Geomatik Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Geomatik Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız y...

Geomatik Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Geomatik Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Geomatik Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Geomatik Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Geomatik Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Geomatik Mühendisliği bölümü; arazi parçalarının biçim, konum, engebe ve benzeri yönlerden durumunu yerden ve havadan çekilen fotoğraflarla belirleyerek elde edilen verileri harita da çizgiler halinde gösteren geomatik mühendislerini yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Geomatik Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Geomatik Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Geomatik Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Geomatik Mühendisliği nedir
Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Geomatik Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Geomatik Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

2- Belediyeler

3- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

4- İller Bankası

5- Karayolları Genel Müdürlüğü

6- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

8- Tarım Bakanlığı

9- Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

 

***Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan kadastro, su, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. bu mühendisliğin çalışma alanlarını oluşturur.

***Ülkemizin bugünkü harita mühendisi gereksinimi halen çalışmakta olanların en az üç katıdır. Ülkemizin uzun bir süre daha harita mühendisine ihtiyacı bulunmaktadır. Harita mühendisleri toplumsal konular ile iç içedir. Bir taşınmazın ölçümü ve kamulaştırılması, bir imar planının uygulanması, mülkiyetin korunması olayında devletin güvencesi altında olmak zorunluluğu vardır. Ayrıca yeryüzünün deseni sürekli ve hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu nedenle tamamlanan bir harita çok kısa bir zamanda güncelliğini yitirir.

***Değişikliklerin işlenmesi haritacılık için zorunludur. Bu nedenle harita mühendisinin işinin bitmeyeceğini ve sürekli olduğunu, gelişmeye her zaman açık olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların haritacılık alanında hem üniversiteye giriş oranlarının, hem de çalışma oranlarının çok düşük olduğu gözlenmektedir. Gerek kamu, gerek özel işverenler kadın harita mühendislerinin çalıştırılması konusunda oldukça çekimserdirler. Neden olarak arazide çalışma şartlarının çok ağır olduğu öne sürülmektedir. Oysa arazi çalışma şartlarının iyileştirilmesi eleman açığı olan bu alanda yetişmiş kişilerden faydalanılmasını sağlayacaktır.

 

Geomatik Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Geomatik Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Geomatik Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

Geomatik Mühendislerinin temel görevi, proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmaktır. Harita yapımı için öncelikle yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur ve jeodezik ölçümler yapılır. Tüm ölçmelerde son derece duyarlı aletler kullanılır. Arazide ekipler halinde çalışılarak yapılan jeodezik ölçümler bilgisayarlarla mm. düzeyinde hesaplanır. Bu şekilde elde edilen koordinat ve detay bilgileri belli ölçekte çizilerek harita elde edilir. Harita yapımında çeşitli yöntemler kullanılabilir.

 

1- Fotogrametri Yöntemi: Bu yöntemde özel kameralarla arazinin uçaktan ve yerden fotoğrafları çekilir. Bu fotoğraflardan üç boyutlu arazi modeli elde edilerek bu fotografik görüntüler haritaya dönüştürülür. Bu modeller yardımıyla mühendislik projeleri hazırlanır.

2- Arazi Bilgi Sistemleri: Teknolojinin gelişmesine paralel olarak çizgi-haritaların yerini, bilgisayarda oluşturulan arazi bilgi sistemleri almaya başlamıştır. Arazi bilgi sistemlerinde araziye ilişkin bilgiler sayısal olarak çok daha zengin bilgi deposu oluşturmaktadır. Araziye ilişkin her türlü düzenleme ve projelendirme daha isabetli ve kolayca bilgisayarda yapılabilmektedir. Bu sistemlerin yan ürünü olarak çizgi haritalar istenildiği anda otomatik çizim sisteminde üretilebilmektedir.

3- Yapay Uydular Aracılığıyla Ölçmeler: Klasik haritacılık uygulamalarını büsbütün değiştirecek bir gelişme de yapay uydularla yapılan ölçmelerdir. Bir anten yardımıyla yapay uydudan alınan sinyaller belirli bir prosedürle işlenerek antenin bulunduğu noktaların koordinatları elde edilebilmektedir.

 

***Bu mühendislik alanı yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak şehir, ilçe ve köylerin imar planlarının hazırlanmasında yardımcı olur, arazi ve arsa düzenlemelerini de gerçekleştirirler.

***Mesleğiyle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır.

 

Geomatik Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Geomatik Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Geomatik Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Geomatik Mühendisleri; iş yerinin durumuna göre topograflar, şehir (kent) plancıları, inşaat, ziraat, jeoloji, jeofizik, çevre, petrol mühendisleri ile işbirliği halinde çalışırlar ve çalışmalarında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Harita mühendisleri işlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Aynalı ve mercekli stereo kaplar,

2- Bilgisayar.

3- Çelik şerit metreler,

4- Çizim aletleri,

5- Elektronik mesafe ölçerler,

6- Elektronik takometreler,

7- Elektronik teodolitler (ölçme aleti),

8- Fotogrametri aletleri,

9- Jalon (noktalara dikilen alet) ve jalon sehpası,

10- Minkale (açı ölçme aleti),

11- Nivo (yükseklik ölçen alet),

12- Plotter (bilgisayara verilen verileri harita çizimine dönüştüren alet),

13- Prizma (dik düşümleri ölçen alet),

14- Stereo ve tek resim çekme makineleri,

 

Geomatik Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Geomatik Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Geomatik Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Geomatik Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Geomatik Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Geomatik Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Geomatik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Alet Bilgisi
 2. Analitik Geometri
 3. Arazi Toplulaştırması
 4. Arazi Yönetimi
 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
 6. Diferansiyel Denklemler
 7. Dijital Fotogrametri
 8. Fizik
 9. Fotogrametri
 10. Hidrografik Ölçmeler
 11. İmar Planları Uygulamaları
 12. Jeodezi Ağlarının Kurumu ve Ölçümü
 13. Jeodezik Referans Sistemleri
 14. Kadastro Bilgisi
 15. Kamu Ölçmeleri
 16. Kartografyaya Giriş
 17. Kentsel Dönüşüm
 18. Kırsal Toprak Düzenlemesi
 19. Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS)
 20. Lineer Cebir
 21. Madencilik Ölçmeleri
 22. Matematik
 23. Mühendislik Etiği
 24. Mühendislik Ölçmeleri
 25. Olasılık ve İstatistik
 26. Ölçme Bilgisi
 27. Sayısal Görüntü İşleme
 28. Taşınmaz Değerlemesi
 29. Taşınmaz Hukuku
 30. Ülke Ölçmeleri
 31. Uydu Ölçmeleri ve Uygulamaları
 32. Uzaktan Algılama
 33. Veri Tabanı Sistemleri
 34. Yapay Uyduların Jeodezide Kullanımı

 

Geomatik Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Geomatik Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Geomatik Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 675 kontenjan verilmiş ve mezunlar 83 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Geomatik Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Arazide çalışabilmek için bedence sağlam ve güçlü olmalı.

2- Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilmeli.

3- Çizim yapabilme yeteneğine sahip olmalı.

4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- Gözlem yapabilmeli.

7- Hem büroda ve laboratuvarda, hem de açık havada çalışmaktan hoşlanmalı.

8- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

9- Planlı çalışmayı bilmeli.

10- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmeli.

11- Üstün bir genel yeteneğe sahip olmalı.

 

Geomatik Mühendisliği Okuyanlar ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Geomatik Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Geomatik Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Geomatik Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Geomatik Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Geomatik Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyCMH8AdXE49UrP93JzG5eES_-netz8u1M3PIg-xojQpEsCLgtLV-YF9H7kCjaM8W4kuolIX4h-PK5cWq2eCvRsY5isXNhcl2vKsvIUQqX37GWqZnK4mYPJmc_VRVDeLef_Vk-S9aaOFIj/s16000/geomatik-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyCMH8AdXE49UrP93JzG5eES_-netz8u1M3PIg-xojQpEsCLgtLV-YF9H7kCjaM8W4kuolIX4h-PK5cWq2eCvRsY5isXNhcl2vKsvIUQqX37GWqZnK4mYPJmc_VRVDeLef_Vk-S9aaOFIj/s72-c/geomatik-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/geomatik-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/geomatik-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content