Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Kültürel Miras ve Turizm bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığ...


Kültürel Miras ve Turizm bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık Kültürel Miras ve Turizm bölümü var. Aşağıda sırasıyla Kültürel Miras ve Turizm bölümü nedir, puan türü nedir, Kültürel Miras ve Turizm bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, Kültürel Miras ve Turizm dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Anadolu insanlık tarihinin başlangıcından bu yana birçok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olan önemli bir bölgedir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren tercih edilen ve süreklilik gösteren bir yerleşim alanı olması, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması, insanlık tarihine damga vuran birçok gelişmenin bu coğrafyada ortaya çıkması Anadolu'nun zengin bir kültürel mirasa sahip olmasını da beraberinde getirmiştir.

Son yıllarda kültürel mirasa olan ilginin arttığı görülmektedir. Bu eğilim kültür turizmini de önemli ölçüde artırmıştır. Günümüzde, turistik gezi yapmak isteyen insanların büyük bir kısmı, deniz, güneş, kum, kar, eğlence gibi argümanlardan çok daha fazlasını beklemektedir. Bu bağlamda, Türkiye gibi zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkeler, cazibe merkezi haline gelmektedir. Ancak bu durum nitelikli turizm personeli istihdam edilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.

2 Yıllık Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Nedir?

Kültürel Miras ve Turizm bölümü; Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak, turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştiren bir önlisans programıdır.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan Kültürel Miras ve Turizm bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. Kültürel Miras ve Turizm, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi Kültürel Miras ve Turizm bölümü için de baraj puanı 150 puandır.
 
Kültürel Miras ve Turizm iş imkanları
Kültürel Miras ve Turizm

AÖF Kültürel Miras ve Turizm Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Kültürel Miras ve Turizm mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Kültürel Miras ve Turizm mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Belediyelerin sektör ile ilgili kadroları
2- İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
3- Koruma Uygulamalı Denetim Büroları
4- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlükleri
5- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı arkeoloji, etnografya ve tarih müzeleri
6- Müzeler
7- Oteller
8- Turizm acenteleri

Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar sivil toplum kuruluşları, seyahat, ulaştırma, turizm, konaklama ile ilgili sektörlerde iş imkânı bulabilir, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirler.

Kültürel Miras ve Turizm Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Kültürel Miras ve Turizm mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Kültürel Miras ve Turizm mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını, tanıtılmasını, yayınlanmasını, kontrolünü sağlar; kazı ve araştırmalarda heyet üyeliği veya temsilciliği yapar.

2-Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

3- Define arama isteklerinde yer tetkiki yapar, izin verilen define kazılarında Bakanlığı temsil ve kazıya başkanlık eder.

4- Mevzuatına göre ve müdürün görevlendirmesiyle; ruhsatlı eski eser ticarethanelerini, kültür varlığı koleksiyonlarını, Bakanlıkça görevlendirildiklerinde özel müzeleri denetler. Ekspertiz komisyonlarında görev alır.

5- Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetlerinde yer alır.

6- Mesleki, ilmi yayınları izler, müzeye kazandırılmasına ve inceledikleri yayınların diğer uzman personele tanıtılmasını çalışır.

7- Müdürün belirlemesi ile sayım, devir-teslim, değerlendirme gibi komisyonlarda görev alır.

8- Eserlerin sağlık durumunu sürekli izler ve laboratuvarda müdahale edilmesi gerekenleri idareye rapor eder.

9- Müzenin kütüphanecisi ve fotoğrafçısı yoksa, müdürün görevlendirmesi halinde bu görevleri yürütür.

10- Resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında müze idaresince verilecek nöbet ve fazla mesai görevlerini yürütür.

11- GİH sınıfı personelinin yeterli bulunmadığı müzelerde uzman personel idarece verilecek bu sınıf personelin görevlerini de yüklenir.

12- Kendisine teslim edilen eserlerini bakım ve muhafazasını sağlar.

13- Görev verildiği takdirde 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tespit çalışmalarını yapar, tescille ilgili belgeleri hazırlar.

14- İmkanlar dahilinde, kendi branşı ile ilgili eserler üzerinde ilmi çalışmalar yapar.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Kültürel Miras ve Turizm maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Kültürel Miras ve Turizm maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Kültürel Miras ve Turizm bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Kültürel Miras ve Turizm dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Ekonomi ve Finans

-İşletme

-Lojistik Yönetimi

-Sanat Tarihi

-Turizm İşletmeciliği

-Turizm Rehberliği

-Turizm ve Otel İşletmeciliği

-Uluslararası İşletme Yönetimi

-Yönetim Bilişim Sistemleri


2 Yıllık Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Anadolu Arkeolojisi, Kültürel Miras Mevzuatı, Mitoloji ve Din, Akdeniz Uygarlıkları Sanatı, İngilizce.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Arkeolojik Alan Yönetimi, Ortaçağdan Günümüze Anadolu Uygarlıkları, Müzecilik ve Sergileme, Restorasyon ve Koruma İlkeleri, İngilizce 2.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Kültürel Miras Yönetimi, Türkiye'nin Kültürel Mirası I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Genel Turizm Bilgisi, Turizm Coğrafyası, Türk Dili I.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Kültürlerarası İletişim, Türkiye'nin Kültürel Mirası II, Turizm Pazarlaması, Sanat Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Kültürel Miras ve Turizm KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Kültürel Miras ve Turizm bölümüne son beş yılda hiç kontenjan verilmemiştir.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Kültürel Miras ve Turizm tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
2- Ekip çalışmasını sevmeli.
3- Eski kültürlere ilgili olmalı.
4- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
5- Masa başı işlerden hoşlanmalı.
6- Planlı çalışmayı bilmeli.

Kültürel Miras ve Turizm Okuyanlar ve Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Kültürel Miras ve Turizm yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için Kültürel Miras ve Turizm iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 2
  1. 2500 lira alan suriyeli kim

    YanıtlaSil
  2. Belediyede 14 yıldır teknisyen olarak çalışıyorum.kültürel miras ve turizm bölümünden bu yıl mezun oldum. bu bölüm teknik mi yoksa idari kadro olarak mı değerlendirilmelidir.çalıştığım kurum bu konuda bir tereddüt yaşamaktadır.konu ile ilgili bilginizi paylaşabirmisiniz.

    YanıtlaSil
Yorum Nasıl Yazılır?
1. Yorum Kutusu'na yorumunuzu yazın.
2. Yorumlama Biçimi bölümünden Google hesabınızla mı, Anonim (Adsız) olarak mı yoksa herhangi bir isim (Adı/URL) yazarak mı yorum yapmak istediğinizi belirtin.
3. Eğer Google hesabınızla yorum yaparsanız, yorumunuza cevap yazıldığında size bir e-posta gönderilir. Bunun için ''Beni Bilgilendir'' kutucuğunu işaretleyin.
4. Yayınla butonuna tıklayın.
5.Robot değilim uyarısı çıkarsa kutucuğu işaretleyin ve sizden isteneni yapın.

Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://1.bp.blogspot.com/-J8TNf1zaZAQ/X1Pkw-iEtVI/AAAAAAAAE90/Se8NxpnsKIAZJZpeH-ibbngQigmTScJ7wCLcBGAsYHQ/s1600/k%25C3%25BClt%25C3%25BCrel-miras-ve-turizm.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-J8TNf1zaZAQ/X1Pkw-iEtVI/AAAAAAAAE90/Se8NxpnsKIAZJZpeH-ibbngQigmTScJ7wCLcBGAsYHQ/s72-c/k%25C3%25BClt%25C3%25BCrel-miras-ve-turizm.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/kulturel-miras-ve-turizm-bolumu-nedir.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/kulturel-miras-ve-turizm-bolumu-nedir.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content