Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Nüfus ve Vatandaşlık bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız...


Nüfus ve Vatandaşlık bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Nüfus ve Vatandaşlık bölümü var. Aşağıda sırasıyla Nüfus ve Vatandaşlık bölümü nedir, puan türü nedir, Nüfus ve Vatandaşlık bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Nüfus ve Vatandaşlık dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık bölümü ülkemizde yeni açıldı. Bölümün okutulduğu iki üniversite bulunmaktadır şu anda. Bu üniversiteler şunlardır:

1-Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü
2-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü

Ülkemizde nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinin görev tanımlarında yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Dijital Arşiv Projesinin başlatılması, pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık il müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilmesi söz konusu olmuştur. Dolayısı ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde işlem kapasitesi ve işlem yoğunluğu artmış durumdadır. Türkiye’nin dinamiklerinden yeniden yapılandırılan ve kapsamı genişleyen Nüfus ve Vatandaşlık sisteminin düzgün çalışması ve bu alanda herhangi bir sorun yaşanmaması için doğrudan bu alanda çalışacak yetkinliğe sahip kişiler yetiştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

2 Yıllık Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık bölümü; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde çalışabilecek bilgili, becerili, kaliteli hizmet ve personel verimliliğini esas alan kamu personeli yetiştiren bir önlisans programıdır.

Nüfus ve Vatandaşlık bölümünden mezun olacak öğrencilerin nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu; iletişim becerileri yüksek, nüfus ve vatandaşlık mevzuatına ve ilgili diğer mevzuatlara ve hukuki işleyişe hâkim, bilgisayar ve ilgili ekipmanları kullanma becerisine olan ve Osmanlıca bilen yetişmiş, donanımlı ve becerikli personel ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Nüfus ve Vatandaşlık bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Nüfus ve Vatandaşlık, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü için de baraj puanı 150 puandır.
 
Nüfus ve Vatandaşlık iş imkanları
Nüfus ve Vatandaşlık

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Nüfus ve Vatandaşlık mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Nüfus ve Vatandaşlık mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlerde
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bütün il ve ilçelerinde bulunan merkez ve taşra teşkilatlarında
3- Özel hukuk danışmanlık büroları
4- Noterler

T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde, Nüfus Hizmetleri ve Vatandaşlık Hizmetleri olmak üzere, iki ayrı hizmet türü bulunmaktadır. Nüfus Hizmetlerinde; doğum işlemleri, ölüm işlemleri, evlenme işlemleri, boşanma işlemleri, kayıt düzeltme işlemleri, nüfus ve aile cüzdanı işlemleri ve nüfus kayıt örneği verilmesi, evlat edinme, gaiplik gibi diğer bazı işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlık işlemlerinde ise; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi işlemleri, çok vatandaşlık işlemleri gibi hizmetler verilmektedir. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MERNİS, AKS, KPS, DAP, MAKS ve TC KİMLİK KARTI projeleri bulunmaktadır. 

Önceki paragrafta bahsedilen işlerin yapılmasında, ilgili memur ve yöneticilerin gözetmek ve uymakla mükellef olduğu bir mevzuat bulunmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı işlem türlerinin artmış olduğu, gün be gün artacağı ve buna paralel Müdürlüğün ilgili yasal mevzuatın daha da genişleyeceği dikkat çekmektedir. Buna istinaden, nüfus müdürlüklerinin personel ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık bölümünden mezun olan öğrencilerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde çalışması öngörülen pozisyon, öncelikli olarak Genel İdare hizmetleridir. Ancak Bakanlığın uygun gördüğü diğer hizmet türlerinde de çalışabilirler. Bu program ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, branş personel ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler, özel hukuk danışmanlık bürolarında da çalışabilme imkânına kavuşabileceklerdir.

Nüfus ve Vatandaşlık Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Nüfus ve Vatandaşlık mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Nüfus ve Vatandaşlık mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanakları düzenler.
2- Nüfus ve aile cüzdanlarını düzenler.
3- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkililerce düzenlenmiş tutanak belge ve resmi senet ve mahkeme ilamlarına dayanarak nüfus olaylarını aile kütüğüne işler.
4- İşlemlerle ilgili yazışmaları hazırlar, dosya ve kütükleri tutar.
5- Vasiyetnamesi olanlarla, sosyal güvenlik kuruluşundan maaş almakta iken ölen, evlenen, kaydı taşınan ve çocuksuz ölenlerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi için gerekli işlemleri yapar.
6- Resmi kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından istenen nüfus kayıt örneklerini çıkarır ve yetkili kişinin onayına sunar.
7- Askerlik çağına gelen vatandaşların listelerini çıkarır, askerlik yükümlülüğü altında olanların vatandaşlıkla ilgili olaylarını, ölüm ve kayıt kapama ve taşınmaya ilişkin olaylar ile ad soyad yaş ve kayıt düzeltmelerini süresi içerisinde askerlik şubesi başkanlığına bildirmek üzere gereken işlemleri yapar.
8- Cezalı nüfus olaylarına ilişkin işlemleri yapar.
9- Nüfus müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapar.
10- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Nüfus ve Vatandaşlık maaşlar 4500-5000 lira arasında değişmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-Kamu Yönetimi

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


2 Yıllık Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
İngilizce I, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I, Türk Dili I, Osmanlıca I, Matematik, Genel Ekonomi, Temel Hukuk Bilgisi, Genel İşletme, Bilgisayar Ofis Programları 1.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
İngilizce II, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II, Türk Dili II, Osmanlıca II, Göçün İzlenmesi ve Göç Mevzuatı, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, Genel ve Teknik İletişim, Bilgisayar Ofis Programları II.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Nüfus Mevzuatı I, Vatandaşlık Mevzuatı I, Kıymetli Evrak Hukuku ve Kişisel Verileri Koruma, Aile Hukuku, Osmanlıca III, Personel Hukuku, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Osmanlıca IV, Anayasa Hukuku, Sivil Toplum Örgütleri ve Dernekler Hukuku, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Uluslararası Hukuk ve Ahvali Şahsiye, İnsan Kaynakları Yönetimi.

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Nüfus ve Vatandaşlık bölümüne son beş yılda hiç kontenjan ayrılmadı. Zaten bu bölüm mezunlarını yeni yeni vermeye başladı.

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Nüfus ve Vatandaşlık tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Bilgisayarı iyi kullanabilmeli.
2- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
3- Ekip çalışmasını sevmeli.
4- Evrak işleri kendisine sıkıcı gelmemeli.
5- İstatistik ve sayısal verilerle uğraşmaktan sıkılmamalı.
6- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
7- Masa başı işlerden hoşlanmalı.
8- Planlı çalışmayı bilmeli.

Nüfus ve Vatandaşlık Okuyanlar ve Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Nüfus ve Vatandaşlık iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 2
  1. Geleceği olan bir mesleğe benziyor. 1 kaç yıl sonra bu bölüme de hücum ederler.

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Atamasi var mı nüfus ve vatandaşlık

      Sil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZtsu4jQJVwUkSqxSZf47DPqiTdQI49D5WybSvljTLiwhrDDfmiFg05pn_fg-HXuxj3MrhoXJLNvMvcoiCsHKR9Z0x4OlawYl9S885N4dsKLtnK_dV_tTX4OuNrsQbfmxqbZGX_E5fPRxd/s1600/nufus-ve-vatandaslik.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZtsu4jQJVwUkSqxSZf47DPqiTdQI49D5WybSvljTLiwhrDDfmiFg05pn_fg-HXuxj3MrhoXJLNvMvcoiCsHKR9Z0x4OlawYl9S885N4dsKLtnK_dV_tTX4OuNrsQbfmxqbZGX_E5fPRxd/s72-c/nufus-ve-vatandaslik.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/nufus-ve-vatandaslk-bolumu-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/nufus-ve-vatandaslk-bolumu-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content