı Yatırımlar Hukuku

 

Hukuk Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Hukuk KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Hukuk bölümüne son beş yılda toplam 1275 kontenjan verilmiş ve mezunlar 86 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Hukuk Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Hukuk tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

Hukuk eğitimi almak isteyenlerin, global sorunlara global bakış açısıyla, yerel sorunlara toplum iradesini yansıtacak şekilde yerel bakış açısı ile bakabilen, bilimsel ve bağımsız düşünebilen, olaylara objektif ve eleştirel bakış açısını ile bakabilen, birey haklarına saygı gösteren ve topluma duyarlı olabilen, özgürlük ve eşitlik kavramları arasındaki dengeyi gözetebilen, adalet duygusuna sahip olan, insanların ve toplumların problemlerine duyarlı olan, analitik düşünme ve iletişim yetenekleri gelişmiş kişiler olmaları beklenir. 

 

Hukuk Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Hukuk yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Hukuk nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Hukuk iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 1
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Hukuk Bölümü (Fakültesi) Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Hukuk Bölümü (Fakültesi) Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGH3PdKL7Gi93EkG6WEdb4D703O9OP_VRaSaFqKaWlsbqSnrzy_YkStHiwgA9pfmqVJkC1qN3csLlWQM18spBNBRVYQitgE31zLVYzIc34iqhc5IVSlm53mueZ9fXgZXeKM91dFI1EHNBV/s16000/hukuk-fakultesi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGH3PdKL7Gi93EkG6WEdb4D703O9OP_VRaSaFqKaWlsbqSnrzy_YkStHiwgA9pfmqVJkC1qN3csLlWQM18spBNBRVYQitgE31zLVYzIc34iqhc5IVSlm53mueZ9fXgZXeKM91dFI1EHNBV/s72-c/hukuk-fakultesi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/hukuk-bolumu-fakultesi-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/hukuk-bolumu-fakultesi-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content