Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Bilgisayar Bilimleri bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız ya...

Bilgisayar Bilimleri bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Bilgisayar Bilimleri bölümü var. Aşağıda sırasıyla Bilgisayar Bilimleri bölümü nedir, puan türü nedir, Bilgisayar Bilimleri bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Bilgisayar Bilimleri bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bilgisayar Bilimleri temel olarak nelerin hesaplanabileceği ve bu hesaplamanın nasıl yapılabileceğini inceleyen bir bilim alanıdır. Bunun yanı sıra son yıllarda artık hayatımızın her yanını kuşatan bilgisayarların kullanımı konusunda ve programlama becerisi edinmede teorik bir temel oluşturmayı sağlamak amacındadır.

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir?

Bilgisayar Bilimleri bölümü; eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerle, çeşitli sektörlerdeki kuruluşların bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme, araştırma-geliştirme, mühendislik, sistem ve süreç analizi alanlarında başarıyla çalışabilmelerinin yanı sıra; bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile ilgili teknolojinin çalışması için gerekli olan yazılım, donanım ve ağların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması konularında hizmet verecek olan meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Bilgisayar Bilimleri için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Bilgisayar Bilimleri, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Bilgisayar Bilimleri baraj puanı da 180 puandır.

 

Bilgisayar Bilimleri nedir
Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Bilgisayar Bilimleri mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Bilgisayar Bilimleri mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Bankalar

2- Firmaların bilgi teknolojileri departmanı

3- Hastaneler

4- Kurumsal ticaret şirketleri

5- Reklam ajansları

6- Savunma sanayisi

7- Ulaşım ve telekomünikasyon sektörleri

8- Web Tesarımı firmaları

9- Yazılım şirketleri

 

Modern dünyada bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşması, haliyle bilgisayar bilimi alanında iş olanaklarını da arttırmıştır. Öğrenciler arasında son yıllarda giderek artan bilgisayar bilimi bölümüne olan ilgi, beraberinde dünya çapında yüksek kaliteli üniversitelerde eğitimi ve mezuniyetten sonra küresel şirketlerde çalışma fırsatını da getirmiştir. Bilgisayar bilimleri eğitimi alan yeni mezunların çalışabileceği pozisyonlar şunlardır:

 

1- Ağ güvenlik yöneticisi

2- Ağ mühendisi

3- Bilgisayar programcısı

4- Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticisi

5- Medya programcısı

6- Oyun geliştirici

7- Sistem analisti

8- Veritabanı yöneticisi

9- Yazılım geliştirici

 

Bilgisayar Bilimleri Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Bilgisayar Bilimleri mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Bilgisayar Bilimleri mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Kurumun internet ve bilgisayar alt yapısının tesisi, idamesi ve yönetimini sağlar.
2- Yazılım konusunda çalışır.
3- Sistem çözümleyicisi ve programcısı olarak çalışır.
4- Bilgisayara girecek verilerle ilgili çalışmalar yapar, vb. görev ve işlemleri yerine
getirir.
5- Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip eder, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirir ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere amirine iletir.
6- Diğer birimlerle iş ilişkileri kurar, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetir ve değerlendirir.
7- Yetkinlikleri itibariyle görevlendirilmesi durumunda iç eğitici olarak eğitim programlarına katılır.
8- Maiyetindeki personelin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, eğitim taleplerini değerlendirir ve eğitim planına dahil edilmek üzere birim amirine iletir, iş başında verilecek eğitimlerde personeli eğitir ve yönlendirir.
9- Görev alanına giren iş süreçlerinin belirler, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip eder, değerlendirir, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmalara katılır.

 

***Bilgisayar Bilimleri mezunları yapay zeka, bilgisayar sistemleri ve ağları, güvenlik, veritabanı sistemleri, insan bilgisayar etkileşimi, vizyon ve grafikler, sayısal analiz, programlama dilleri, yazılım mühendisliği, biyoinformatik ve hesaplama teorisi üzerine çalışmalar gerçekleştirirler.

 

Bilgisayar Bilimleri Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Bilgisayar Bilimleri çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Bilgisayar Bilimleri okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar,

terminal, yazıcı, deney seti, Macintosh)

2- Yazılım Parkı (çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri taban

yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim

sistemleri, programlama dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma

yazılımları, similatörler

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Bilgisayar Bilimleri maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Bilgisayar Bilimleri maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Bilgisayar Bilimleri bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Bilgisayar Bilimleri bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Bilgisayar Bilimleri dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

 

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası derinlikte bir eğitim verilen Bilgisayar Bilimleri Programı’nda dersler dört ana kategoride yürütülmektedir. Başlangıçta, bilgisayar bilimleri için gerekli matematik temelin yer aldığı ayrık matematik, mantık ve hesaplama kuramı gibi dersler verilmektedir. İkinci grupta, bilgisayar biliminin özü niteliğindeki programlama kuramı içerikli dersler vardır. Bilgisayarların uygulamada kullanımı, pratik programlama becerileri ve program geliştirme yönetimi gibi konuların incelendiği dersler üçüncü gruptadır. Son grupta ise, bilgisayarların etkin olarak kullanıldığı kontrol sistemleri, yapay zeka uygulamaları, paralel ve dağıtık sistemler alanlarında kuramsal ve uygulamalı konuları işleyen dersler yer almaktadır.Dersler şunlardır:

 

 1. Algoritmalar Ve Veri Yapıları
 2. Algoritmalarin Tasarımı Ve Analizi
 3. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
 4. Ayrik Matematik Ve Mantık
 5. Bilgi Teknolojileri Ve Uygulamaları
 6. Bilgisayar Bilimlerine Giriş
 7. Bilgisayar Mimarisi
 8. Bitirme Projesi
 9. Bulanık Karar Sistemleri
 10. Bulanık Mantık Ve Bulanık Kümeler
 11. Çizge Kuramı
 12. Çok Değişkenli Veri Analizi
 13. Doğrusal Cebir Ve Sayısal Geometri
 14. Görsel Programlama Dilleri
 15. İletişim Becerileri
 16. İşletim Sistemleri
 17. İstatistik Ve Olasılık
 18. Kombinatoryal Optimizasyon
 19. Matematik
 20. Matematiksel Programlama
 21. Nesneye Yönelik Programlama
 22. Sayısal Çözümleme
 23. Staj
 24. Teknik İngilizce
 25. Türk Dili
 26. Veri Madenciliğine Giriş
 27. Veritabanı Yönetimi
 28. Web Tabanlı Programlama

 

Bilgisayar Bilimleri Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Bilgisayar Bilimleri KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Bilgisayar Bilimleri bölümüne son beş yılda toplam 53 kontenjan verilmiş ve mezunlar 84 ve üzeri puanlarla atanmıştır.

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Bilgisayar Bilimleri tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Ayrıntıya dikkat edebilmeli.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

5- Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı olmalı.

6- Planlı çalışmayı bilmeli.

7- Şekil ilişkilerini görebilme yeteneği bulunmalı.

8- Sorumluluk sahibi olmalı.

9- Yabancı dil öğrenmeye istekli olmalı.

 

Bilgisayar Bilimleri Okuyanlar ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Bilgisayar Bilimleri yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Bilgisayar Bilimleri nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Bilgisayar Bilimleri iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDhyphenhyphenLgR_XvmNlf_HfN2w5G-XIiM5tWuK-6PzxkEUo8X1awITW63LXac6aj3xb-d0qtXIVKyJdBxixJ_7UK4vvqf0hZvIJr2XacS_uHcSuGWtw3Si9HC6kGrqTg63bA4q0OTcbCN6T5VzbI/s16000/bilgisayar-bilimleri.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDhyphenhyphenLgR_XvmNlf_HfN2w5G-XIiM5tWuK-6PzxkEUo8X1awITW63LXac6aj3xb-d0qtXIVKyJdBxixJ_7UK4vvqf0hZvIJr2XacS_uHcSuGWtw3Si9HC6kGrqTg63bA4q0OTcbCN6T5VzbI/s72-c/bilgisayar-bilimleri.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/bilgisayar-bilimleri-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/bilgisayar-bilimleri-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content