Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Üretimde Kalite Kontrol bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımı...

Üretimde Kalite Kontrol bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Üretimde Kalite Kontrol bölümü var. Aşağıda sırasıyla Üretimde Kalite Kontrol bölümü nedir, puan türü nedir, Üretimde Kalite Kontrol bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Üretimde Kalite Kontrol dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

2 Yıllık Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Nedir?

Üretimde Kalite Kontrol bölümü; belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi, sonuçların ölçülerek veri toplanması ile değerlendirilmesi için kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan meslek elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

 

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Üretimde Kalite Kontrol bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Üretimde Kalite Kontrol, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Üretimde Kalite Kontrol bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

 

Üretimde Kalite Kontrol nedir
Üretimde Kalite Kontrol

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Üretimde Kalite Kontrol mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Üretimde Kalite Kontrol mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

 

1- AR-GE birimleri

2- Fabrika organizasyonu ve işletmesi

3- Güvenlik ve çevre kalitesi

4- Her çeşit endüstri kuruluşunın aşağıda belirtilen birimleri

5- Kalite güvence

6- Proses tasarımı ve optimizasyonu

7- Servis ve pazarlama

8- Teknik şartlar

9- Türkiye Demiryolu Makine Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

 

Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları kalite ve kontrolünü ön plana çıkarmış ve sistemli hale getirmiştir.

 

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri farklı endüstri sektörlerinde, araştırma geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyonu, fabrika organizasyonu ve işletmesi, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik şartlar, servis ve pazarlama bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca uluslar arası uygunluk belgelendirme firmalarında ve kamu kurum/kuruluşlarında da çalışma imkanı bulabilmektedirler.

 

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri iş bulma alanları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Dünyamızdaki ülkeler ve şirketler bazında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanılabilmesi için her işletme ya da devletin kendi ürettiği ürünlerin kalitesini sürekli iyileştirmesi gerektiğinden hareketle teknolojiler değişse bile kalite kontrol ihtiyacı bitmemektedir. Kamuda ve özel sektörde kalite ile ilgili çalışmalar hız kazandığından mesleğe duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır.

 

Üretimde Kalite Kontrol Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Üretimde Kalite Kontrol mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Üretimde Kalite Kontrol mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Üretilecek ürüne veya hizmete göre üretim sürecinin planlamasını yapar.

2- Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine veya tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar.

3- Ham madde, ürün ve stok kontrolünü yaparak sipariş miktarını belirler.

4- Çalışanların verimli olabilmesi için iş planları yapar ve iş emirlerini hazırlar.

5- Ürün veya hizmetin kullanıcıya sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için nasıl sunulması gerektiği konusunda çalışır, yöntemlerinin tespiti ve uygulanmasını sağlar.

6- Üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar.

7- Üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri toplar, bu bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında kalite güvence liderine yardımcı olur.

8- İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır.

9- Süreç iyileştirme ekiplerinde lider rolü üstlenir.

10- Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler verir.

11- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iç denetim sistemlerini geliştirir, iç denetim birimlerinin etkinliğini artırır.

12- İşletmelerin Ar-ge, tasarım, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm prosesleri bilir ve proseslerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar.

 

Üretimde Kalite Kontrol Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Üretimde Kalite Kontrol çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Üretimde Kalite Kontrol okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerinin çalışma alanı genellikle büro ortamı olmasına rağmen bazen de atölye ve fabrikada yağlı, kirli, gürültülü veya kokulu ortamlar da olabilir. Çalışma saatleri düzenlidir ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Verilerle, özel anlamı olan sayılarla çalışmanın yanı sıra insanlarla bire bir çalışma da söz konusudur. Bu nedenle çalışma ortamında ekip liderleri diğer çalışma arkadaşları ile iletişim halindedirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Çeşitli elektronik aletler (bilgisayar, hesap makinesi, vb.)

2- Her türlü yazım ve çizim aletleri,

3- Kalite planları, mevzuatları, standartlar vb.

4- Ölçmede kullanılacak dijital kumpas, viskozimetre, hassas tartı vb.

5- Veri toplamak için anketler, istatistikî tablo ve cetvelleri,

 

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Üretimde Kalite Kontrol maaşlar 4000-5000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Üretimde Kalite Kontrol maaşları 3000-4000 lira arasındadır.

 

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Üretimde Kalite Kontrol bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Üretimde Kalite Kontrol dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

-Endüstri Mühendisliği

-İmalat Mühendisliği

-İstatistik

-Makine Mühendisliği

 

2 Yıllık Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, Yabancı Dil I, Bilgisayar I, İşletmeye Giriş, Süreç Yönetimi, Matematik I, Toplam Kalite Yönetimi I.

 

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, Yabancı Dil II, Teknik Resim, Bilgisayar II, Toplam Kalite Yönetimi II, Kalite Yönetim Sistemleri I, İstatistik, Ölçme Bilgisi, Endüstriye Dayalı Eğitim (Ede).

 

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Bilgisayar Destekli Tasarım, Kalite Kontrol, Kalite Yönetim Sistemleri II, Yönetim Organizasyon, Kalite Ekonomisi, Mesleki Yabancı Dil, Üretim Yöntemleri.

 

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Malzeme Muayene Yöntemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Ahlakı, Girişimcilik, Kalite Geliştirme Teknikleri, Kalite Güvence ve Standartlar.

 

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Üretimde Kalite Kontrol KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Üretimde Kalite Kontrol bölümüne son beş yılda sadece 1 kontenjan verilmiş ve 77 puanla atama yapılmıştır.

 

Üretimde Kalite Kontrol Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Üretimde Kalite Kontrol tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Analitik düşünme yeteneği olmalı.

2- Ayrıntılara dikkat edebilmeli.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Temiz olmalı.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yetenekleri güçlü olmalı.

7- Gerektiğinde bir sorunu alıp, çözebilmeli.

8- Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan,

9- İleriyi görebilen ve fırsatları sezebilmeli.

10- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek ve insan ihtiyaçlarına duyarlı olmalı.

11- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

12- Liderlik özelliğine sahip olmalı.

13- Matematiksel kavramlarla düşünebilen, problem çözebilen ve soyut düşünme yeteneğine sahip olmalı.

14- Planlı çalışmayı bilmeli.

15- Sorumluluk duygusu gelişmiş olmalı.

16- Tedbirli, düzenli olmalı.

 

Üretimde Kalite Kontrol Okuyanlar ve Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Üretimde Kalite Kontrol yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Üretimde Kalite Kontrol iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 1
  1. Üretimde kalite kontrol bölümü mezunları gıda işletmelerinde çalışabilirler mı?

    YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCy8qwqAUQzvJmN7A5UREhwpzu5vQm3npWPCJ1c_nL4XjTeAgzpsH3Oea8ABCC4Vjb8wxwJbpJRoyFLR4lOP2bH4WfSqbUGjCShYrZNtux5hTRX_X7SM5PrL26AzOmER4TrndfuYI_PvZj/s16000/uretimde-kalite-kontrol.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCy8qwqAUQzvJmN7A5UREhwpzu5vQm3npWPCJ1c_nL4XjTeAgzpsH3Oea8ABCC4Vjb8wxwJbpJRoyFLR4lOP2bH4WfSqbUGjCShYrZNtux5hTRX_X7SM5PrL26AzOmER4TrndfuYI_PvZj/s72-c/uretimde-kalite-kontrol.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/uretimde-kalite-kontrol-bolumu-nedir-ne.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/uretimde-kalite-kontrol-bolumu-nedir-ne.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content