Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığı...

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü var. Aşağıda sırasıyla Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü nedir, puan türü nedir, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir?

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü; özellikle kırsal yörelerde ailelerin ekonomik düzeylerini yükseltmek ve yaşayışlarını iyileştirmek amacıyla mevcut kaynaklarını (para-zaman vb.) daha verimli kullanmaları konusunda bireyleri eğiten meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Aile ve Tüketici Bilimleri için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Aile ve Tüketici Bilimleri, EA (EŞİT AĞIRLIK) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Aile ve Tüketici Bilimleri baraj puanı da 180 puandır.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri nedir
Aile ve Tüketici Bilimleri

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Aile ve Tüketici Bilimleri mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Aile ve Tüketici Bilimleri mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Çeşitli Devlet Kurumları

2- Okullar

3- Hastaneler

4- Oteller

5- Özel Şirketler

 

Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğunu kırsal kesimde yaşayan köylü ve çiftçi aileleri oluşturmaktadır. Toplam kadın nüfusunun dörtte üçünü köylü ve çiftçi kadınlarının oluşturduğu göz önüne alındığında, kırsal kesimin sosyo-ekonomik yönden gelişmesinin ülke kalkınmasına ne denli etkisi olacağı açıktır.

Bu nedenle, köylü ve çiftçi ailesinin yaşayışını düzenleme ve hayat seviyesini yükseltmeye yardım etmek, kırsal kesimde yaşayan kadına bilgi ve teknik öğretmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için okul-dışı eğitim ve öğretim yöntemleriyle yardım etmek ağırlıklı olarak Aile ve Tüketici Bilimleri mezunlarına düşmektedir. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte ev ekonomistlerine ve Aile ve Tüketici Bilimcilerine olan ihtiyaç sürekli olacaktır.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Aile ve Tüketici Bilimleri mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Aile ve Tüketici Bilimleri mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Bireysel çalışma kapsamında ev ziyaretleri, telefon konuşmaları, mektup yazma gibi yöntemleri uygular.

2- Boş zamanları değerlendirmek ve yan geliri arttırmak için köyde bulunan hammaddeye dayalı el sanatları bilgisi verir.

3- Çalışma programları dahilinde bireysel ve grup çalışmaları yapar.

4- Çalışma yapacağı köyün, bulunduğu bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal durumu hakkında ön araştırmalar yapar.

5- Grup çalışmaları kapsamında, konferans düzenleme, film, slayt, video gösterileri gibi yöntemleri uygulayarak köy kadınlarına ev idaresi, beslenme, gıda koruması, çocuk bakımı, aile sağlığı, giyim gibi konularda tavsiyelerde bulunarak, sahip oldukları kaynak ve imkanları daha iyi değerlendirmeleri yönünde eğitici bilgiler verir.

6- Köy kadınlarının ihtiyaçlarını ve ilgilerini çeken konuları saptayarak, bu doğrultuda çalışma programları hazırlar.

7- Toplum kalkınmasına, halk sağlığına, tüketicinin korunmasına yönelik araştırmalar yapar.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Aile ve Tüketici Bilimleri çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Aile ve Tüketici Bilimleri okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Aile ve Tüketici Bilimleri mezunları; zaman zaman kırsal bölgelerde köy evlerinde görev yaparlar. Bu bakımdan devamlı seyahat etmeleri gerekir. Çalışmalarında birinci derecede insanlarla etkileşim halinde olan ev ekonomistleri konuşarak ve bir şeyler yapıp göstererek özellikle kadınları işlerinde daha iyi yöntemler denemeye ikna etmeye çalışırlar.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Afiş, broşür, pazen tahtası, kara tahta, tablo, maket, fotoğraf gibi eğitim araçları

2- Bilgisayar

3- El becerilerine yönelik örnek ürünler

4- Görsel araçlar

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Aile ve Tüketici Bilimleri maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Aile ve Tüketici Bilimleri maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Aile ve Tüketici Bilimleri bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Aile ve Tüketici Bilimleri dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine (eğer geçiş varsa) ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

 1. Aile Ekonomisi
 2. Aile İlişkileri
 3. Aile Kaynakları Yönetimi
 4. Aile ve Çevre
 5. Aile ve Tüketici Bilimlerine Giriş
 6. Aile Yapısı
 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 8. Bilgisayar Teknolojileri
 9. Ergonomi
 10. Fizik
 11. Gıda Tüketimi
 12. Hukuka Giriş
 13. İktisada Giriş
 14. İngilizce
 15. İstatistiğe Giriş
 16. Kadın ve Toplum
 17. Kişisel ve Toplumsal Sağlık
 18. Konut Araç ve Gereçleri
 19. Konutlarda Fiziki Çevre Düzeni
 20. Kurumlarda Fiziksel Çevre ve Yönetimi
 21. Modern Biyoloji
 22. Pazarlama
 23. Sosyolojiye Giriş
 24. Temel Kimya
 25. Temel Matematik
 26. Temel Psikoloji
 27. Tüketici Eğitimi
 28. Tüketicinin Korunması Hukuku
 29. Türk Dili
 30. Yaşlanma ve Sorunları
 31. Yetişkin Eğitimi Yöntem ve Uygulamaları
 32. Yönetim İlkeleri

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Aile ve Tüketici Bilimleri KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Aile ve Tüketici Bilimleri bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmemiş.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Aile ve Tüketici Bilimleri tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Başkalarına yardım etme isteğinde olmalı.

2- Başkalarını etkileme gücüne sahip olmalı.

3- Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlama gücü bulunmalı.

4- Coşkulu, dinamik ve yaratıcı kişilik özelliğine sahip olmalı.

5- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

6- Ekip çalışmasını sevmeli.

7- Genel yeteneğe sahip olmalı.

8- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

9- Planlı çalışmayı bilmeli.

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Aile ve Tüketici Bilimleri yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Aile ve Tüketici Bilimleri nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Aile ve Tüketici Bilimleri iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV2ZpGpNqqUFAJMFpBQQn3fXxdGp_G_av-AA2NkeWzzkg9RVd-D-YZSGAFr6IliRG9KOGgxxmbGo9u6cPAiH4_hyphenhyphen5w-eaj9lN2Lbq4aGfIE988xd8I5XfZ8aRCI5vVBkDsNhvfMuf8oBMA/s16000/aile-ve-tuketici-bilimleri.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV2ZpGpNqqUFAJMFpBQQn3fXxdGp_G_av-AA2NkeWzzkg9RVd-D-YZSGAFr6IliRG9KOGgxxmbGo9u6cPAiH4_hyphenhyphen5w-eaj9lN2Lbq4aGfIE988xd8I5XfZ8aRCI5vVBkDsNhvfMuf8oBMA/s72-c/aile-ve-tuketici-bilimleri.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/aile-ve-tuketici-bilimleri-bolumu-nedir.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/aile-ve-tuketici-bilimleri-bolumu-nedir.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content