Gıda Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Gıda Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı ...

Gıda Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Gıda Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Gıda Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Gıda Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Gıda Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Nedir?

Gıda Mühendisliği bölümü; gıda ham maddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren gıda mühendislerini yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Gıda Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Gıda Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Gıda Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Gıda Mühendisliği nedir
Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Gıda Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Gıda Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Belediyelerde 

2- Gümrük Bakanlığı

3- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

4- Sağlık Bakanlığı

5- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı

6- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

7- TÜBİTAK

 

Gıda mühendisliği çalışma alanları fazla olduğundan dolayı iş bulma oranları oldukça yüksektir. Gıda Mühendisleri, yurt içinde ve yurt dışında gıda ürünleri işletmelerinde şu alanlarda görev alabilmektedir:

-Üretim

-Ar-Ge

-Kalite Kontrol ve Kalite Güvence

-Satış Bölümleri

-Tedarik Zinciri

-Proje Danışmanı

-Kalite Kontrol Elemanı

-Yatırım Uzmanı

-Gıda Denetim Müfettişi

 

***Gıda mühendisliği alanında ilk mezunlar 1980 yılında verilmiştir. Gıda mühendislerinin yaptığı işler daha önceleri ziraat ve kimya mühendislerince yapılmaktaydı.

***Gıda mühendislerinin yoğun olarak çalıştıkları sektör özel sektördür. Gıda maddeleri işleyen her türlü işletmede görev yapabilirler. Gıda üreten büyük kuruluşların artmasıyla ve bu tür kuruluşlarda gıda mühendislerinin çalışmalarının kanuni olarak zorunluluk haline getirilmesi ile bu alanda önümüzdeki yıllarda işsizlik sorunu yaşanmayabilir.

***Gıda üretimi yapılan işletmelerde ilkel üretim teknolojisinden modern teknolojiye geçilmesi gelecekte mesleğin çalışma alanını genişletecektir

 

Gıda Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Gıda Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Gıda Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, ham maddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapar.

2- Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar.

3- Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlerliğin devamını sağlar.

4- Üretici olarak, diğer üreticilerle rekabet edebilecek en uygun yöntemleri seçer, en az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar.

5- Üretimi, ham maddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar.

 

Gıda Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Gıda Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Gıda Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Gıda mühendisleri; fabrika, atölye, depo vb. gıda ürünlerinin işlendiği yerlerde görev yaparlar. Ortam sakin ve temizdir. Kontrol çalışmaları sırasında ise gürültülü, kokulu, tozlu bir ortamda bulunabilirler. Gıda mühendisleri birinci derecede kimyasal ve katkı maddeleriyle ilgilidir. Çalışırken diğer elemanlarla iletişimde bulunmaları gerekebilir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Tartı ve ölçüm aletleri

2- Laboratuvar aletleri

3- Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Gıda Mühendisliği maaşları 5500-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Gıda Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Gıda Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Gıda Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Gıda Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Gıda Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Akışkanlar Mekaniği
 2. Aletli Analiz Laboratuvarları
 3. Biyoteknoloji
 4. Et Teknolojisi
 5. Fizik
 6. Gıda Analizleri
 7. Gıda Bilimi
 8. Gıda Kalite Kontrolü
 9. Gıda Kimyası
 10. Gıda Mikrobiyolojisi
 11. Gıda Mikrobiyolojisi
 12. Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri
 13. Isısal Olmayan Gıda İşleme Yöntemleri
 14. Kalite Kontrol
 15. Kimya
 16. Kurutma Sistemleri
 17. Kütle ve Enerji Denklikleri
 18. Matematik
 19. Meyve ve Sebze Teknolojisi
 20. Reaksiyon Kinetiği
 21. Süt Teknolojisi
 22. Tahıl Teknolojisi
 23. Temel İşlemler
 24. Termodinamik
 25. Uygulamalı Genetik
 26. Yağ Teknolojisi

 

Gıda Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Gıda Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Gıda Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 1188 kontenjan verilmiş ve mezunlar 85 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Gıda Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Gıda Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Bağımsız çalışma yeteneği olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili ve bu konularda başarılı olmalı.

5- Gelişmiş organizasyonel kabiliyete sahip olmalı.

6- Güçlü analitik ve sayısal beceriye sahip olmalı.

7- İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı olmalı.

8- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

9- Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim yeteneği olmalı.

10- Özellikle gıda hijyeni ve güvenliği konusunda dikkat ve titizlik gösterebilmeli.

11- Planlı çalışmayı bilmeli.

 

Gıda Mühendisliği Okuyanlar ve Gıda Mühendisliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Gıda Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Gıda Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Gıda Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Gıda Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Gıda Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi53T9o7qZcBWiHkc03XwHEMJ4dgoHr-bHzWxo5xtMcjD-Fl2Ta8NTecJEM-ZWW0D3CspMSZ-t5fAD08ayAw3ZtCdSMezW90dQW0dPZCPmWDpBfsOvzQB7_w2_W0bqxchqTWJfm36zk18TK/s16000/gida-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi53T9o7qZcBWiHkc03XwHEMJ4dgoHr-bHzWxo5xtMcjD-Fl2Ta8NTecJEM-ZWW0D3CspMSZ-t5fAD08ayAw3ZtCdSMezW90dQW0dPZCPmWDpBfsOvzQB7_w2_W0bqxchqTWJfm36zk18TK/s72-c/gida-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/gda-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/gda-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content