Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir? Maaşları İmkanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile ...

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü var. Aşağıda sırasıyla Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü nedir, puan türü nedir, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

2 Yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan meslek elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik nedir
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

 

1- Adli Tıp Kurumları

2- Ambulans Şirketleri

3- Devlet Hastaneleri

4- Medikal Malzemenin Satış Ve Tanıtım İşleri

5- Özel Hastane Ve Klinikler

6- Özel Muayenehane Hekimliği

7- Sağlık Ocakları

8- Tıbbi Yazılım Şirketleri

9- Üniversite Hastaneleri

 

Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.

Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.

Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüz binlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.

Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası Koel Sistemi olan ICD - IO - (ICD = International Clasification Of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır.

Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler.

Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır.

Özel muayenehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar.

2- Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar.

3- Hastane arşivini düzenler.

4- Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir.

5- Tıbbi raporları yazar.

6- Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Kağıt, kalem gibi büro malzemeleri

2- Bilgisayar, daktilo, dikte cihazları

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik maaşlar 4000-5000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik maaşları 3000-4000 lira arasındadır.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

-İşletme

-Sağlık Yönetimi

-Uluslararası İşletme Yönetimi

 

2 Yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Diksiyon ve Etkili Konuşma, İngilizce-I, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Temel Bilgi Teknolojileri, Tıbbi Dokümantasyon-I, Tıbbi Terminoloji, Türk Dili-I.

 

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Anatomi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, İngilizce-II, Sağlık Bilgi Sistemleri, Tıbbi Dokümantasyon-II, Tıbbi Sekreterlik Teknikleri, Tıbbi Yazışma Teknikleri, Türk Dili-II.

 

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Araştırma Yöntemleri, Genel Muhasebe, Hastalıklar Bilgisi ve Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması, İlk Yardım, Klavye Teknikleri, Etkili Sunum Teknikleri, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Tıp Kütüphaneciliği, Dosyalama, Arşivleme.

 

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Biyoistatistik, Güzel Konuşma ve Yazma, Halk Sağlığı, Halkla İlişkiler, Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri, Kişiler Arası İletişim, Sağlık Psikolojisi, Kurumsal Yönetim, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne son beş yılda toplam 4553 kontenjan verilmiş ve atamalar 78 ve üzeri puanlarla gerçekleşmiştir.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Ayrıntıyı algılayabilmeli.

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Dikkatli, düzenli olmalı.

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- El ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam olmalı.

6- Kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanmalı.

7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

8- Kurallara uyan, sorumluluk sahibi olmalı.

9- Planlı çalışmayı bilmeli.

10- Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilmeli.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Okuyanlar ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir? Maaşları İmkanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizSdz2P4ITjw71waV8F4RFjDeJqcXpi0n-MS6SMz0MnyCTlTaV2fIWvqptmMeHAY-9E_t6_Ph9A8XNevtR0O3r6r-qhQDW_LR7JhzDgM7F7jwFzseFlkdJ_ePbIObwQzQq-TpW8prpBJ2B/s16000/tibbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizSdz2P4ITjw71waV8F4RFjDeJqcXpi0n-MS6SMz0MnyCTlTaV2fIWvqptmMeHAY-9E_t6_Ph9A8XNevtR0O3r6r-qhQDW_LR7JhzDgM7F7jwFzseFlkdJ_ePbIObwQzQq-TpW8prpBJ2B/s72-c/tibbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/tbbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/tbbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content