Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ...


Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü var. Aşağıda sırasıyla Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü nedir, puan türü nedir, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

2 Yıllık Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Nedir?

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü; para, kredi, öz kaynak kullanımı ile birlikte, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını takip ederek müşterisi adına borsada hisse senedi, hazine bonosu vb. alım-satım işlemi yapan kişileri yetiştiren bir önlisans programıdır.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü için de baraj puanı 150 puandır.
 
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ne iş yapar
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Aracı Kurumlar
2- Araştırma Kuruluşları
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),
4- Devlet Bankaları
5- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 
6- Özel Bankalar
7- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
8- Sigorta Şirketleri
9- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),

Çoğunlukla özel sektör tercih edilse de kamu kurum ve kuruluşlarında da iş bulma imkanı vardır. Küçük, orta ve büyük tüm sanayi ve ticari hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde, sigorta sektöründe (operasyon ve pazarlama birimlerinde) menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde, borsalarda, bankalarda (cari hesaplarda, bireysel bankacılık hizmetlerinde bireysel kredi tahsisi, kredi kart ve diğer ürünlerin operasyonu ve pazarlamasında), ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında görev yapabilirler.

Ancak bunun için Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapılmakta, sınavlarda başarılı olanlara ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki yeterliliklerini gösterir lisans verilmekte, bu amaçla eğitim programları düzenlenmekte ve çalışanların sicili tutulmaktadır. Lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilere lisans verilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi ve sicilin tutulması Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından yapılmakta, lisanslama sınavları ise Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmektedir. 

Bu çerçevede sermaye piyasası kurumlarında;

* Hisse Senetleri piyasası müşteri temsilcisi
* Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,
* Yatırım fonları müşteri temsilcisi
* Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri sorumlusu
* Seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,
* Bir aracı kurumla acentelik sözleşmesi imzalayan katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi
* Bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcisi
* Aracı kurum şube müdürü
* Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu
* Aracı kuruluş ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı"na girerek "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı"nı almaları zorunludur.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Günlük olarak gazetelerden dünya piyasaları ve ekonomiyle ilgili haberleri okuyup analiz yapar.
2- Dünya genelinde önemli rol oynayan politik olayların dünya piyasaları üzerinde ne tür etkiler oluşturabileceği hakkında çıkarımlarda bulunarak yorum yapar.
3- Gün içinde piyasa araçlarının hareketlerini izleyerek, borsayı takip eder.
4- Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar.
5- Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır ve haber ajanslarını izler.
6- Yukarıdaki görevleri yaparak işletmenin karının korunmasında ve işletmeye kar getirecek yatırım alanlarının bulunmasına yardımcı olur.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

+++ Küçük, orta ve büyük tüm sınai ve ticari işletmelerde muhasebe ve finansman birimlerinde, borsalarda, bankalarda, ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında büro ortamında çalışır.
+++ Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte, zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir.
+++ İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşlardaki meslektaşlarıyla ve fon yöneticileriyle iletişim içerisindedirler.
+++ Menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde yatırımlarını borsada değerlendirmek isteyen müşterilerle diyalog halindedirler.
+++ Kişi yoğun stres altında çalışabilir.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Bilgisayar, hesap makinesi ve büro malzemeleri
2- Telefon, teleks, faks gibi iletişim araçları

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Aktüerya Bilimleri

-Bankacılık

-Bankacılık ve Sigortacılık

-Ekonometri

-Ekonomi

-Ekonomi ve Finans

-Finans ve Bankacılık

-İktisat

-İşletme

-Lojistik Yönetimi

-Muhasebe ve Denetim

-Muhasebe ve Finans Yönetimi

-Sermaye Piyasası

-Sigortacılık

-Sigortacılık ve Risk Yönetimi

-Uluslararası Finans

-Uluslararası Finans ve Bankacılık

-Uluslararası İşletme Yönetimi

-Uluslararası Ticaret ve Finansman

-Yönetim Bilişim Sistemleri


2 Yıllık Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi – I, Bilgisayara Giriş, Genel Hukuk Bilgisi, Genel İşletme, Genel Muhasebe, İktisada Giriş-I, Matematik, Sermaye Ve Para Piyasaları, Türk Dili – I, Yabancı Dil – I.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2, Bilgisayar Büro Programları, Finans Matematiği, Finansal Hizmetler Pazarlaması, İktisada Giriş 2, İstatistik, Medeni Ve Borçlar Hukuku, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirketler Muhasebesi, Türk Dili 2, Yabanci Dil 2.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Bist İşlemleri, Entegrasyon Ve AB, Finansal Yönetim, Girişimcilik I, Temel Analiz, Ticaret Hukuku.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Girişimcilik 2, Mali Tablolar Analizi, Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasalarına Bağlı Dış Den., Teknik Analiz, Vadeli Piyasa İşlemleri.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmedi.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Analitik düşünme becerisi gelişmiş olmalı.
2- Ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme becerisi gelişmiş olmalı.
3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
4- Ekip çalışmasını sevmeli.
5- İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı olmalı.
6- İnsanlarla iletişimi iyi, ekip çalışmasına yatkın olmalı.
7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
8- Matematikte başarılı olmalı ve ekonomi konularına ilgi duymalı.
9- Planlı çalışmayı bilmeli.
10- Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilmeli.
11- Sorumluluk sahibi ve başkalarını etkileyebilmeli.
12- Uzak görüşlü olmalı, plan yapabilmeli ve uygulayabilmeli.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Okuyanlar ve Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg1H6JfSqZj3G03y_86gxzKaR2S3KyIhAHJBbWT6r-wi-KQ1a2hij0-De7XGH_bmEp3rLpV0molluOADDnQU9VjGRic4fYvFQMRkRJEcABAgXzn32WVo5rEiG1mEtBDGlOYE05hp9xxD0-/s1600/Menkul-Kiymetler-ve-Sermaye-Piyasasi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg1H6JfSqZj3G03y_86gxzKaR2S3KyIhAHJBbWT6r-wi-KQ1a2hij0-De7XGH_bmEp3rLpV0molluOADDnQU9VjGRic4fYvFQMRkRJEcABAgXzn32WVo5rEiG1mEtBDGlOYE05hp9xxD0-/s72-c/Menkul-Kiymetler-ve-Sermaye-Piyasasi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/menkul-kymetler-ve-sermaye-piyasas.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/menkul-kymetler-ve-sermaye-piyasas.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content