Gerontoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Gerontoloji bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimi...

Gerontoloji bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Gerontoloji bölümü var. Aşağıda sırasıyla Gerontoloji bölümü nedir, puan türü nedir, Gerontoloji bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Gerontoloji bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Gerontoloji Bölümü Nedir?

Gerontoloji bölümü; yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını tüm süreçleri ile araştıran, yaşlıların sosyal, ekonomik, kültürel, vb profilini araştıran, sorunlarını tespit eden, yaşlılara yönelik uygulanan program ve politikaların izleme ve değerlendirmesini yapan gerontologları yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Gerontoloji Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Gerontoloji için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Gerontoloji, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Gerontoloji baraj puanı da 180 puandır.

 

Gerontoloji nedir
Gerontoloji

Gerontoloji Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Gerontoloji mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Gerontoloji mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Hastaneler

3- Huzurevi

4- Darulaceze

5- Yaşlı Bakım Merkezleri

6- Özel Sigorta Şirketleri

7- Sağlık Teknolojisi Şirketleri

8- Yaşlı veya Sağlık Turizmi Sektörü

 

İş imkanı çok geniş olan Gerontoloji bölümünden mezun öğrenciler ‘’gerontolog’’ unvanı alarak, yaşlı bakım evlerinde, huzurevlerinde, hastahanelerde, hastahanelerin geriatri merkezlerinde, bankalarda( emeklilik sigortaları), turizmde(sağlık otelleri) gibi yaşlıların olduğu kurumlarda iş bulabiliyorlar.

 

Gerontoloji Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Gerontoloji mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Gerontoloji mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Aktivite uygulamalarını planlamak ve yürütülmesini sağlamak, kayıt/arşiv/rapor tutmak.

2- Bilimler arası işbirliğiyle, yaşlanma süreçlerinin gelişmesini önleyecek teoriler ve uygulamalar geliştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3- Bireysel ve toplumsal yaşlanma olgusunun biyolojik, psikolojik, sosyolojik, kültürel, antropolojik, tarihsel niteliklerinden kaynaklanan sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik, sosyopsikolojik problemleri birey, aile, toplum ve ülke gibi farklı açılardan ele alabilecek, sonuçlarını belirleyebilecek, karşılaştırabilecek ve çözümler üretebilecek gerontolog yetiştirmek.

4- Daha az hasta, engelli ve bakıma muhtaç, daha fazla zinde ve aktif yaşlıların çoğalması için çalışmalar yapmak suretiyle sağlık ve emeklilik sistemlerinin yükünü hafifleterek toplumun refah düzeyini de arttırmaya katkı sağlamak.

5- Sosyal bakım sigortası ile ilgili olarak sosyal güvenlik politikaların hazırlanması ve uygulanması konularında çalışmak.

6- Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara plan programları hazırlamak uygulamak, yürütmek.

7- Sunulan hizmetin hedef kitleye uygun ve yüksek kalitede olmasını için çalışmalar yapmak.

8- Yaşlı akım sürecindeki tüm aktörlerin (doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, bakıcı vb.)sevk ve idaresini gerçekleştirmek.

9- Yaşlı bakım sürecindeki kurumların harcamalarını belirlemek, planlamak ve izlemek.

10- Yaşlı bakım sürecine dahil olmuş tüm kurumların koordinasyonunu sağlamak.

11- Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlamak, uygulamak, katılımı sağlamak ve yürütmek, bakım ve rehabilitasyon uygulamalarını denetlemek.

12- Yaşlı insanların durumunu bilmek, bunların sebeplerini ve koşullarını ortaya koymak ve aralarındaki ilişkileri saptamak, başarılı süreçlerden geçerek yaşlanan insan sayısını çoğaltmak.

13- Yaşlılar, aileler ve bakıcılar için eğitim programları planlamak ve yürütmek.

14- Yaşlılara hizmet sunan profesyoneller, sağlık uzmanları, sağlık ve bakım personeli için sürekli eğitim programları planlamak ve yürütmek, danışmanlık yapmak, kuşaklararası programları planlamak ve uygulamak.

15- Yaşlılara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermek, yaşlıya ve yaşlı yakınlarına bunama, Alzheimer konusunda danışmanlık yapmak.

16- Yaşlılara yönelik diğer kurumlara ve programlara danışmanlık yapmak, yaşlılara yönelik devlet politikalarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı vermek.

17- Yaşlılara yönelik hizmet veren özel sektörün ihtiyaçlarını değerlendirmek, sektörel planlama ve koordinasyonu sağlamak, sektörün geleceğine yön verecek hizmet ihtiyaçlarını planlamak.

18- Yaşlılara yönelik şiddet, suiistimal ve ihmale karşı toplumsal duyarlılık ve farkındalık sağlayacak çalışmalar yapmak.

19- Yaşlıların birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olmak, kuşaklararası çatışmanın önüne geçmek.

20- Yaşlıların ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaç duyulan programları ve tesisleri planlamak, ihtiyaç duyulan fonların zamanını ve miktarını belirlemek.

21- Yaşlılarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, yaşlılara yapılan huzurevleri, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri vb. denetiminde bilirkişi olarak görev yapmak, rapor hazırlamak.

22- Yaşlılarla olumlu iletişim kurmak, işletme yöneticiliği yapmak, mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

23- Yaşlılıkla ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapmak, sosyal politikalar üretmek ve mesleki gelişime katkıda bulunmak.

24- Yetişkin pedagojisi konusunda araştırma yapmak ve kendini geliştirmek.

25- Yönetim ve iş akış planları geliştirmek, personel yönetimini gerçekleştirmek.

 

Gerontoloji Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Gerontoloji çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Gerontoloji okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

***Gerontolog (Seviye 6); doktor, hemşire, psikolog, sosyolog, avukat, mimar, mühendis, geriatrist, iktisatçı, işletmeci, fizyoterapist, ergoterapist, aile ekonomisti, sosyal çalışmacı, eğitim bilimci, sağlık teknikeri, bakım teknikeri ve yaşlanma ile ilgili diğer meslek gruplarıyla işbirliği içinde; süreli ve sürekli yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar, yaşlılara yönelik sosyal ve sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, yaşlılık ve yaşlanmaya ilişkin sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel, tıbbi boyutlarda hizmet veren kurum ve kuruluşların fiziki çalışma koşulları dahilinde çalışmalarını yürütür.

***Çalışma ortamı, açık/kapalı ortamlar ve güvenli mekânlardan oluşur. Ortamın gürültü seviyesi, koku durumu, sıcaklık ve nem düzeyi gerontolojik hizmet alanlar ve gerontolojik hizmet veren gerontologların bedensel ve ruhsal durumunu olumsuz etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Çalışma ortamları hijyenik, aydınlık, düzenli, erişilebilir ve güvenli olmalıdır.

***Çalışırken gerontolojik hizmet alan bireylerle, bu bireylerin yakınlarıyla, yetkili personel ve sağlık profesyoneliyle bilgi gizliliği ve mahremiyet ilkesi dahilinde iletişim halindedir. Hizmet verdiği süreçte bireysel ve/veya takım çalışması ile hareket eder. Mesleğin icrası esnasında, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini içeren kaza ve şiddete maruz kalma riskleri bulunmaktadır.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bilgisayar ve donanımları

2- Görüntü ve ses cihazları (televizyon, kamera, ses kayıt cihazı, vb.)

3- İletişim araçları (telefon, tele-konferans sistemleri, telsiz, faks, kablosuz internet erişim cihazları vb.)

4- Mesleki değerlendirme araçları (süreç raporu, özet rapor, sosyal inceleme raporu, kurum inceleme raporu, gözetim raporu vb.)

5- Mesleki yazılı kaynaklar

6- Veri analiz ve istatistik programları (PASW-SPSS v.b.)

 

Gerontoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Gerontoloji maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Gerontoloji maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Gerontoloji Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Gerontoloji bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Gerontoloji bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Gerontoloji dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Gerontoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Anatomi ve Yaşlılık Fizyolojisi
 2. Antropoloji
 3. Bakıma Muhtaçlık ve Yaşlı Bakımı
 4. Biyolojik Yaşlanma Teorileri
 5. Felsefe
 6. Gerontolojide Mesleki Uygulama
 7. Gerontolojiye Giriş
 8. İş Hukuku
 9. Aktif ve Başarılı Yaşlanma
 10. Mesleki Denetim ve Raporlama
 11. Miras ve Yaşlı Bakım Hukuku
 12. Muhasebe
 13. Organizasyonu ve Personel Yönetimi
 14. Psikolojik Yaşlanma Teorileri
 15. Sağlık Ekonomisi
 16. Sosyal Eşitsizlik ve Vergi Hukuku
 17. Sosyal Hukuk
 18. Sosyolojik Yaşlanma Teorileri
 19. Türkiye ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sistemi
 20. Yaşlı Bakım Modelleri
 21. Yaşlılarda Serbest Zaman
 22. Yaşlılık Farmakolojisi
 23. Yaşlılık Hastalıkları
 24. Yaşlılık Planlaması
 25. Yaşlılıkta Eğitim

 

Gerontoloji Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Gerontoloji KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Gerontoloji bölümüne son beş yılda toplam 8 kontenjan verilmiş ve mezunlar 80 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Gerontoloji Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Gerontoloji tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Ekip çalışmasını sevmeli.

3- Fen bilimleri, anatomi ve fizyolojiye ilgi duymalı.
4- Sorumluluk duygusu yüksek olmalı.
5- İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, anlayışlı olmalı.
6- İletişim becerisi yüksek olmalı.
7- İnsanlara yardım isteği güçlü olmalı.

8- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

9- Planlı çalışmayı bilmeli.

 

Gerontoloji Okuyanlar ve Gerontoloji Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Gerontoloji yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Gerontoloji nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Gerontoloji iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Gerontoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Gerontoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1E72nRONwKx7NFdC-EQRIPNUKkx9WqDkxAtx0gnFEnimf6L4oyAq_OvPXKyxLhWRzxm3TfkbEhTv0B78cu1QrRuj3_yI1X3Cm1zibBT1vwdDaIe8xXf2JqSIBBPOlw_P22l5To9OVxQfP/s16000/gerontoloji.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1E72nRONwKx7NFdC-EQRIPNUKkx9WqDkxAtx0gnFEnimf6L4oyAq_OvPXKyxLhWRzxm3TfkbEhTv0B78cu1QrRuj3_yI1X3Cm1zibBT1vwdDaIe8xXf2JqSIBBPOlw_P22l5To9OVxQfP/s72-c/gerontoloji.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/gerontoloji-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/gerontoloji-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content