İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığı...


İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü var. Aşağıda sırasıyla İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir, puan türü nedir, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, İş Sağlığı ve Güvenliği dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 yıllık
İş Sağlığı ve Güvenliği

2 Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü; işyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği ile görevli mühendise bağlı olarak çalışan kişileri yetiştiren bir önlisans programıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Alışveriş Merkezleri
2- Elektrik Üretim Anonim Şirketi
3- İtfaiye Teşkilatları
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı
5- Maden ocakları
6- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
7- Sivil Savunma kuruluşları
8- Ticaret merkezleri
9- Üniversiteler

İş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarının görevleri şunlardır:

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

2- İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunur bu hususlarla ilgili işverene rapor verir.

3- İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapar, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunur ve uygulamaların takibini yapar.

4- İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlar, hazırlanan planların uygulanmasını sağlar.

5- Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar.

6- Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetir ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlar.

7- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılır, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi verir ve önerilerde bulunur.

8- İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

9- İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

10- İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirir, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirir, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurur ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip eder, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri, çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan bölümlerde görev yapabilirler. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması söz konusudur. Üretim alanının büyüklüğüne göre yürüme ve dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Dinleme, düşünme, konuşma ayakta durma, yürüme mesleğin gerektirdiği etkinliklerdir.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Düzenli kontrol listeleri
2- Sonometre, lüks metre, oksijen metre, ekslosimetre, ayro metre, termometre (havadaki nem durumunu, ısıyı, ışık durumunu, hava basıncını vb. ölçüm cihazları)
3- Bilgisayar
4- Basit büro malzemeleri, (kağıt, kalem, renkli boya ve kalemler delikli zımba, tel zımba, renkli kartonlar vb.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için İş Sağlığı ve Güvenliği maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise İş Sağlığı ve Güvenliği maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-İşletme

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

-Uluslararası İşletme Yönetimi


2 Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Genel Kimya, İngilizce-I, İş Sağlığı ve İş Güvenliği-I, Makine ve Teçhizat-I, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Temel Bilgi Teknolojileri, Türk Dili-I.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, İlk Yardım, İngilizce-II, İş Hukuku, İş Sağlığı ve İş Güvenliği-II, Makine ve Teçhizat-II, Matematik,  Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Dili-II.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-I, İş Yerinde Risk Analizi ve Metotları, Kayıt ve Raporlama, Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri, Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı , Psikososyal Risk Etmenleri.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Acil Durum Yönetimi, İSİG Yönetim Sistemi ve Organizasyonu, İş Hijyeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-II, Mesleki Proje, Taşıma ve Depolama, Yangın ve Yangından Korunma.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne son beş yılda 33 kontenjan açılmış ve mezunlar çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Ayrıntıları algılayabilmeli.
2- Çabuk ve doğru karar verebilmeli.
3- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
4- Ekip çalışmasını sevmeli.
5- Fen bilimleri alanına ilgili olmalı.
6- Genel ve sayısal yeteneğe sahip olmalı.
7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
8- Planlı çalışmayı bilmeli.
9- Sorumluluk sahibi olmalı.
10- Tertipli ve düzenli çalışabilen, tedbirli olmalı.
11- Yoğun ve yaygın dikkati güçlü stres altında çalışabilmeli.
12- Yönergeleri izleyebilmeli.

İş Sağlığı ve Güvenliği Okuyanlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için İş Sağlığı ve Güvenliği iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları İmkanları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjGTJR01EUHWv6MxTFGFBQsqI1JyqxVwm9BJw8RGlWet3p7nX-7MhRBKGbvmyyCNnGzz7OL__pL7Egk0d6BNvW1LEJy7dvQEmizk7CBFdcKnQwvv4Bm3wSigcGdrmoTeiB4AgMl_xc2dBZ/s320/is-sagligi-ve-guvenligi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjGTJR01EUHWv6MxTFGFBQsqI1JyqxVwm9BJw8RGlWet3p7nX-7MhRBKGbvmyyCNnGzz7OL__pL7Egk0d6BNvW1LEJy7dvQEmizk7CBFdcKnQwvv4Bm3wSigcGdrmoTeiB4AgMl_xc2dBZ/s72-c/is-sagligi-ve-guvenligi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/05/is-saglg-ve-guvenligi-bolumu-nedir-ne.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/05/is-saglg-ve-guvenligi-bolumu-nedir-ne.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content