Biyokimya (4 Yıllık) Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Biyokimya bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizd...

Biyokimya bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Biyokimya bölümü var. Aşağıda sırasıyla Biyokimya bölümü nedir, puan türü nedir, Biyokimya bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Biyokimya bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Biyokimya Bölümü Nedir?

Biyokimya bölümü; biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan biyokimyagerleri yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Biyokimya Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Biyokimya için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Biyokimya, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Biyokimya baraj puanı da 180 puandır.

 

Biyokimya nedir
Biyokimya

Biyokimya Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Biyokimya mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Biyokimya mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Alkol Üretim Tesisleri

2- AR-GE Merkezleri

3- Biyokimya Laboratuvarları

4- Deterjan Üretim Firmaları

5- Fermantasyon Teknolojisinin Kullanıldığı Firmalar

6- İlaç Sanayi

7- Kozmetik Sanayi

8- Tarım ve Zirai İlaç Üretim Şirketleri

9- Tıbbi Kimyasal Madde Üretim Tesisleri

10- Üniversiteler

 

*Biyokimyagerlerin; ilaç, aşı ve özellikle biyopolimerlere dayalı protezler gibi tıbbi malzemeler üreten fabrikalar, boya, mürekkep, elyaf, plastik vb. kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik, deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı üretim yapan sanayi tesisleri gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır.

**Ayrıca üniversitelere bağlı kurulan biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi, genetik hastalıklar araştırma merkezi gibi yerlerdeki araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizler gibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev alabilirler. Ayrıca benzer hizmetler için Silahlı Kuvvetler bünyesindeki laboratuvarlarda muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edilebilirler.

***Çevrenin korunabilmesi konusuna bütün dünyada giderek artan ilgi nedeniyle, çevre ve hava kirliliğini önlemek yada azaltmak amacıyla endüstriyel tesislerin kurduğu veya yerel yönetimlere ait arıtma tesislerinde ve bunlarla ilişkili laboratuvarlarda çalışma olanakları da vardır. Mezunlar yukarıdaki iş alanlarında; üretim sürecinde veya sürecin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanmasında görev üstlenebilirler. Ayrıca projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici konumunda çalışabilirler. Biyokimyanın biyoloji, fizik, ekoloji, zooloji gibi çeşitli bilim dalları ile olan bağlantısı ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler nedeniyle iş bulma olanakları hergeçen gün artmaktadır.

****Türkiye'de yeni gelişen bir alan olması nedeniyle ve pek çok bilim alanıyla kesişme noktasında yer alması sebebiyle, mezunların yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma olanakları oldukça geniştir. Bu süreç esnasında çeşitli üniversiteler ve bilim alanlarında akademisyen olarak yer alarak eğitim çalışmalarına katılır, öğrencilere ders verirler. Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik gibi bilim alanlarıyla ilgili yurt dışındaki araştırma ve üretim şirketleri ile bu alanlardaki yurt dışındaki üniversitelerde iş ve kariyer olanakları geniştir.

 

Biyokimya Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Biyokimya mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Biyokimya mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar.

2- İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapar.

3- Kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceler.

4- Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için çalışmalar yapar.

5- Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlar.

6- Temiz ve sağlıklı beslenme konularında çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da raporları onaylar.

 

Biyokimya Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Biyokimya çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Biyokimya okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Biyokimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuvar ortamında ya da kapalı ortamlarda yürütürler. Laboratuvarlar sessiz, sakin ve hijyeniktir. Ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur. İlaç, gıda, temizlik maddeleri ve plastik vb. üreten fabrikalarda yada arıtma tesisi gibi yerlerde çalışılması durumunda gürültüye maruz kalınabilir. Üretimle ilgili işleri yürüten biyokimyagerlerin çalışma saatleri belli konularda araştırma yapanlara nazaran daha düzenlidir.

 

Zehirli ve tehlikeli maddeler yada radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Canlı yaşamı ile ilgisi biyokimyayı, benzer nitelikteki fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık, beslenme ve çevre konularında etkin bir dal haline getirdiğinden yukarıda sayılan uzmanlık alanlarıyla sıkı işbirliği halindedir. Bu nedenle biyokimyagerler de çalışırken işin türüne göre kimyagerler, biyologlar, hekimler, eczacılar, laborantlar, gıda ve ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri gibi meslek elemanları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Eğitim ortamında; bilgisayar, eğitim programları ve eğitim araç gereçleri ile laboratuvar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri.

2- Spektrofotometre ,pHstat, İnkübatör, Su Banyoları, Distile su cihazları, Ultrasantrifij, Ultrafiltrasyon Cihazları, Termostat ve Kriyostatlar, Oksijenmetre, PCR, Fermantörler, Mikroskop, Santrifüj, pHmetre, Filtrasyon, Kromatografik ekipmanlar

3- Hassas terazi, tüpler, pompalar, soğutucular, çeşitli balonlar gibi labotatuvar araç ve gereçleri ve kimyasal maddeler

4- Üretim ortamında; yukarıda tanımlanan cihazlarla birlikte büyük çaplı üretimlerde kullanılan mayalama cihazı ve üretim sistemleri ile çeşitli kimyasallar

 

Biyokimya Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Biyokimya maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Biyokimya maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Biyokimya Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Biyokimya bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Biyokimya bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Biyokimya dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

 

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Biyokimya Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Analitik Kimya
 2. Analitik Kimya Laboratuvarı
 3. Anorganik Kimya
 4. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
 5. Atik Değerlendirilmesi Ve Arıtma Yöntemleri
 6. Besin Biyokimyası
 7. Biyofizikokimya
 8. Biyoistatistik
 9. Biyokimya
 10. Biyokimyaya Giriş
 11. Biyoorganik Kimya
 12. Biyoproses
 13. Ekoloji Biyokimyasi
 14. Enstrümental Analiz
 15. Enzim Teknolojisi
 16. Enzimoloji
 17. Genel Biyoloji
 18. Genel Fizik
 19. Genel Kimya
 20. Genel Kimya Laboratuvarı
 21. Histoloji
 22. Hücre Biyolojisi
 23. Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
 24. İmmunoloji
 25. İngilizce
 26. Matematik
 27. Mesleki İngilizce
 28. Mikrobiyoloji
 29. Moleküler Genetik
 30. Moleküler Genetik Laboratuvarı
 31. Nanobiyoteknoloji
 32. Organik Kimya
 33. Sekonder Metabolitler
 34. Tibbi Biyokimya
 35. Türk Dili

 

Biyokimya Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Biyokimya KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Biyokimya bölümüne son beş yılda toplam 103 kontenjan verilmiş ve mezunlar 88 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

 

Biyokimya Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Biyokimya tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili duymalı.

2- Bilimsel çalışmalara meraklı ve istekli olmalı.

3- Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmamalı.

4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- Görme problemi bulunmamalı.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

9- Teknik bilgiler edinmekten zevk almalı.

10- Yabancı dil öğrenmeye istekli olmalı.

 

Biyokimya Okuyanlar ve Biyokimya Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Biyokimya yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Biyokimya nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Biyokimya iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Biyokimya (4 Yıllık) Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
Biyokimya (4 Yıllık) Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTquc41jUnq81Z8do0Vv4pcFS7UTbjK2HXWVCQKvV7Entw9NoDn_6SwE7EYVyAhfavOa7FuR5gyD3jr83sbofLWhBxQ1MhNfCjPfRYva_YED5rOhR5n8QYxGYL2zWmwq4G9XNYS9SVqdDR/s16000/biyokimya.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTquc41jUnq81Z8do0Vv4pcFS7UTbjK2HXWVCQKvV7Entw9NoDn_6SwE7EYVyAhfavOa7FuR5gyD3jr83sbofLWhBxQ1MhNfCjPfRYva_YED5rOhR5n8QYxGYL2zWmwq4G9XNYS9SVqdDR/s72-c/biyokimya.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/biyokimya-4-yllk-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/biyokimya-4-yllk-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content