Organik Tarım Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Organik Tarım bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı d...


Organik Tarım bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Organik Tarım bölümü var. Aşağıda sırasıyla Organik Tarım bölümü nedir, puan türü nedir, Organik Tarım bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Organik Tarım dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

2 Yıllık Organik Tarım Bölümü Nedir?

Organik Tarım bölümü; tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanlarını yetiştiren bir önlisans programıdır.

Organik Tarım Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Organik Tarım bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Organik Tarım, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Organik Tarım bölümü için de baraj puanı 150 puandır.
 
Organik Tarım bölümü nedir
Organik Tarım

Organik Tarım Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Organik Tarım mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Organik Tarım mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Araştırma Enstitüleri
2- Belediyeler
3- Fidan Yetiştiriciliği ve satışı yapan firmalar
4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri
5- Tarım Kredi Kooperatifleri
6- Tarım Satış Kooperatifleri
7- Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
8- Üniversiteler

Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkanına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler.

Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir.

Organik Tarım Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Organik Tarım mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Organik Tarım mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürür.
2- Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapar.
3- Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde bitkisel ve hayvansal üretim yapar.
4- Ekim dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin çevreye zararlı kimyasal ve sentetik malzeme ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlar, kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri kullanır.
5- Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla; dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapar, biyoteknik mücadele yöntemleri uygular, önerilen uygun ekim nöbetini uygular ve şartlara uygun olan toprağı işler.
6- Organik ilaçlama yapar.
7- Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlar.
8- Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol eder.
9- Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplar ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlar.
10- Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirler ve uygular.

Organik Tarım Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Organik Tarım çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Organik Tarım okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Organik tarım teknikerleri; bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ile tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuvarlarda ise kapalı alanlarda çalışırlar.

Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler.

Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, ziraat mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, Ekolojik Tarım Derneği (ETO) ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler)
2- Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar)
3- İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler ( İlaç ve pulverizatör)
4- Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Ürün toplama ve depolama aletleri, traktör, Hasat ve harman makineleri, Ölçme ve kontrol aletleri, çapa, tohumlar, fidanlar ve aşılar)

Organik Tarım Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Organik Tarım maaşlar 4000-5000 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Organik Tarım maaşları 3000-4000 lira arasındadır.

Organik Tarım Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Organik Tarım bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Organik Tarım dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Bahçe Bitkileri

-Bitki Koruma

-Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

-Biyosistem Mühendisliği

-Organik Tarım İşletmeciliği

-Tarım Ekonomisi

-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

-Tarımsal Yapılar ve Sulama

-Tarla Bitkileri

-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

-Zootekni


2 Yıllık Organik Tarım Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Türk Dili –I, Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi –I, Yabancı Dil –I, Beden Eğitimi –I, Matematik, Bilgisayar-1, Botanik, Zooloji, Tarımsal Ekoloji, Toprak Bilgisi, Tarım Ekonomisi.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Türk Dili –II, Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi –2, Yabancı Dil –2, Beden Eğitimi –2, Bilgisayar 2, Organik Tarım Genel İlkeleri, Bitkisel Üretim İlkeleri, Hayvansal Üretim İlkeleri, Genetik ve Islah, Bitki Besleme, Bitki Fizyolojisi.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Organik Tarla Bitkileri I, Organik Meyvecilik ve Bağcılık, Organik Sebzecilik, Organik Tarım ve Gübreleme, Tarımsal Mekanizasyon, Sulama, Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele, Organik Tohumculuk, İyi Tarım Uygulamaları, İşletme Yönetimi.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Organik Tarla Bitkileri II, Organik Hayvansal Üretim, Organik Tarımda Hastalıklarla Mücadele, Organik Tarımda Mevzuat ve Sertifikasyon, Organik Ürünleri İşleme ve Pazarlama, Tarımsal Yayım ve İletişim, Proje Hazırlama Tekniği, Çayır Mera Amenajmanı, Tarımsal Biyoteknoloji.

Organik Tarım Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Organik Tarım KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Organik Tarım bölümüne son beş yılda toplamda 22 kontenjan verilmiş ve mezunlar 85 ve üzeri puanlarla çeşitli kurumlara atanmıştır.

Organik Tarım Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Organik Tarım tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Açık havada çalışmaktan hoşlanmalı.
2- Bedence sağlam olmalı.
3- Bitki yetiştirmeye ilgi duymalı.
4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
5- Dikkatli, sorumlu ve dışa dönük olmalı.
6- Doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip olmalı.
7- Düzenli ve kurallara uygun çalışmalı.
8- Ekip çalışmasını sevmeli.
9- İnceleme ve araştırmaya meraklı olmalı, tertipli çalışabilmeli.
10- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
11- Kimya, biyoloji, coğrafya ve ekonomi konularına ilgi duymalı.
12- Planlı çalışmayı bilmeli.
13- Risk alabilmeli.
14- Sorunlara çözüm üretebilmeli.

Organik Tarım Okuyanlar ve Organik Tarım Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Organik Tarım yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Organik Tarım iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 1
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Organik Tarım Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Organik Tarım Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggmN8ewwhJDaRLxhRHtxzhunjHawD7mD8kSiH8jPNfxInymhFlsjiHmAmpmIfLPJpphFUR5dfV00nHR4gnrqjJzuwzCD_0VVyNG0iBpjViJ8k0Gz3B8K9BSSir4m8Dp8-e8CRIHJswoLtV/s1600/organik-tarim.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggmN8ewwhJDaRLxhRHtxzhunjHawD7mD8kSiH8jPNfxInymhFlsjiHmAmpmIfLPJpphFUR5dfV00nHR4gnrqjJzuwzCD_0VVyNG0iBpjViJ8k0Gz3B8K9BSSir4m8Dp8-e8CRIHJswoLtV/s72-c/organik-tarim.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/organik-tarm-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/organik-tarm-bolumu-nedir-ne-is-yapar.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content