Yaşlı Bakımı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Yaşlı Bakımı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizi...

Yaşlı Bakımı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Yaşlı Bakımı bölümü var. Aşağıda sırasıyla Yaşlı Bakımı bölümü nedir, puan türü nedir, Yaşlı Bakımı bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Yaşlı Bakımı dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

2 Yıllık Yaşlı Bakımı Bölümü Nedir?

Yaşlı Bakımı bölümü; yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren meslek elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Yaşlı Bakımı bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Yaşlı Bakımı, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Yaşlı Bakımı bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

 

Yaşlı Bakımı nedir
Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Yaşlı Bakımı mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Yaşlı Bakımı mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

 

1- Devlet Hastaneleri

2- Üniversite Hastaneleri

3- Huzurevleri

4- Yaşlı Bakımevleri

5- Güçsüzler Yurtları

6- Yaşlı Bakımı Hizmeti Verilen Diğer Kurumlar

 

Gelişen ve değişen Türkiye'de geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kadının çalışması gibi sosyal değişimler ailelere çocuk bakımı sorunlarının yanı sıra yaşlı bakımı sorunlarını da getirmiştir. Ülkemizde yaşlı bireyin sağlık-sosyal güvencesine yönelik yasal ve kurumsal destekler oldukça yetersizdir. Bu kurumlar nitel ve nicel özellikleri ile ülkemiz yaşlı ve de sağlık sorunları olan popülasyona hizmet vermede oldukça yetersizdir.

 

Geçmişimiz ve de geleceğimiz olan yaşlılarımızın ilgi ve güvene gereksinimi vardır. Yetişkinimizi emekliliğe, menopoza, andropoza, kayıplara hazırlayan kısacası sağlıklı ve mutlu yaşlılığa hazırlayan ve onların üretkenliklerini sürdürmelerine yardımcı olacak meslek elemanlarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yaşlı bakımı meslek elemanları, bedensel, manevi ve sosyal kayıpların yaşandığı yaşamın üçüncü dönemindeki ana ve babalarımızın, erken emekliye ayrılan çalışanlarımızın yaşlılığa hazırlanmasını, sorunları ile baş edebilmesini öğrenmelerini, yaşam sevincini ve üretkenliğini sürdürmelerini ve yaşama onurlu bir şekilde devam etmelerini sağlarlar.

 

Yaşlı Bakımı programından mezun öğrenciler, resmi ve özel hastaneler, araştırma ve uygulama hastaneleri ile özel poliklinik, kamu sağlık kuruluşlarının geriatri servislerinde, yaşlı bakım yurtları, huzurevleri, yaşlılar kulübü, yaşlı dinlenme evleri, rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmeti veren özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

 

Yaşlı Bakımı Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Yaşlı Bakımı mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Yaşlı Bakımı mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir.

2- Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygular.

3- Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar.

4- Yaşlı bireylere acil durumlarda ilk yardım kurallarını uygular.

5- Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar.

6- Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur.

7- Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur.

8- Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur.

9- Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirir.

 

Yaşlı Bakımı Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Yaşlı Bakımı çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Yaşlı Bakımı okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışırken yaşlıların yakınları, sağlık personeli ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Bilgisayar, CD, TV, Video, Projeksiyon aleti

2- Kitap-dergi-broşür hikaye kitapları,

3- Her türlü ilk yardım araç ve gereç vb.

4- Her türlü hasta bakım araç gereç ve makine malzeme ve materyal

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Yaşlı Bakımı maaşlar 4000-5000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Yaşlı Bakımı maaşları 3000-4000 lira arasındadır.

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Yaşlı Bakımı bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Yaşlı Bakımı dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-Beslenme ve Diyetetik

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-Gerontoloji

-Hemşirelik

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

 

2 Yıllık Yaşlı Bakımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Anatomi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Fizyoloji, Temel Gerontoloji, Tıbbi Terminoloji, Türk Dili I, Yabancı Dil I (İngilizce), Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları I, İş Sağlığı ve Güvenliği I, Sosyal Hizmetler.

 

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Beslenme İlkeleri, Enfeksiyon Hastalıkları, Farmakoloji, Temel Bilgisayar Kullanımı, Türk Dili II, Yabancı Dil II (İngilizce), Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları II, Mesleki Staj 1.

 

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Mesleki Staj I, Yaşlıda Kronik Hastalıklar, Yaşlıda Nöropsikiyatrik Hastalıklar, Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İlk Yardım, Sağlık Sosyolojisi.

 

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Fiziksel Rehabilitasyon, Mesleki Staj II, Sosyal Rehabilitasyon, Yaşlıda Dermatolojik Hastalıklar, Sağlık Eğitimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Yara Bakımı.

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Yaşlı Bakımı KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Yaşlı Bakımı bölümüne son beş yılda toplam 33 kontenjan verilmiş ve mezunlar 86 ve üzeri puanlarla atanmıştır.

 

Yaşlı Bakımı Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Yaşlı Bakımı tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilmeli.

2- Coşkulu olmalı ve işine özen göstermeli

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgi duymalı.

6- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

7- Planlı çalışmayı bilmeli.

8- Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı olmamalı.

9- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güleryüzlü olmalı.

10- Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık olmalı.

11- Yaşlı insanlara hizmet etmeyi sevmeli ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanmalı.

12- Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilmeli ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilmeli.

 

Yaşlı Bakımı Okuyanlar ve Yaşlı Bakımı Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Yaşlı Bakımı yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Yaşlı Bakımı iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 5
 1. 2015 mezunuyum okulda hemşirelik uyanmalar ve girişimleri dersleri almamıza rağmen mezun olup is başvurularına gidince sizi hemşire olarak calistiramiyoruz ancak hemşire yardımcısı olarak calistirabiliriz yani getir götür işini yapacaksın dediklerinde başımdan aşağıya kaynar sular döküldü sanki. Bunu kabullenmem zor oldu. Kimseye tavsiye etmem.!

  YanıtlaSil
 2. Bu bölümden mezun olduktan sonra kendi iş yerini açma imkanı var mı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben lise de hasta yaşlı okuduğum için bana iş yeri açma belgesi verdiler. Ama üniversite için bir şey diyemem.

   Sil
 3. Bu bölümü okuyup dikey geçiş sınavına girmek istiyorum. Ama bunda kararsızım doğru bir tercih mi sizce.

  YanıtlaSil
 4. Bende DGS için bu bölüme girmeyi düşünüyorum

  YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Yaşlı Bakımı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Yaşlı Bakımı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWJ6QgNk3ay-iMk2ME5mX524pgxnNKgSctLeTJ9AvlYfwRv6-d9CsbDYKywG1jxpVv2c_nMwwerDYVdOfuXbRmZgxHRm1WY6Y3hirZW4CpxWmHa0QR8XX26MX9ydC_3qJpcZrd4H_sCpL5/s16000/yasli-bakimi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWJ6QgNk3ay-iMk2ME5mX524pgxnNKgSctLeTJ9AvlYfwRv6-d9CsbDYKywG1jxpVv2c_nMwwerDYVdOfuXbRmZgxHRm1WY6Y3hirZW4CpxWmHa0QR8XX26MX9ydC_3qJpcZrd4H_sCpL5/s72-c/yasli-bakimi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/yasl-bakm-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/yasl-bakm-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content