Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntılar...

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü nedir, puan türü nedir, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

2 Yıllık Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Nedir?

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü; zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan meslek elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi nedir
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

 

1- Araştırma enstitüleri

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

3- Mikrobiyoloji laboratuvarları

4- Sofralık zeyin işletmeleri

5- Tarımsal danışmanlık büroları (sertifika alıması halinde)

6- Zeytin yetiştiriciliği yapan firmalar

7- Zeytinyağı üreten fabrikalar

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır. Bunun yanı sıra, temel laboratuvar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji laboratuvarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurumlarda da görev alabilir.

 

Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları, zeytin yetiştirilen bölgelerde çok yüksektir. Eğitimini aldıkları konularda kendi iş yerini kurabilirler.

Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı üreten /Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı ambalajlayan iş yerlerinde sorumlu yönetici olarak yetki alabilmektedir.

 

Ayrıca, Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifika eğitim kurslarına katılarak tarımsal danışmanlık sertifikası alarak, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Çalıştığı işletmelerde üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar.

2- Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin sağlanmasında rol oynar.

3- Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.

4- İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi, TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuat esas alır.

5- İstatistiksel bilgilerin elde edilmesinde ve yorumlanmasında yardımcı olur.

6- Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular.

7- Laboratuvarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analiz yapar.

8- Saatteki üretim gücü 60 KW'a kadar olan işletmelerde imza yetkisine sahiptir.

9- Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.

10- Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.

11- Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.

12- Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri; zeytin ve zeytinyağı üreten fabrika ve atölyelerde, zeytin bahçelerinde ve laboratuvarlarda görev yapar. Laboratuvar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcak-soğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri ile koordineli çalışırlar.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler

2- Laboratuvar malzemeleri

3- Kimyasal maddeler

4- Bilgisayar

5- Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi maaşlar 4000-5000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi maaşları 3000-4000 lira arasındadır.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

-Bahçe Bitkileri

-Bitki Koruma

-Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

-Tarla Bitkileri

 

2 Yıllık Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Mikrobiyoloji I, Toprak Bilgisi, Bilgisayar ve Donanım İşletim Sistemleri, Zeytin Tarımı I, Botanik, Türk Dili I, Matematik, Yabancı Dil I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Genel Kimya, Staj-I.

 

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Mikrobiyoloji II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili-II, Yabancı Dil II, Laboratuvar Teknikleri, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Bitki Besleme ve Gübreleme, Kalite Güvencesi ve Standartlar, Tarımsal Mekanizasyon ve Sulama, Zeytin Tarımı II, İşletme Yönetimi I.

 

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Organik Tarım, Zeytinyağı Üretim Teknolojisi, Zeytinyağı Kimyası, Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi, Zeytin Hastalık ve Zararlıları, Staj-II, Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü, Zeytin Budama ve Hasat Yöntemleri.

 

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Duyusal Analizler, Zeytin Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi, Zeytinde Besin Değeri ve Sağlık, Sofralık Zeytin ve Yağ Analiz Yöntemleri, Mesleki Yabancı Dil, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Makineleri, Genel Meyvecilik.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümüne son beş yılda toplam 2 kontenjan verilmiş ve 83 ile 89 puanla atamalar gerçekleşmiştir.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Sabırlı olmalı.

2- Dikkatli ve sorumluluk sahibi olmalı.

3- Dokunma, koku alma, tat alma duyuları gelişmiş olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek olmalı.

6- İlgili yönergeleri izleyebilmeli.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgi duymalı.

9- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip olmalı.

10- Planlı çalışmayı bilmeli.

 

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Okuyanlar ve Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-SUCWrTV5sBh2zqvv1mgPeAIcOgZ7FwuZl3rGOw2KJTe1suxIDT00YAHmSxEyQAwlje9qSlxxa4-MlDMKcaglRBfkiMeJ3guiNe1h1a12xRBhrCauFXbq2RqEYGOoqeCWuf1saiNHc4LK/w320-h125/zeytincilik-ve-zeytin-isleme-teknolojisi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-SUCWrTV5sBh2zqvv1mgPeAIcOgZ7FwuZl3rGOw2KJTe1suxIDT00YAHmSxEyQAwlje9qSlxxa4-MlDMKcaglRBfkiMeJ3guiNe1h1a12xRBhrCauFXbq2RqEYGOoqeCWuf1saiNHc4LK/s72-w320-c-h125/zeytincilik-ve-zeytin-isleme-teknolojisi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/zeytincilik-ve-zeytin-isleme.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/zeytincilik-ve-zeytin-isleme.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content