Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntı...

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü; her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması; konularında mühendislik çalışmalarını yürüten meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği nedir
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Class (Loyd) kuruluşları

2- Deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlar

3- Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları

4- Gemi makineleri imal eden fabrikalar

5- Gemi makinelerinin alım-satımını yapan ticarethaneler

6- Kamu İktisadi Teşebbüsleri

7- Mühendislik büroları

8- Resmi ve özel tersaneler

9- Türkiye Denizcilik İşletmeleri

 

***Gemi inşaatı mühendisleri; Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi Kamu Kuruluşlarında; resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), gemi makineleri imal eden fabrikalarda makinelerin alım - satımını yapan ticarethanelerde, mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler.

***Türkiye'de denizcilik sektörünün, bugünkü yapısı itibariyle, büyük ölçüde nitelikli işgücü ihtiyacı olduğu görülmektedir. Meslekteki iş çeşitliliği ve denizcilik sektörünün yapısı göz önünde bulundurulduğunda gemi inşaatı mühendislerinin iş bulma olanağı oldukça fazladır.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Gemilerin inşa edilmesi ve işletilmesi ile birlikte gemi makine ve yardımcı makinelerinin dizaynını yapar.

2- İnşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapar, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarır.

3- İnşa edilecek, yenilenecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlar.

4- İstenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

İşin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, inşa aşamasında tersanelerde, onarım yapılması ve yenileştirilmesi aşamasında bakım-onarım istasyonlarında çalışılmaktadır. Ayrıca, gemi seyir halindeyken de görev yürütülmektedir. Bu durumda özellikle makine dairesinin çalışmasının kontrolü söz konusudur. Atölye ve tersane ortamındaki çalışma esnasında yürüme, ayakta durma, tırmanma, eğilme, dönme; büro ortamındaki çalışmalarda oturma gibi fiziki faaliyetlerde bulunulur.

 

İş yapılırken, genellikle her iki el ve parmaklar kullanılır.Konuşma, işitme, görme duyu  organlarının işlevlerini yerine getirir durumda olması gerekmektedir. Meslektaşlarıyla, armatörlerle, kaptan, makine zabiti, deniz motor makinisti vb. gemi personeli ile, tesviyeci, makine teknisyen ve teknikerleriyle, teknik ressamlarla, tersane ve çalışılan kurum ve kuruluşun yönetim kademesindeki personelle iletişim halinde çalışır.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Çizim aletleri, çizim masası ve çeşitli büro malzemeleri

2- Ölçü ve kontrol aletleri

3- Bilgisayarlar ve hesap makineleri

4- Çeşitli gemi projeleri, deniz ve gemi alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği maaşları 500-6500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Akışkanlar Mekaniği
 2. Deniz Hukuku
 3. Denizcilik İngilizcesi
 4. Denizcilikte Örf ve Adetler
 5. Denizde Güvenlik
 6. Dinamik
 7. Fizik
 8. Gemi Direnci
 9. Gemi Elektriği
 10. Gemi Elemanları
 11. Gemi Hareket ve Manevraları
 12. Gemi İnşaatı
 13. Gemi Makineleri
 14. Gemi Mukavemeti
 15. Gemi Resmi
 16. Gemi Sevki
 17. Gemi Teorisi
 18. Gemi Yardımcı Makineleri
 19. Güverte Donanımları
 20. İmal Usulleri
 21. Makine Dinamiği
 22. Makine Elemanları
 23. Malzeme Bilgisi
 24. Matematik
 25. Mukavemet
 26. Statik
 27. Temel Kimya
 28. Termodinamik

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 5 kontenjan verilmiş ve mezunlar 85 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Fen ve matematik derslerine ilgi duymalı.

5- Göz-el koordinasyonuna sahip olmalı.

6- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

7- Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

9- Sayısal düşünme gücü olmalı.

10- Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilmeli.

11- Üstün bir genel yeteneğe sahip olmalı.

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu9hkRvmAYaDNAcIAEoJear6Z0DngSSFtPo1cyahSRaXXAtm78N1CP5zvDuvNTzeRtDNMttWYGKHA3OsC8ooPs-6bImwSs1zUOvNl8Q3JTljB0TpPnGqF4aFvRPhicMpaD-rw6lG7odFFm/s16000/gemi-insaati-ve-gemi-makineleri-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu9hkRvmAYaDNAcIAEoJear6Z0DngSSFtPo1cyahSRaXXAtm78N1CP5zvDuvNTzeRtDNMttWYGKHA3OsC8ooPs-6bImwSs1zUOvNl8Q3JTljB0TpPnGqF4aFvRPhicMpaD-rw6lG7odFFm/s72-c/gemi-insaati-ve-gemi-makineleri-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/gemi-insaat-ve-gemi-makineleri.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/gemi-insaat-ve-gemi-makineleri.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content