Hemşirelik Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Hemşirelik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimiz...

Hemşirelik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Hemşirelik bölümü var. Aşağıda sırasıyla Hemşirelik bölümü nedir, puan türü nedir, Hemşirelik bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Hemşirelik bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Hemşirelik Bölümü Nedir?

Hemşirelik bölümü; bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen sağlık personellerini yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Hemşirelik Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Hemşirelik için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Hemşirelik, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Hemşirelik baraj puanı da 180 puandır.

 

Hemşirelik nedir
Hemşirelik

Hemşirelik Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Hemşirelik mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Hemşirelik mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Aile Sağlık Merkezleri

2- Devlet Hastaneleri

3- Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

4- Kadın ve Doğum Hastaneleri

5- MEB’e Bağlı Okullar

6- Onkoloji Hastaneleri

7- Özel Hastaneler

8- Üniversite Hastaneleri

 

***Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.

***Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

***Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.

 

Hemşirelik Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Hemşirelik mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Hemşirelik mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

2- Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

3- Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

4- Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

5- Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

6- Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

7- Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

8- Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

9- Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

10- Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

11- Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

 

Hemşirelik Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Hemşirelik çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Hemşirelik okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Ameliyatta gerekli diğer malzemeler

2- Aspiratör

3- Beden bakımında kullanılan küvet, havlu

4- Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda

5- Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri

6- Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı

 

Hemşirelik Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Hemşirelik maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Hemşirelik maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Hemşirelik Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Hemşirelik bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Hemşirelik bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Hemşirelik dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Hemşirelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Anatomi
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 5. Doğum ve Kadın Hastalıları Hemşireliği
 6. Farmakoloji
 7. Fizyoloji
 8. Halk Sağlığı Hemşireliği
 9. Hemşirelik Esasları
 10. Hemşirelikte Öğretim ve Hemşirelikte Yönetim
 11. İç Hastalıkları Hemşireliği
 12. İngilizce
 13. Patoloji
 14. Psikiyatri Hemşireliği
 15. Temel Bilgisayar
 16. Türk Dili

 

Hemşirelik Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Hemşirelik KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Hemşirelik bölümüne son beş yılda toplam 55.805 kontenjan verilmiş ve mezunlar 70 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Hemşirelik Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Hemşirelik tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Bedence sağlıklı, dayanıklı olmalı.

2- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı olmalı.

3- Çabuk ve doğru karar verebilmeli.

4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı.

7- İnsanlara yardım etmekten hoşlanmalı.

8- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

9- Normalin üstünde genel yeteneğe sahip olmalı.

10- Planlı çalışmayı bilmeli.

11- Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilmeli.

12- Şefkatli, sevecen olmalı.

13- Soğukkanlı olmalı.

14- Sorumluluk duygusu yüksek olmalı.

15- Tedbirli ve tertipli olmalı.

 

Hemşirelik Okuyanlar ve Hemşirelik Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Hemşirelik yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Hemşirelik nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Hemşirelik iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Hemşirelik Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Hemşirelik Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidlIbWGl0DkNyvU5cX-okPm1B43jhCVB0T6biiSv62BOt73Hq4vO10ifL-DD3qtoAPMvoPNj8bpWso8espgjAKpqnDTCKM3qxGq2_-8srWgfuyxkVbxbsD2rycIWBezMqIcXvynlYcuZOZ/s16000/hemsirelik.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidlIbWGl0DkNyvU5cX-okPm1B43jhCVB0T6biiSv62BOt73Hq4vO10ifL-DD3qtoAPMvoPNj8bpWso8espgjAKpqnDTCKM3qxGq2_-8srWgfuyxkVbxbsD2rycIWBezMqIcXvynlYcuZOZ/s72-c/hemsirelik.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/hemsirelik-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/hemsirelik-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content