Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (KALDIRILDI)

BÖLÜMÜN ADI ''PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ'' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü tanıtımı s...

BÖLÜMÜN ADI ''PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ'' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü nedir, puan türü nedir, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

2 Yıllık Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Nedir?

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü; süs bitkilerinin, kontrollü yetişme koşullarının sağlanabildiği sera denilen özel tesislerde, çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde yetiştirilmesini, büyümesini ve gelişmesini sağlayan bu ürünlerin muhafazası, ambalajlanması, taşınması ve pazara sunulması çalışmalarını yürüten meslek elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği nedir
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

 

1- Belediyeler

2- Fidanlıklar

3- İl Özel İdareleri

4- İl Ve İlçe Belediye Seraları

5- Orman Genel Müdürlüğü

6- Özel Peyzaj Firmaları

Ülkemizde son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretimde kullanılan tekniklerde de gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz ile yeraltı sıcak su kaynaklarının olduğu yörelerimiz, seralarda sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği için gelecek vaat etmektedir. Ülkemiz ikliminin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilmeyen bazı süs bitkileri ile tropikal sebze veya meyvelerin seralarda deneme üretimine yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir.

Sebze ve meyvelerin, insan beslenmesindeki önemi giderek anlaşıldıkça, insanların yılın her gününde çeşitli meyvelerden yararlanma istekleri artmakta ve sonuç olarak üretim mevsimi dışında yetiştiriciliğe imkan veren seracılık tarımı önem kazanmaktadır. Ayrıca, nüfusun hızlı artışına karşılık mevcut alanların değişmemesi üstelik de tarım alanlarının gerek sanayi kuruluşları, turizm ve yerleşim konutları için kullanılmaları sonucu azalması, gerekse miras yoluyla küçülmesi, birim alandan alınan verimin artırılması zorunlu kılmaktadır. Bu durumda günümüz tüketimine hizmet veren seracılığı gerektirmektedir.

İhracattaki gelişmeler ve gelir seviyesinin artması gibi nedenlerde ülkemizde taze sebze talebinin ve süs bitkileri üretiminin artmasına yol açmaktadır. Seracılık teknolojisinin gelişmesi, talebin tüm yıla yayılması, süper-hiper market çeşitlerinin oluşması, açıkta yetiştiriciliğe göre oldukça karlı olması gibi nedenler de seracılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır.

"Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" programı mezunları; eğer sera kurma imkânları varsa kendi işletmelerinde, yoksa özel kişi ve firmaların fide, fidan, sebze, saksılı süs bitkileri, kesme çiçek ve dış mekân süs bitkileri üretimi yapan işletmelerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Üretim alanı dışında, Tarım Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ile Araştırma Enstitülerinde, belediyelerin park ve bahçelerden sorumlu birimlerinde, tohum firmalarında, zirai ilaç bayilerinde, gübre imalatı ve satışı yapan firmalarda, sulama ekipmanlarını imal eden ve projelendirip kuran firmalarda, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapan işletmelerde, fide firmalarında fide sevkıyat sorumlusu olarak de çalışma imkânı bulabilmektedir. Mezun olan teknikerler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini bu konuda yetiştirirlerse özel sektörde kolaylıkla ve yüksek ücretli iş bulabilmektedirler. Ayrıca imkânları varsa kendi iş yerlerini de kurabilirler.

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Çalıştığı yerde mühendis yoksa üretim programını kendisi hazırlar.

2- Dikim yapar.

3- Ekim ve dikim hazırlığı yapar, gübreleme programını hazırlar.

4- Fidan ve fidenin gelişimini sağlar.

5- Hasat yapar.

6- Mühendis tarafından hazırlanan üretim programının uygulanmasında mühendis ile birlikte çalışır.

7- Sera ve bahçelerde sebze üreticilerine danışmanlık yapar.

8- Üretim için gerekli malzemenin temin edilmesini sağlar.

9- Üretim için gerekli sera içi ve sera dışı şartların oluşumunu sağlar.

10- Üretim yöntemlerini (tohum, çelik, aşı, ayırma, daldırma, bölme vb.) kullanarak fide/fidan üretimi yapar.

11- Yapılan üretim programına göre iş gücünü sağlar ve işçilere işi öğretip işin kontrollü bir şekilde işleyişini takip eder.

12- Yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasını sağlar.

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgârlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışırlar. Genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda çalıştıkları gibi mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen açık arazilerde çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Ziraat mühendisleri, meslektaşları ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bahçe toprağı, kum, gübre, torf, komposit, perlit, vermikulit, pomza, kokos, tüf

2- Tohum, fide, fidan, soğan, yumru

3- Çapa, kürek, kazma, bel, testere, bahçe makası, budama makası hortum, tırpan, tırmık, ip, el arabası, çapa makinesi, bahçe traktörü, kova, kutu, sepet

4- Zirai ilaçlar, hormonlar

5- Ambalajlama malzemeleri, termometre

6- Kaya yünü, iş tulumu, çizme, aşı bıçağı, aşı macunu, eldiven, maske, damla sulama sistemi, gübre tankı

7- Köklendirme masası, saksı, kasa, viyol, poletilen fide torbası, Polietilen sera örtüsü, gölgeleme perdesi, ampul, Sıvıölçer, tuzluluk ölçer, asitlik ölçer, hava ve toprak nemi ölçer, büyüteç

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Süs Bitkileri Yetiştiriciliği maaşlar 4000-5000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Süs Bitkileri Yetiştiriciliği maaşları 3000-4000 lira arasındadır.

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

-Bahçe Bitkileri

-Bitki Koruma

-Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

-Peyzaj Mimarlığı

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Botanik, Sera Yapım Tekniği, Matematik, Tarımsal Meteoroloji, Bitki Ekolojisi, Temel Bilgi Teknolojileri, Fide ve Fidan Yetiştirme Tekniği, Türk Dili-I, Yabancı Dil-I.

 

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Toprak Bilgisi ve Sera Toprak Hazırlığı, İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Sera İklimlendirme, Mesleki Uygulama-I, Organik Tarım, Budama ve Aşılama Tekniği, Bitki Fizyolojisi, Türk Dili-II, Yabancı Dil-II.

 

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Sera Projelendirme, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Süs Bitkileri Zararlıları ve Mücadele, Sulama ve Sulama Sistemleri, Seralarda Sebze Yetiştiriciliği, Gübreler ve Gübreleme Tekniği, Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-I, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-I.

 

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Ürün Muhafazası Ambalajlanması ve Pazarlanması, Süs Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele, Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-II, Mesleki Uygulama-II, Park ve Bahçe Düzenlemesi, Bilgisayar Destekli Çizim, Seminer, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II.

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümüne son beş yılda toplamda 7 kontenjan verilmiş ve atamalar 83 ve üzeri puanlarla yapılmıştır.

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş olmalı.

2- Bedence sağlıklı ve dayanıklı olmalı.

3- Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanmalı.

4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

5- Doğayı sevmeli.

6- Ekip çalışmasını sevmeli.

7- Ellerini ustalıkla kullanabilmeli.

8- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı olmalı.

9- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

10- Planlı çalışmayı bilmeli.

11- Risk alabilmeli ve tedbirli olmalı.

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Okuyanların Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Süs Bitkileri Yetiştiriciliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (KALDIRILDI)
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (KALDIRILDI)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyemnsTvOQs4acyuEoHWhTRntuneQSzI8Oj_nYbKFh8R21zYNSRVmAv8B2wHTv4H-FH034mKxvP-OR8_Yf2qxJZxzxKC_oI_xq5j4Zh3BdHBdWKfJ3AQahuRBBT9bV2ayJKCD4NkYKnYvz/s16000/sus-bitkileri-yetistiriciligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyemnsTvOQs4acyuEoHWhTRntuneQSzI8Oj_nYbKFh8R21zYNSRVmAv8B2wHTv4H-FH034mKxvP-OR8_Yf2qxJZxzxKC_oI_xq5j4Zh3BdHBdWKfJ3AQahuRBBT9bV2ayJKCD4NkYKnYvz/s72-c/sus-bitkileri-yetistiriciligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/sus-bitkileri-yetistiriciligi-bolumu.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/sus-bitkileri-yetistiriciligi-bolumu.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content