Otopsi Yardımcılığı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

 Otopsi Yardımcılığı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız y...

 Otopsi Yardımcılığı bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Otopsi Yardımcılığı bölümü var. Aşağıda sırasıyla Otopsi Yardımcılığı bölümü nedir, puan türü nedir, Otopsi Yardımcılığı bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Otopsi Yardımcılığı dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.


2 Yıllık Otopsi Yardımcılığı Bölümü Nedir?

Otopsi Yardımcılığı bölümü; adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini yapan, adli patoloji laboratuarlarında çalışan, adli raporları yazan teknik ara elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

 

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Otopsi Yardımcılığı bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Otopsi Yardımcılığı, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Otopsi Yardımcılığı bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

 

Otopsi Yardımcılığı nerede çalışır
Otopsi Yardımcılığı

Otopsi Yardımcılığı Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Otopsi Yardımcılığı mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Otopsi Yardımcılığı mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

 

1- Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatı

2- Adliye Sarayları

3- Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler

4- Üniversite Hastaneleri

5- Üniversitelerin adli tıp anabilim dalları

 

Adli Tıp Teknikerleri/Otopsi Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında, adliyelerde, Sağlık Bakanlığında, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması) nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

 

Otopsi Yardımcılığı Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Otopsi Yardımcılığı mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Otopsi Yardımcılığı mezunlarının görevleri şunlardır:

 

1- Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar.

2- Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır.

3- Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder.

4- Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır.

5- Olay yeri incelemelerine katılır.

6- Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder.

7- Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler.

8- Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur, cesedi taşır.

9- Belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuvar için toplar, laboratuvar araştırması için hazırlar, etiketler ve saklar.

10- Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar.

11- Otopsi salonu, laboratuvar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur, havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder.

12- Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder.

13- Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder.

14- Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar.

15- Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler.

16- Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar.

17- Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler.

18- Bilirkişi olarak görev yapar.

 

Otopsi Yardımcılığı Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Otopsi Yardımcılığı çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Otopsi Yardımcılığı okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

 

Adli tıp teknikerleri /Otopsi Yardımcısı bilirkişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada, otopsi yapılırken morgda rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütmektedir. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri, savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumundadırlar.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 

1- Bidon (Kap)

2- Çekiç

3- Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.)

4- Enjektör

5- Keskin bıçaklar

6- Makaslar

7- Metre

8- Steril malzemeleri

9- Tüp

10- Tur Aleti (Alçı kesme makası)

 

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Otopsi Yardımcılığı maaşlar 4000-5000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Otopsi Yardımcılığı maaşları 3000-4000 lira arasındadır.

 

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Otopsi Yardımcılığı bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Otopsi Yardımcılığı dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-Hemşirelik

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

 

2 Yıllık Otopsi Yardımcılığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I, Bilgi Teknolojileri, Adli Tıp I, Patoloji, Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Türk Dili I, Yabancı Dil I (İngilizce).

 

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Biyokimya, Temel Mikrobiyoloji, Adli Tıp 2, Otopsi I, Tıbbi Dokümantasyon, Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon, Türk Dili 2, Yabancı Dil 2 (İng.).

 

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Mesleki Uygulamalar I, Adli Tıp 3, Otopsi 2, Yaz Stajı, + Seçmeli Dersler.

 

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Mesleki Uygulamalar 2, Adli Tıp 4, + Seçmeli Dersler

 

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Otopsi Yardımcılığı KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Otopsi Yardımcılığı bölümüne son beş yılda toplamda 87 kontenjan verilmiş ve mezunlar 70 ve üzeri puanlarla atanmıştır.

 

Otopsi Yardımcılığı Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Otopsi Yardımcılığı tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Ağır kokulara dayanıklı,

2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

3- Dikkatli, sabırlı, sakin,

4- Ekip çalışmasını sevmeli.

5- El ve parmak becerileri gelişmiş,

6- Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,

7- Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı,

8- Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen,

9- İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen,

10- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

11- Kimyasal kokuları iyi algılayabilen,

12- Planlı çalışmayı bilmeli.

13- Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü

 

Otopsi Yardımcılığı Okuyanlar ve Otopsi Yardımcılığı Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Otopsi Yardımcılığı yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

 

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Otopsi Yardımcılığı iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 3
  1. Ben işin zorluğunu..mesailer ve nöbet dahil aylık maaş ne kadar olur çünkü iş zor yani aldığım maaş buna değecekmi merak ediyorum

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. bu işin içinde olan biri olarak söylüyorum 5 bin maaş alınıyor. ha değer mi değmez. tabiki iş gücü olması gereken bir meslek aynı zamanda psikolojinin sağlam olması lazım neler geliyor önümüze... o adli tıp binasının önündekiler, her ölümde bilgi alman gerektiği için ölü yakınlarıyla konusmak falan

      Sil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Otopsi Yardımcılığı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Otopsi Yardımcılığı Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGYgD68A1VzQsOU-obIb761VNY0m9IJ_wgTnSFPSU9k6fKtbthAyRveXuWV7v20D6mqL9sC85dBkC3D2htM25HWdp3__CIAiOY4a7_PtGNu2jJyx1oIm8ZD5eWwfmKHE47NEBvyo6NDauE/s16000/otopsi-yardimciligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGYgD68A1VzQsOU-obIb761VNY0m9IJ_wgTnSFPSU9k6fKtbthAyRveXuWV7v20D6mqL9sC85dBkC3D2htM25HWdp3__CIAiOY4a7_PtGNu2jJyx1oIm8ZD5eWwfmKHE47NEBvyo6NDauE/s72-c/otopsi-yardimciligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/otopsi-yardmclg-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/otopsi-yardmclg-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content