Adli Bilimler Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Adli Bilimler bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizi...

Adli Bilimler bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Adli Bilimler bölümü var. Aşağıda sırasıyla Adli Bilimler bölümü nedir, puan türü nedir, Adli Bilimler bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Adli Bilimler bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Başta terör, insan kaçakçılığı, çocuk istismarı, siber suçlar, yasa dışı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, rüşvet ve sahtecilik gelmek üzere her türlü suçun önlenmesi ve aydınlatılmasının başarısı, adli bilimler alanında çalışan nitelikli insan gücünün varlığına, uluslararası standart ve kalitede olay yeri incelemesine, ayrıca olay yerinden, mağdur, şüpheli ve tanık üzerinden toplanan delillerin çağdaş bilgi ve teknolojilerle analizine doğrudan bağlıdır.

Öte yandan sınırların kaldırıldığı, suçlu ve suçun sınır tanımadığı günümüzde, teknolojik gelişmeler yasa dışı güçler tarafından da yakından izlendiğinden adli bilimler alanında çalışacak profesyonellerin, gelişmiş ülkelerden sadece bilgi ve teknoloji transferi ile yetinmeyip, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, patent almaya yönelik yeni araç-gereç, yöntem ve teknolojiler geliştirecek şekilde eğitilmeleri gerekir. İşte, Adli Bilimler bölümü de tam da bu amaca hizmet etmektedir.

 

Adli Bilimler Bölümü Nedir?

Adli Bilimler bölümü; adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, suç ve suçlunun saptanması ve kanıtlanmasında yürütülen teknik hizmetleri yerine getirecek meslek elemanlarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Adli Bilimler Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Adli Bilimler için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Adli Bilimler, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Adli Bilimler baraj puanı da 180 puandır.

 

Adli Bilimler nedir
Adli Bilimler

Adli Bilimler Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Adli Bilimler mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Adli Bilimler mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 

1- Emniyet Genel Müdürlüğü

2- Jandarma Genel Komutanlığı

3- Sağlık Bakanlığına hastane ve ilgili kurumlar

4- Üniversite Hastaneleri

5- Adalet Bakanlığı

6- Sigorta Şirketleri

7- Adli laboratuvarlarda kullanılan araç gereçlerin imalatını yapan firmalar

8- EGM İnterpol Şube Müdürlüğü

9- EGM Narkotik Şube Müdürlüğü

 

***Adli Bilimler lisans programı mezunları, başta İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı kriminal polis laboratuvarları daire başkanlığı ile merkeze bağlı taşra teşkilatının kriminal polis laboratuvarları müdürlüklerinde, Kriminal Araştırma ve Teknik İncelemeler Eğitim Şube Müdürlüğü (KATEM), Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, İnterpol Şube Müdürlüğü’nde,

***Jandarma Genel Komutanlığı’nın kriminal daire başkanlığı ve bölge kriminal laboratuvar amirliklerinde, il ve ilçe olay yeri inceleme timlerinde, Eğitim Şube ve Bilimsel Araştırma ve Destek Birimleri’nde,

***Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatı Fizik, Biyoloji, Kimya ihtisas dairelerinde, taşra teşkilatı adli tıp grup başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde kurulu biyoloji ve kimya dairelerinde,

***Üniversitelerimiz tıp fakülteleri adli tıp anabilim dalları ile adli bilimler konusunda bilirkişilik görevi üstlenen fakültelerin adli bilimlerle ilgili araştırma ve uygulama laboratuvarı, merkez ve ilgili anabilim dallarında,

***Sağlık Bakanlığı’na bağlı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi kontrol laboratuvarlarında,

TÜBİTAK, TÜBİTAK-BİLGEM (İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırmaları Laboratuvarı) ceza ve hukuk davalarında toplanan delilleri inceleyen özel bilirkişilik laboratuvarlarında kriminalistik uzmanı olarak,

***Sigorta şirketlerinde adli bilimlerle ilgili eksper olarak,

***Savcılık ve mahkemelerce olay yeri inceleme, balistik, toksikoloji, belge ve el yazılarının incelenmesi, DNA analizleri, nesep tayini, yanıcı-parlayıcı- patlayıcı madde ve atıkları, ateşli silah ve atıkları, adli entomoloji, adli botanik, adli biyolog, kan lekesi pattern (örüntü) analisti, adli kimya bilirkişisi olarak,

***Kriminal laboratuvarlarda kullanılan araç – gereç – kit imal/ithal eden resmi ve özel kuruluşlarda uzman olarak istihdam edilebilecektir.

 

Adli Bilimler Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Adli Bilimler mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Adli Bilimler mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Saç, vücut sıvıları, cam, boya ve ilaçlar gibi örnekleri laboratuvarda analiz eder.

2- Gaz ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi, taramalı elektron mikroskobu, kütle spektrometresi, kızılötesi spektroskopi ve genetik parmak izi gibi teknikleri uygular.

3- Genellikle küçük miktarlarda tutulan kanıtları eler ve sıralar.

4- Bulguları kaydeder ve suç/kaza mahallerinden iz bulur.

5- Suç mahallerine katılır ve gerekli incelemeleri yapar.

6- Ekiplerle irtibat kurar ve polis gibi dış kurumlarla koordinasyon sağlar.

7- Sonuçları ve bilgisayar verilerini analiz eder ve yorumlar.

8- Asistanların çalışmalarını gözden geçirir ve denetler.

9- Çalışmalarının sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak yetkili mercilere bildirir.

10- Mahkemelerde çapraz inceleme altındaki bulguları yetkililere sunar.

11- Yeni adli tıp tekniklerini araştırıp geliştirir.

 

Adli Bilimler Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Adli Bilimler çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Adli Bilimler okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Adli Bilimler meslek mensubunun düzenli olarak çalıştığı bir ortamdan bahsetmek mümkün değildir. Adli Bilimler meslek mensubu, suç nerede gerçekleşmişse orada görev yapar. Amacı kanıt toplamaktır. Bu nedenle çalışma ortamı değişkenlik göstermektedir. Bu kişiler her türlü ortamlara hazır olmak durumundadır.

 

Adli Bilimler Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Adli Bilimler maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Adli Bilimler maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Adli Bilimler Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Adli Bilimler bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Adli Bilimler bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Adli Bilimler dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

 

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Adli Bilimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Adli Biyolojiye Giriş-I, Adli Kimyaya Giriş-I, Adli Matematik-I, Türk Dili-I, Üniversite Kültürü-I, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, İngilizce-I.

 

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Adli Biyolojiye Giriş-II, Adli Kimyaya Giriş-II, Adli Matematik-II, Türk Dili-II, Üniversite Kültürü-II, İngilizce-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, Anayasa Hukukunun Genel İlkeleri.

 

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Adli Bilimlere Giriş-I, Adli Fiziğe Giriş-I, Türk Ceza Hukukuna Giriş ve Ceza Yargılaması-I, Adli Bilimlerde Mesleki İngilizce-I, Türk Anayasa Hukuku.

 

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Adli Bilimlere Giriş-II, Adli Biyoloji, Adli Fiziğe Giriş-II, Adli Bilimlerde İstatistik, Türk Ceza Hukukuna Giriş ve Ceza Yargılaması-II, Adli Bilimlerde Mesleki İngilizce-II.

 

3. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Kriminalistik-I, Bilirkişilik ve Etik, Olay Yeri İnceleme-I.

 

3. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Kriminalistik-II, Olay yeri İnceleme-II, Girişimcilik ve Proje Kültürü, İletişim Becerileri Akademik Raporlama.

 

4. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Adli Bilimler Alan Uygulaması-I, Klinik Çalışma, Bitirme Projesi-I.

 

4. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Adli Bilimler Alan Uygulaması-II, Bitirme Projesi-II, Adli Tıp.

 

Adli Bilimler Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Adli Bilimler KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Adli Bilimler bölümüne son beş yılda hiç kontenjan ayrılmadı. Bölüm yeni.

 

Adli Bilimler Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Adli Bilimler tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

2- Düzenli ve titiz olmalı.

3- Ekip çalışmasını sevmeli.

4- Gözleri sağlam olmalı.

5- Her türlü ortamda çalışma riskini göze almalı.

6- Herkesin göremediği ayrıntıları fark etmeli.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Planlı çalışmayı bilmeli.

9- Yaratıcı olmalı.

 

Adli Bilimler Okuyanlar ve Adli Bilimler Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Adli Bilimler yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Adli Bilimler nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Adli Bilimler iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 5
 1. Arkadaşlar adli bilimler 2.sınıf öğrencisiyim gerçekten hiç memnun değilim yeni bir bölü olduğu için asla çalışma güvencemiz yok eğer bu bölümü isterse polis olmalı istediğiniz çoğu şeyi o zaten karşılayacaktır siz siz olun benim yaptığım hataya düşmeyin bende zaten bu sene tekrardan sınava giricem

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bölümü bitirdikten sonra pomem e girip 6 aylık bi eğitimin ardındanda mesleği rahatlıkla yapamazmıyız 2yıl kaybetmektense 6ay pomem eğitimi almak daha mantıklı değilmi

   Sil
  2. Ya bi yalan atma herkesi yanlış yönlendiriyorsunuz. Bölüm yeni olduğu için bu olay böyle. Çok fazla iş imkanı var. Önceden bu bölüm Türkiye'de yoktu bu yüzden o bölümden kişi alınmıyordu. Şimdi adli bilimler bölümü tüm şubelere eklendi.

   Sil
  3. bölümü çok ama çok fazla araştırdım. insanları yanlış yönlendirme lütfen. maalesef ki ülkemize yeni geldi o yüzden böyle gözüküyor. iş imkanı gayet geniş.

   Sil
  4. keşke senin yerine benim gibi isteyenler girseydi vakit kaybısın

   Sil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Adli Bilimler Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Adli Bilimler Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCS9sh-tD0fc8psRkeLDQDuTAiqgPun0q6NBquGpVh-wagWSwOkAQQZq5h0s09Dt76GrFFfraTaH0FUD5IW0lh4WN9b81Ah2wYgLlFQX8AbgE9AhhfvehgoMs0rdKahRo9FsCpyuf689t_/s16000/adli-bilimler.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCS9sh-tD0fc8psRkeLDQDuTAiqgPun0q6NBquGpVh-wagWSwOkAQQZq5h0s09Dt76GrFFfraTaH0FUD5IW0lh4WN9b81Ah2wYgLlFQX8AbgE9AhhfvehgoMs0rdKahRo9FsCpyuf689t_/s72-c/adli-bilimler.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/10/adli-bilimler-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/10/adli-bilimler-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content