Çevre Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Çevre Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı...

Çevre Mühendisliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Çevre Mühendisliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Çevre Mühendisliği bölümü nedir, puan türü nedir, Çevre Mühendisliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Çevre Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Çevre Mühendisliğinin başlıca çalışma alanları; su kaynaklarının yönetimi; hava kirliliği ve kontrolü; su ve atık su arıtımı; katı ve tehlikeli atık yönetimi; iklim değişikliği ve sera gazları emisyonunun kontrolü; çevre biyoteknolojisi; çevre yönetimi; risk yönetimi; temiz üretim ve gelişmekte olan teknolojiler; yenilenebilir enerji kaynakları (atıklardan enerji elde edilmesi) ve temiz teknolojilerdir.

 

Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir?

Çevre Mühendisliği bölümü; doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışacak mühendisleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Çevre Mühendisliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Çevre Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Çevre Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Çevre Mühendisliği baraj puanı da 180 puandır.

UYARI: Mühendislik Bölümleri İçin Sıralama Barajı Şu Şekilde:

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil) Sayısal Puan Türünde En düşük 300 binde olunması gerekir.

 

Çevre Mühendisliği nedir
Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Çevre Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Çevre Mühendisliği mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2- Devlet Demiryolları Müdürlüğü

3- Devlet Planlama Teşkilatı

4- Devlet Su İşleri

5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

7- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri

8- İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri

9- İl Özel İdareleri

10- İl ve İlçe Belediyeleri

11- İller Bankası

12- Karayolları Genel Müdürlüğü

13- Orman ve Su İşleri Bakanlığı

14- Özel Sektörde Orta ve Büyük Ölçekli Endüstriyel Tesislerde ve Fabrikalar

15- Sağlık Bakanlığı

16- Sanayi Bölge Müdürlükleri gibi kamu kurumları

17- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

18- TÜBİTAK

19- Türkiye İstatistik Kurumu

20- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

21- Ulaştırma Bakanlığı

22- Üniversiteler

 

Çevre Mühendisleri şu görevlerde bulunabilirler:

 

** İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı

**İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaat

**Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi

**Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması,

**Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri

**Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması

**Risk analizi ve değerlendirilmesi

**Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri

**Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar

**Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi

**Çevre yönetimi ve planlaması

**Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi

**Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi

**Gürültü kirliliğinin kontrolü

 

Çevre Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Çevre Mühendisliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Çevre Mühendisliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar.

2- Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

3- Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler.

4- Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir.

5- İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

6- Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır.

7- Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır.

 

Çevre Mühendisliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Çevre Mühendisliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Çevre Mühendisliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuvarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Büro alet, makine ve malzemeleri

2- Hava, gürültü, su ölçüm cihazları

3- Numune tüpleri vb. laboratuvar aletleri

 

Çevre Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Çevre Mühendisliği maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Çevre Mühendisliği maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Çevre Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Çevre Mühendisliği bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Çevre Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Çevre Mühendisliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Akışkan Mekaniği
 2. Arıtma çamuru Kontrolü
 3. Arıtma Tesisi Hidroliği
 4. Atık Su Arıtımında Tesis Tasarımı
 5. Biyolojik Temel İşlemler
 6. Çevre Hukuku
 7. Çevre Kaynakları Planlaması
 8. Çevre Mikrobiyolojisi
 9. Çevre Mühendisliğinde Ekonomi
 10. Çevre Mühendisliğinde Malzeme
 11. Çevre Mühendisliğine Giriş
 12. Çevre ve Halk Sağlığı
 13. Çevresel Kimya
 14. Diferansiyel Denklemler
 15. Ekoloji
 16. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
 17. Fizik
 18. Fiziksel Temel İşlemler
 19. Genel Kimya
 20. Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu
 21. Hava Kirliliği Kontrolü
 22. Hava Kirliliği
 23. Hidrolik
 24. İstatistik
 25. Katı Atık Geri Kazanım Teknikleri
 26. Katı Atıklar
 27. Matematik
 28. Mukavemet
 29. Ölçme Bilgisi
 30. Sayısal Analiz
 31. Su Getirme-Kanalizasyon
 32. Su Kalite Kontrolü
 33. Teknik Resim ve Tasarı Geometri
 34. Temel Bilgisayar Bilimleri
 35. Zemin Mekaniği Temel İnşaatı

 

Çevre Mühendisliği Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Çevre Mühendisliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Çevre Mühendisliği bölümüne son beş yılda toplam 143 kontenjan verilmiş ve mezunlar 88 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Çevre Mühendisliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Çevre Mühendisliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Araştırmaya meraklı olmalı.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili duymalı ve bu alanlarda başarılı olmalı.

5- Gözlem gücü yüksek olmalı.

6- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

7- Planlı çalışmayı bilmeli.

 

Çevre Mühendisliği Okuyanlar ve Çevre Mühendisliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Çevre Mühendisliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Çevre Mühendisliği nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Çevre Mühendisliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Çevre Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Çevre Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilnt63E-wXA1AI0J__NfBeuPT7n3FuK6v7cfcPwmeeLD9R4bHJb0guMu-T7PX0wMW0558GwG8MX-q-Gu0C-pCM6OHhpkWCMxUoPxhETZMNSpyQsQfW-ml2Zos7zLdio9xMrsG7wxtZ4eGP/w320-h123/cevre-muhendisligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilnt63E-wXA1AI0J__NfBeuPT7n3FuK6v7cfcPwmeeLD9R4bHJb0guMu-T7PX0wMW0558GwG8MX-q-Gu0C-pCM6OHhpkWCMxUoPxhETZMNSpyQsQfW-ml2Zos7zLdio9xMrsG7wxtZ4eGP/s72-w320-c-h123/cevre-muhendisligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/cevre-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/cevre-muhendisligi-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content