Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıl...


Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü nedir, puan türü nedir, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Nükleer teknolojilerin tıbbi ve endüstriyel alanlarda son yıllarda kat ettiği ivme, bu konuda yetişmiş profesyonellere ihtiyacı artırmaktadır. Radyasyon faktörünü bulunduran her türlü ortamda yapılacak olan işlemler büyük dikkat ve titizlik gerektiren çalışmalardır. Radyoaktif maddenin üretiminden, medikal kaynakların hazırlanmasına, radyoaktif atıkların depolanmasından, çalışanların bu konuda rutin güncelleme eğitimleri almasına kadar her süreç büyük dikkat ve özveri gerektirmektedir.

2 Yıllık Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Nedir?

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü; temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama prensipleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslararası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve yeteneklerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hâkim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara elemanlar yetiştiren bir önlisans programıdır.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü için de baraj puanı 150 puandır.
 
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği mezunları nerede çalışır
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Devlet hastaneleri
2- Kalibrasyon firmaları
3- Nükleer güç santralleri
4- Radyoizotop üretim merkezleri
5- Özel hastaneler
6- Radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlar
7- Radyoaktif malzeme üretimi yapan firmalar
8- Üniversite Hastaneleri

Bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilere “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri” unvanı verilmektedir. Nükleer güç santralleri, radyoizotop üretim merkezleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kalibrasyon firmaları radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarıdır.

Ülkemizde Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar daha iyi şartlarda ve kolay iş bulabilmektedir.

Meslek elemanları, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), Türk Elektrik Anonim (TEAŞ)’de, savunma sanayiye bağlı ASELSAN, BARUTSAN ve ROKETSAN gibi kurumlarda, özel ve kamu hastanelerinin nükleer tıp ve radyoloji bölümlerinde (RADYOGRAFİ, MR, TOMOGRAFİ) çalışırlar.

Ayrıca, nükleer enerji santrallerde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuvarında, tıbbi laboratuvarlarda, kalibrasyon firmalarında, tıbbi atık merkezleri, radyoizotop üretim ve dağıtım merkezlerinde, radyoaktif malzeme üreticisi ve radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarda, biyomedikal cihazların üretim merkezlerinde çalışabilirler. Ülkemizde bu mesleği edinenlerin bir kısmı da yurt dışında çalışmaktadır.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği mezunlarının görevleri şunlardır:

1- İyonlaştırıcı radyasyon ışımalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak.
2- Radyasyon güvenliğinin sağlamasını gerektiren her türlü tesis ve radyasyon kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken faaliyetleri belirlemek.
3- Radyoaktif maddelerin ve radyasyon üreten aygıtların sağlık, eğitim ve araştırma amacıyla güvenli ve etkin kullanımını sağlamak.
4- Tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve ışımaların denetimi için gerekli bakım ve kalibrasyon işlemlerini yapmak.
5- Her türlü radyoaktif atığın taşınmasını da kapsayacak şekilde, işlenmesini uzmanlar denetiminde sağlamak.
6- Radyoaktif maddenin depolanmasını sağlamak.
7- Radyoaktif maddenin koşullandırılmasını sağlamak.
8- Radyoaktif maddenin teknik işlemlerinde ve bütün sürecin güvenliğinde görev almak.
9- Radyasyon yayan sistem ve maddelerden toplumun daha az etkilenmesini sağlamak.
10- Radyoaktif element ve maddelerin tıbbi alanda teşhis-tedavilerinde kullanılması için uygun hale getirmek.
11- Tıbbi alanda kullanılacak radyasyon içeren cihaz ve maddelerin kalibre ve kontrolünü sağlamak.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri, nükleer enerji santrallerinde araştırma kurumlarında, radyoizotop üretim merkezileri, Devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kalibrasyon firmaları, radyoaktif malzeme üreticisi ve radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlardır. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1-TLD dozimetre
2- Film dozimetresi
3- Kurşun önlük, Kurşun eşdeğerli gözlük, Gonad koruyucu
4- Cihaza uygun kalibrasyon malzemeleri
5- Troid koruyucu
6- Geiger-Muller Sayacı (Ortamdaki anlık radyasyon dedeksiyonu için)
7- Yarı iletken dedektör (Radyoizotop tayini yapabilmek için)

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Enerji Sistemleri Mühendisliği

-Enerji Yönetimi

-Elektrik Mühendisliği

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-Fizik

-Fizik Mühendisliği

-Nükleer Enerji Mühendisliği


2 Yıllık Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Genel Kimya, Temel Matematik, Radyasyon Fiziği I, Temel Biyomekanik, Temel Bilgi Teknolojileri, İlk Yardım, Üniversite Kültürü I, İngilizce I, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Nükleer Teknolojide Matematik, Radyasyon Fiziği II, Temel Elektrik, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Üniversite Kültürü II, İngilizce II, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yaz Stajı.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Radyasyon Ölçüm Yöntemleri, Radyasyon Kaynakları ve Uygulama, Temel Elektronik, Nükleer Enerji Teknolojileri, Meslek Etiği, Radyasyon Güvenliği Uygulamaları I, Radyasyon Zırhlama İlkeleri, Hızlandırıcı Fiziği.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Radyolojik Acil Durum Planlama Esasları, Radyasyon Güvenliği Uygulamaları II, Sağlık Fiziği, Ulusal ve Uluslararası Nükleer Mevzuat, Endüstriyel Kontrol ve Motorlar, Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi, Reaktör Teorisi ve İşletme.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmedi.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
2- Ekip çalışmasını sevmeli.
3- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
4- Planlı çalışmayı bilmeli.
5- Sorumluluk duygusu yüksek olmalı.
6- Programlı çalışmayı sevmeli.
7- Soğukkanlı olmayı başarabilmeli.
8- Ekip çalışmasına yatkın olmalı.
9- Hızlı ve doğru karar verebilmeli.
10- Pratik çözümler üretebilmeli.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Okuyanlar ve Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoJfNyYlW0MYN0VyDUmOxEHOQPdaQoTOqT9XQBYJ-Yun7KNCgrNgGxv_Mq7BbFAVta8v5LOlnWXp8WakC8xBbkhCfj9EDqD6d-EtkPul7ma1w0d55Cyb2rVLRHdxihtq2bh3P9i2N3oaC/s320/nukleer-teknoloji-ve-radyasyon-guvenligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoJfNyYlW0MYN0VyDUmOxEHOQPdaQoTOqT9XQBYJ-Yun7KNCgrNgGxv_Mq7BbFAVta8v5LOlnWXp8WakC8xBbkhCfj9EDqD6d-EtkPul7ma1w0d55Cyb2rVLRHdxihtq2bh3P9i2N3oaC/s72-c/nukleer-teknoloji-ve-radyasyon-guvenligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/nukleer-teknoloji-ve-radyasyon.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/nukleer-teknoloji-ve-radyasyon.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content