Gazetecilik Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Gazetecilik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimi...

Gazetecilik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Gazetecilik bölümü var. Aşağıda sırasıyla Gazetecilik bölümü nedir, puan türü nedir, Gazetecilik bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Gazetecilik bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Gazetecilik mesleği iletişim mesleklerinin en eskisi olmanın yanında, kendisine duyulan ihtiyaç hiç bitmeyecek olan mesleklerden birisidir aynı zamanda. Çünkü gazetecilik, özellikle demokratik toplumlarda yurttaşların doğru kararlar verebilmeleri için gerekli olan enformasyonu, haberi sağlayan bir meslektir.

 

Gazetecilik Bölümü Nedir?

Gazetecilik bölümü; toplumu bilgilendirmek ve aydınlatmak gayesiyle, toplumda meydana gelen olaylarla ilgili bilgileri toplayan, derleyen; bunları değerlendirerek yorumlayan ve açık bir anlatımla bu bilgileri basılı veya İnternet ortamındaki gazetelerde yayınlayan gazetecileri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Gazetecilik Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Gazetecilik için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Gazetecilik, SÖZ (SÖZEL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Gazetecilik baraj puanı da 180 puandır.

 

Gazetecilik nedir
Gazetecilik

Gazetecilik Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Gazetecilik mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Gazetecilik mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Gazeteler

2- Televizyon Kanalları

3- Haber Ajansları

4- WEB Gazeteleri

 

Gazetecilik Bölümü mezunları, basılı gazete, radyo, televizyon, İnternet gazeteciliği gibi medya sektörünün tüm alanlarında muhabirlik, foto muhabirliği, editörlük; kamu ve özel sektörde kurumsal iletişim birimlerinde sosyal medya uzmanlığı ve içerik yöneticiliği yapabilmektedirler.

Gazetecilik mezunlarımız, etik kurallar çerçevesinde, toplumu bilgilendirmek amacıyla, yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. Bölüm mezunları, çeşitli kuruluşlarda basın danışmanlığı; gazete ve dergilerde muhabir, editör, redaktör, sayfa tasarımcısı, İnternet haberciliği ve editörlüğü gibi pozisyonlarda çalışabilmektedir.

 

Gazetecilik Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Gazetecilik mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Gazetecilik mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Basın bültenlerini okumak ve önem arz eden toplantılara katılmak.

2- Foto muhabiri, editör ve diğer meslek profesyonelleriyle işbirliği içerisinde çalışmak.

3- Gelecekteki araştırmalarda kullanılmak üzere kaynak kişi ve kurumların irtibat bilgilerini kayıt altına almak.

4- Haber ajansı akışlarını anlık olarak okumak.

5- Haber akışını sürdürmek için birçok toplumsal ve mesleki grupla iletişim halinde olmak.

6- Haber masasındaki telefonlara cevap vermek.

7- Mahkeme duruşması, futbol maçı, meclis toplantıları gibi toplumun genelini ilgilendiren olayların gerçekleştiği mekanlarda bulunarak gelişmeleri takip etmek.

8- Mesleğin ahlaki kurallarına uymak.

9- Önemli haberleri ortaya çıkarmak için araştırma yapmak, veri toplamak, doğrulamak ve yorumlamak.

10- Son dakika gelişmelerini takip etmek.

11- Teknik ekipman kullanarak röportaj kaydı almak.

 

Gazetecilik Mezunları Neler Yapabilir?

1- Bilgiyi gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel, imge gibi farklı bileşimler olarak yapılandırabilir.

2- Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.

3- Gazetecilik, bilgi teknolojisi ve toplum arasındaki ilişkileri ve haberlerin içeriğini ve yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilir.

4- Haber medyasının normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslar arası düzeydeki düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrayabilir.

5- İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir.

6- İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri bilir.

7- Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.

8- Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir.

9- Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplumsal işlevini derinlemesine kavrar.

10- Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.

 

Gazetecilik Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Gazetecilik çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Gazetecilik okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Gazeteci, haberin yazılması aşamasında büroda çalışır. Olayların araştırılması sürecinde ise olayın yaşandığı bölgede bulunur. Kimi zaman çalıştıkları alanlar itibarıyla saldırıya uğrama tehlikeleri olabilir. Çalışma saatleri genellikle düzensizdir. Sık sık yolculuk yapmak zorunda kalabilirler. Araştırma yaparken değişik insan ve olaylarla karşılaşabilir. Gazeteci bazen bir röportaj için günlerce bir kişinin peşinden koşmak, evinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler.

 

Gazetecilik Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Gazetecilik maaşları 5000-6000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Gazetecilik maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Gazetecilik Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Gazetecilik bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Gazetecilik bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Gazetecilik dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Gazetecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gazetecilik Bölümü öğrencileri, tıpkı İletişim Fakültesinin diğer bölümlerindeki öğrenciler gibi ilk iki yıl programdaki bütün dersleri zorunlu olarak almaktadır. Ders programı, fakültenin diğer bölümleriyle paralellik göstermektedir. Üçüncü sınıftan itibaren alan uygulamalı eğitim ağırlık kazanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenciler ağırlıklı olarak seçmeli derslere yöneltilmektedir. Gazetecilik Bölümü öğrencilerine, kendi bölümleri dışında fakültenin diğer bölümlerinden de ilgi alanları, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda ders seçme imkânı sunulmaktadır. Son sınıfta 2 dönemlik Mezuniyet Projesi dersinde öğrenciler ya tez yazmakta ya da haber sitesi/basılı gazete hazırlamaktadırlar. Gazetecilik öğrencileri ayrıca 20 iş günü zorunlu stajın yanında isterlerse bir de gönüllü staj olanağından yararlanmaktadırlar.

 

 1. Ajans Haberciliği
 2. Araştırmacı Gazetecilik
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 4. Basın Fotoğrafçılığı
 5. Bilgisayar Teknolojileri
 6. Dergi Yayıncılığı
 7. Editörlük
 8. Fotoğraf Tekniği
 9. Gazetecilik İlkeleri
 10. Görsel Algılama ve Tasarım
 11. Görsel Kültür
 12. Haber Toplama ve Yazma
 13. İletişim Sosyolojisi
 14. İngilizce
 15. İnternet Gazeticiliği
 16. Masaüstü Yayıncılık
 17. Medya Analizi
 18. Medya İşletmeciliği
 19. Medya ve Kültürel Çalışmalar
 20. Medya ve Siyaset
 21. Medyanın Ekonomi Politiği
 22. Muhabirlik
 23. Sanat Tarihi
 24. Sayısal Kültür
 25. Ses ve Görüntü Teknikleri
 26. Temel Tasarım
 27. Türk Dili
 28. Yazı Türleri
 29. Yeni Medya

 

Gazetecilik Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Gazetecilik KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Gazetecilik bölümüne son beş yılda toplam 24 kontenjan verilmiş ve mezunlar 81 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Gazetecilik Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Gazetecilik tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Başkaları ile iyi iletişim kurabilmeli, girişken olmalı.

2- Çevresinde olup bitenlere ilgili olmalı.

3- Değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilmeli.

4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

5- Düşüncelerini söz ve yazı ile değerlendirip yorumlayabilmeli ve bunları başkalarına düzgün bir şekilde aktarabilmeli.

6- Ekip çalışmasını sevmeli.

7- İnsanları sevmeli, onlara saygı duymalı.

8- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

9- Okumaya ve çevresini incelemeye meraklı olmalı, olayları doğru değerlendirebilmeli.

10- Planlı çalışmayı bilmeli.

11- Yaratıcı olmalı.

 

Gazetecilik Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Gazetecilik yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Gazetecilik nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Gazetecilik iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Gazetecilik Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Gazetecilik Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHd2uC-CufDj2KoVzgUipqL-6cPjnbcjF02DcfvA6R6qImDZs95-QpveUSFBn4tUkWa3sBXUAkiYOjui-aERw2igQy5zaMPpddgRqezXac2eIQVoK0PMiXIM8GVKRH7hqP2WmwVCO_Xz4a/s16000/gazetecilik.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHd2uC-CufDj2KoVzgUipqL-6cPjnbcjF02DcfvA6R6qImDZs95-QpveUSFBn4tUkWa3sBXUAkiYOjui-aERw2igQy5zaMPpddgRqezXac2eIQVoK0PMiXIM8GVKRH7hqP2WmwVCO_Xz4a/s72-c/gazetecilik.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/gazetecilik-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/gazetecilik-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content