Biyoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Biyoloji bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde...

Biyoloji bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Biyoloji bölümü var. Aşağıda sırasıyla Biyoloji bölümü nedir, puan türü nedir, Biyoloji bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Biyoloji bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Biyoloji Bölümü Nedir?

Biyoloji bölümü; canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan biyologları yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Biyoloji Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Biyoloji için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Biyoloji, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Biyoloji baraj puanı da 180 puandır.

 

Biyoloji nedir
Biyoloji

Biyoloji Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Biyoloji mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Biyoloji mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Çevre ve Orman Bakanlıkları

2- Devlet Hastaneleri

3- Eğitim sektörü

4- Gıda sektörü

5- Hidrobiyoloji araştırma merkezleri

6- İlaç endüstrisi

7- Özel Hastaneler

8- Özel sektör

9- Sağlık Bakanlığı

10- Seracılık

11- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

12- Tıp Fakülteleri

13- Üniversite Hastaneleri

 

***Biyologlar kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, çevre, gıda, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar.Biyologlar; sağlık, çevre sorunları, beslenme, eğitim ve sanayi kuruluşları gibi hemen hemen insan yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır.

***Ancak çevre kirliliğinin gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşması arıtma tesislerinin önemini artırmaktadır. Kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanmasında biyologlara görev düşmektedir. Bu durum biyologlara duyulan ihtiyacı artırarak mesleğin istihdamına canlılık getirebilir.Araştırmacı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir.Kirlilik sonucu kaybolan zenginliklerin saptanmasında biyologlar yoğun olarak çalışabilirler.

***Biyoloji programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Biyoloji Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;Biyoloji, Biyoloji ve sağlık bilgisi, İleri biyoloji, Fen ve teknoloji/fen Bilgisi, Bilim ve teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Araştırma Teknikleri, İnsan Anatomisi, Çevre ve İnsan, Anatom,- Fizyoloji- Biyoloji( yaşlı hizmetleri alanı), Çevre Sistemleri derslerine de girebilmektedir.

 

Biyoloji Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Biyoloji mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Biyoloji mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler, deneyler yapar.

2- Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanması için gerekli iyileştirici uygulamaları yapar.

3- Biyolojik zenginliklerimizin (yani flora ve fauna saptaması) araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için yetkili kurumlarla işbirliği yapar.

4- Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler.

5- Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir.

6- Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler.

7- İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapar

8- Radyoaktif, kimyasal, biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı (toksite) etkilerini, suların, toprağın kirlilik düzeylerini araştırır.

9- Tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri çeşitli solüsyonlarla kimyasal işleme tabi tutar, yapılarını inceler.

10- Yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde ve sanayi kuruluşlarının çevre ve ekolojik değerlendirmesi alanlarında, araştırmacı, bilirkişi, teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve saptamalar yaparak rapor düzenler.

 

Biyoloji Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Biyoloji çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Biyoloji okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bazen bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada görev yapmaları, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda çalışmaları, inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir. Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir. Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışma gerekebilir.

 

Meslekte Kullanılan Araç Gereçler

 

1- Bilgisayar

2- Fotoğraf makinesi

3- Kimyasal maddeler

4- Laboratuar araç-gereçleri

5- Mikroskop

6- Pusula, altimetre gibi arazi araç gereçleri

7- Ses alma cihazı

 

Biyoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Biyoloji maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Biyoloji maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Biyoloji Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Biyoloji bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Biyoloji bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Biyoloji dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Biyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Bilgisayar
 2. Bitki Biyoteknolojisi
 3. Bitki ve Hayvan Fizyolojisi
 4. Biyoinformatik
 5. Biyoistatistik
 6. Biyokimya
 7. Biyoteknoloji
 8. Çevre Biyolojisi
 9. Deniz Biyolojisi
 10. Ekoloji
 11. Evolüsyon ve Moleküler Biyoloji
 12. Fizik
 13. Fizyoloji
 14. Gelişim Biyolojisi
 15. Genel Biyoloji
 16. Genetik
 17. Hücre Bilimi
 18. Hücre ve Moleküler Biyoloji
 19. Kimya
 20. Matematik
 21. Mikrobiyoloji
 22. Moleküler Biyoloji
 23. Radyobiyoloji

 

Biyoloji Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Biyoloji KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Biyoloji bölümüne son beş yılda toplam 364 kontenjan verilmiş ve mezunlar 86 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Biyoloji Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Biyoloji tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Bilimsel meraka sahip olmalı.

2- Bir konuyu derinliğine araştırma isteği olmalı.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı olmalı.

6- Görme duyusu ve belleği güçlü olmalı

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

9- Renkleri ayırdedebilmeli.

 

Biyoloji Okuyanlar ve Biyoloji Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Biyoloji yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Biyoloji nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Biyoloji iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Biyoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Biyoloji Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4q3tc6juf-I_4IDk1VGT7rzyuT4lLxXUQItrJsmd0cqHr2cu09mfjQ2DdCRxEpb4DABqL9A49I7CG4rzLPakpgXrosiQ7hndTzTrO0O49vEIirVM11yhd6Jo_qXwbqp7UeLpYoAkOekQh/s16000/biyoloji.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4q3tc6juf-I_4IDk1VGT7rzyuT4lLxXUQItrJsmd0cqHr2cu09mfjQ2DdCRxEpb4DABqL9A49I7CG4rzLPakpgXrosiQ7hndTzTrO0O49vEIirVM11yhd6Jo_qXwbqp7UeLpYoAkOekQh/s72-c/biyoloji.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/biyoloji-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/biyoloji-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content