Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttı...

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Lisans (4 Yıllık) bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 4 yıllık Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü var. Aşağıda sırasıyla Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü nedir, puan türü nedir, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, ne iş yapar, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne dikey geçiş yapabilen bölümler ve KPSS atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü; afet ve acil durumların yönetilmesine ilişkin temel bilgi ve becerileri almış, hazırlık ve zarar azaltma faaliyetlerini organize eden, baskı altında mevcut kaynakları doğru kullanabilen, müdahale aşamasında hastane öncesi alanda arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve tıbbi tahliye işlemlerini organize eden ve yöneten, görev aldığı kurumların acil yardım ve afet yönetimi ve eğitimi ile ilgili iş ve eylemlerini sevk ve idare eden meslek elemanlarını yetiştiren bir lisans bölümüdür.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 4 yıl olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Acil Yardım ve Afet Yönetimi baraj puanı da 180 puandır.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi nedir
Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

 1. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD),
 2. Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM),
 3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
 4. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimler
 5. Devlet Hastaneleri
 6. Özel Hastaneler
 7. Büyükşehir Belediyelerinde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),
 8. İtfaiye Daire Başkanlıkları,
 9. Ambulans Hizmetlerinde
 10. Belediyeler bünyesindeki İtfaiye Müdürlüklerinde,
 11. İtfaiye Teşkilatları,
 12. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri
 13. Afet ve acil durumlarla ilgili sivil toplum örgütleri
 14. Kızılay

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Lisans eğitimi boyunca kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesince, bilimsel ilke ve yöntemleri temel alarak birey ve toplumun afet ve acil durumlardan kaynaklanan sağlık sorunlarına, tehlikelere ve yaralanmalara yönelik koruyucu halk sağlığı tedbirlerini alır.

2- Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin yönetimi, triaj, acil tıbbi müdahale, güvenli ve uygun nakil, haberleşme ve kayıt işlemlerini yapılmasını sağlar.

3- Komuta Kontrol Merkezlerine gelen çağrıların değerlendirilmesi ve ilgili birimlerin yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlar.

4- Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.

5- Afet ve acil durum ile ilgili Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezlerinin sevk ve idaresini yapar.

6- Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine ait birimlerin faaliyetlerini planlar, izler ve denetler.

7- Birlikte çalıştığı diğer acil durum ve afetlerle ilgili konularda çalışan meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen uygulamaları planlar, izler ve denetler.

8- Biriminde görev alan personelin çalışma konusu ile ilgili eğitimleri planlar, uygular ve denetler.

9- Bireylerin doğa veya insan kaynaklı risklere karşı bilgilenmesi ve korunması için gerekli tedbirlere yönelik eğitimler gerçekleştirir.

10- Afet ve acil durum planlarının yapılmasını planlar, izler ve denetler.

11- Kurum ve Kuruluşların bütünleşik afet yönetim sisteminin dört evresi olan hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarını planlar, uygular ve denetler.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle Acil Yardım ve Afet Yönetimi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

Çalışma ortamı afet ve acil durumun meydana gelebileceği her yerdir. Çalışma saatleri 7 gün 24 saat 365 gündür. Afet veya acil durum vakaları meydana gelmeden önce toplumun hazırlanması, olaylar meydana geldikten sonra müdahale (arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve transport), müdahale aşaması sona erdikten sonra da iyileştirme ve rehabilitasyon aşamalarında görev alır. Çalıştığı alanlar özellikle afet meydana geldikten sonraki müdahale aşaması oldukça riskli bir ortamdır. Bu nedenle mesleki risklere karşı yüksek bilgiye, uygun kişisel koruyucu donanıma ve hijyen malzemelerine sahip olmalıdır. Bu kişiler çalışma koşullarının gerektirdiği özel kıyafetleri giyer.

 

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

 1. Aspiratör
 2. Boyunluk
 3. Defibrilatör
 4. Diagnostik Set
 5. Doğum Seti
 6. Faras Sedye
 7. Hava Yolu Ekipmanları
 8. KED Yeleği
 9. Kombinasyon Sedye
 10. Pulse Oksimetre
 11. Şeker Cihazı (Glikometre)
 12. Tansiyon Aleti
 13. Temel Tıbbi Malzeme Çantası
 14. Termometre
 15. Travma Sabitleyici Ateller
 16. Travma Tahtası
 17. Vakum Sedye
 18. Ventilatör
 19. Yanık Seti

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Acil Yardım ve Afet Yönetimi maaşları 4500-5500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi maaşları 3500-5000 lira arasındadır.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümüne Dikey Geçiş Yapabilen Bölümler

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne DGS ile dikey geçiş yapmanız mümkündür. Şayet aşağıdaki bölümlerden herhangi birisinden mezun olursanız Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Acil Yardım ve Afet Yönetimi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

Aşağıdaki linkten CTRL+F ile arama yaparak DGS bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bölüm birden fazla yerde olabileceği için tüm dosyada arayın.

https://www.elizan.net/2020/08/dgs-bolumleri-2020.html

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Anatomi, Arama ve Kurtarma Becerileri I, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Beden Eğitimi I, Fizyoloji, Kimya-Biyokimya, Psikolojiye Giriş, Temel Afet Bilgisi, Türk Dili I, Yabancı Dil I (İngilizce), Yönetim ve Organizasyon.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Acil Servis Araçları Eğitimi, Arama ve Kurtarma Becerileri II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Beden Eğitimi II, Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Örgütsel Davranış, Tıbbi Terminoloji, Türk Dili II, Yabancı Dil II (İngilizce).

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Acil Hasta Bakımı I, Afet ve Acil Durum Yönetimi I, Epidemiyolojinin İlkeleri, Kurtarma Araçları Eğitimi, Mesleki İngilizce I, Travma ve Resusitasyon I, Görgü Kuralları.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Acil Hasta Bakımı II, Afetlerde Salgın Hastalıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi II, Mesleki İngilizce II, Staj I, Tim Liderliği, Travma ve Resusitasyon I, Mesleki Terminoloji.

3. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Afet Tıbbı I, Afet ve Acil Durum Planlaması, İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş, Meslek Etiği, Mesleki İngilizce III, Afetlerde Beslenme.

3. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Afet Tıbbı II, Araştırma Yöntemleri, Mesleki İngilizce IV, Staj II, Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi, Yangına Müdahale Teknikleri, Yangın Güvenliği ve Kimyası, Afetlerde Disiplinlerarası Etkileşimler.

4. Sınıf 1. Dönem Dersleri

Afet ve Acil Durum Mevzuatı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN), Mesleki İngilizce V, Öğretim ve Uygulamaları, Afetlerde Genetik Hastalıklar, Histopatoloji.

4. Sınıf 2. Dönem Dersleri

Afetlerde Lojistik Yönetimi, Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı, Biyoistatistik, Entegre Proje (Bitirme Projesi), Halk Eğitimi, Mesleki İngilizce VI, Eğitim Psikolojisi, Sağlık İletişimi.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne son beş yılda toplamda 131 kontenjan verilmiş ve mezunlar 67 ve üzeri puanlarla atanmıştır.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1- Acil ve anlık gelişen olaylarda ve baskı altında doğru kararlar alabilmeli.

2- Alanındaki dünya genelinde gelişmeleri takip etmeli.

3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.

4- Soğukkanlı olmalı.

5- Ekip çalışmasını sevmeli.

6- Engelli ve sarp arazilerde çalışmaya uygun vücut yapısına ve psikolojiye sahip olmalı.

7- Etkili iletişim becerilerine sahip olmalı.

8- Farklı coğrafyalara hızlı adapte olabilen ve uzun süre çalışma temposuna ayak uydurabilmeli.

9- İnsanlara yardım etmeyi sevmeli.

10- Karmaşık problemlere alternatif çözümler bulabilmeli.

11- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

12- Planlı çalışmayı bilmeli.

13- Ayrıntıları fark edebilmeli.

14- Sorumluluk duygusu yüksek olmalı.

15- Gerektiğinde inisiyatif alabilmeli.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Okuyanlar ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de Acil Yardım ve Afet Yönetimi nasıl bir bölüm sorusuna cevap vermek ister ve bu içeriğimizi zenginleştirmek, daha işlevsel hale getirmek için Acil Yardım ve Afet Yönetimi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIqp12clOoMgV3vFsH3Hi2uqX6dFozpGfSYTO5RukXFrjLolM5wTw8pUzwchHHkQdBv16UbGlCcX3o_oRa1uRR-RunhTlrMAC_oXGnMHB7MZ_Xg_ZtiyXF8J6OgvfN5IpEDIYn3N2F4pIQ/s16000/acil-yardim-ve-afet-yonetimi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIqp12clOoMgV3vFsH3Hi2uqX6dFozpGfSYTO5RukXFrjLolM5wTw8pUzwchHHkQdBv16UbGlCcX3o_oRa1uRR-RunhTlrMAC_oXGnMHB7MZ_Xg_ZtiyXF8J6OgvfN5IpEDIYn3N2F4pIQ/s72-c/acil-yardim-ve-afet-yonetimi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/09/acil-yardm-ve-afet-yonetimi-nedir-ne-is.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/09/acil-yardm-ve-afet-yonetimi-nedir-ne-is.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content