Harita Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Harita Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yaz...

Harita Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Harita Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Harita Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Harita Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Harita Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Harita Mühendisliği Bölümü Nedir?

Harita Mühendisliği bölümü; yersel ve fotogrametrik yöntemler ile uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu istenilen ölçekteki topoğrafik ve konusal haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, iyeliğin kayıt altına alınması, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması ve modellenerek gösterilmesi alanlarında faaliyet gösteren harita mühendislerini yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Harita Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Harita Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Harita Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Harita Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Harita Mühendisliği nedir
Harita Mühendisliği

Harita Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Harita Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Harita Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Afet İşleri Genel Müdürlüğü

2- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

3- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

4- Belediyeler

5- Devlet Demir Yolları

6- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

7- Devlet Hava Meydanları İşletmesi

8- GAP

9- İller Bankası Genel Müdürlüğü

10- Karayolları Genel Müdürlüğü

11- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

12- Maden Tetkik Arama Enstitüsü

13- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

14- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

15- Türkiye Kömür İşletmeleri

16- Turizm Bakanlığı

17- Üniversiteler

 

***Ülkemizde bugün yaklaşık 9000 civarında harita mühendisinin görev yaptığı tahmin edilmektedir. Bunların %45 kamu kurumları ve kuruluşlarında %55 de özel sektörde ya kendi şirket ve bürolarında, ya da büyük inşaat ve proje şirketlerinde çalışmaktadır. Bugünkü gereksinim bu sayının çok üstündedir.

***Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüd, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. işler jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Bütün bu alanlarda yapılacak çalışmalarda jeodezi ve fotogrametri mühendisi, bilgisine başvurulan önemli bir teknik elemandır. Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev alırlar. Özel olarak, çalışma olanağı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunu bir kişinin sağlaması çok zor olmaktadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri çalışmalarını büroda ve açık havada yürütürler.

***Harita mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, Tapu Kadastro ve Harita Müdürlüklerinde, belediyelerde görev alırlar. Bunların bazıları hem harita yapan hem de kullanan kuruluşlardır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğine duyulan gereksinme son yıllarda giderek daha çok hissedilmeye başlanmıştır.

 

Harita Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Harita Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Harita Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerini yapar.

2- Karayolları yapılacak arazileri inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçer.

3- Yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümleri yapar ve bunları haritalandırır.

4- Yer kabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerini yapar.

5- Denizlerin ve akarsuların derinliklerini, sığ yerlerini, tehlikeli noktalarını, akıntıları belirler; denizaltı ve denizüstü kabloları, yasak bölgeleri, balıkçılık sahalarını, savaş gemilerinin geçiş yollarını saptar ve bunları haritalarda gösterir.

 

Harita Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Harita Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Harita Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Harita Mühendisleri iş yerinin durumuna göre topograflar, şehir (kent) plancıları, inşaat, ziraat, jeoloji, jeofizik, çevre, petrol mühendisleri ile işbirliği halinde çalışırlar ve çalışmalarında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Harita mühendisleri işlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Stereo ve tek resim çekme makineleri

2- Prizma

3- Plotter

4- Nivo

5- Minkale

6- Jalon ve jalon sehpası

7- Fotogrametri aletleri

8- Elektronik teodolitler

9- Elektronik takometreler

10- Elektronik mesafe ölçerler

11- Çizim aletleri

12- Çelik şerit metreler

13- Bilgisayar

14- Aynalı ve mercekli stereo kaplar

 

Harita Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Harita Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Harita Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Harita Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Harita Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Harita Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Harita Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Harita Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Bilgisayar Destekli Harita Çoğaltımı
 2. Coğrafi Bilgi Sistemi
 3. Elektronik Ölçmeler
 4. Fiziksel Jeodezi
 5. Fotogrametri
 6. Fotogrametrik Bilgi Sistemleri
 7. GPS Tekniği
 8. Hidrografik Ölçmeler
 9. Jeodezi
 10. Jeodezik Astronomi
 11. Kamulaştırma
 12. Kartografik Bilgi Sistemleri
 13. Kartografik Harita Üretimi
 14. Kent Bilgi Sistemi
 15. Kentsel Toprak Düzenlemesi
 16. Kırsal Toprak Düzenlemesi
 17. Koordinat Sistemleri
 18. Madencilik Ölçmeleri
 19. Mühendislik Ölçmeleri
 20. Sayısal Görüntü İşleme
 21. Taşınmaz Değerlemesi
 22. Taşınmaz Hukuku
 23. Uydu Jeolojisi
 24. Uydu Verilerinin Değerlendirilmesi
 25. Uzaktan Algılama
 26. Yersel Fotogrametri

 

Harita Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Harita Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Harita Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 675 kontenjan verilmiş ve mezunlar 83 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Harita Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Harita Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Arazide çalışabilmek için bedence sağlam ve güçlü olmalı.

2- Çizim yapabilme yeteneğine sahip olmalı.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- Hem büroda ve laboratuvarda, hem de açık havada çalışmaktan hoşlanmalı.

6- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

7- Planlı çalışmayı bilmeli.

8- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmeli.

9- Üstün bir genel yeteneğe sahip olmalı.

 

Harita Mühendisliği Okuyanlar ve Harita Mühendisliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Harita Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Harita Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Harita Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Harita Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Harita Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6JRPs8-EZKHV-cGeeDDQJltQ_DlB3hdJVqvpTJB4Wblw7HhgZx2jeuu4Nqtwr6B_sxHV0zT-KCihi4sQwMgpmBKQgmFYrxSiuz3lC2ui_YYS8shvd-n6C-WdCA84ZMntpcBswW227ZA9T/s16000/harita-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6JRPs8-EZKHV-cGeeDDQJltQ_DlB3hdJVqvpTJB4Wblw7HhgZx2jeuu4Nqtwr6B_sxHV0zT-KCihi4sQwMgpmBKQgmFYrxSiuz3lC2ui_YYS8shvd-n6C-WdCA84ZMntpcBswW227ZA9T/s72-c/harita-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/harita-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/harita-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content