İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Yıllık Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttı...


İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü tanıtımı sayfasına hoş geldiniz. Önlisans ve lisans bölümlerini güncel olarak tüm ayrıntıları ile tanıttığımız yazı dizimizde bugün 2 yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü var. Aşağıda sırasıyla İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü nedir, puan türü nedir, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü iş imkanları ve çalışma olanakları nelerdir, bölüm mezunları ne kadar maaş alır, İnsan Kaynakları Yönetimi dikey geçiş bölümleri ve atamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 
İnsan Kaynakları Yönetimi ne iş yapar
İnsan Kaynakları Yönetimi
NOT: Aynı isim altında lisans programı da bulunmaktadır. Burada tanıtımı yapılan bölüm 2 yıllık olandır.

2 Yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü; görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan kişileri yetiştiren bir önlisans programıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Sınav, Puan Türü ve Eğitim Süresi Bilgileri

Eğitim süresi 2 yıl olan İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü için girilmesi gereken sınav TYT sınavıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi, TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm önlisans programlarında olduğu gibi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü için de baraj puanı 150 puandır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İş İmkanları, Çalışma Olanakları

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları iş imkanları ve çalışma olanakları şunlardır:

1- Avrupa Birliği Bakanlığı
2- Belediyeler
3- Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı
4- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
5- Karayolları Genel Müdürlüğü
6- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
7- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
8- Üniversiteler

Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları işletmelerdeki insan gücü kaynağını ve bu kaynağın kullanımını ön plana çıkarmış, çok önemli hale getirmiştir. İş Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerle işçi giriş ve çıkışlarının düzene bağlanması önem arz etmeye başlamıştır.

Bu nedenle bu bölümden mezun olanların iş bulması geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek İnsan Kaynakları Yönetimi mezunlarının görevleri şunlardır:

1- İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur.

2- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar.

3- Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür.

4- İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur.

5- İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır.

6- İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur.

7- Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır.

8- Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları

Her meslek herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle İnsan Kaynakları Yönetimi çalışma koşullarına göz atmanız yararınıza olabilir. İnsan Kaynakları Yönetimi okuyanlar, ileride icra edecekleri meslekte şu ortamlarda çalışacaktır:

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yapar. Birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler.

Meslekte Kullanılan Araç-Gereçler

1- Çeşitli büro malzemeleri
2- Telefon, faks, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi
3- Çeşitli kanun kitapları, bilgi dosyaları
4- Eğitim araç ve gereçleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için İnsan Kaynakları Yönetimi maaşlar 4000-4500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde ise İnsan Kaynakları Yönetimi maaşları 2500-4000 lira arasındadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri, DGS ile Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilir?

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi dikey geçiş bölümleri şunlardır:

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İşletme

-Kamu Yönetimi

-Siyaset Bilimi

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

-Uluslararası İşletme Yönetimi

-Yönetim Bilişim Sistemleri


2 Yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

1. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Genel Ekonomi, Genel İşletme, İngilizce-I, İnsan Kaynakları Yönetimi, Temel Bilgi Teknolojileri, Türk Dili-I.

1. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, Eğitim Geliştirme ve Kariyer Yönetimi, İngilizce-II, İnsan Kaynaklarında Performans Değerlendirme Sistemi, İşe Alım ve Eğitim Süreçleri, Temel Hukuk, Türk Dili-II, Yönetim ve Organizasyon.

2. Sınıf 1. Dönem Dersleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Genel Muhasebe, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Örgütsel Davranış, Kurumsal Yönetim, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Uluslararası İşletmecilik, Ücret Yönetimi ve İş Değerleme.

2. Sınıf 2. Dönem Dersleri
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, İstihdam ve İşsizlik, Pazarlama İlkeleri, Diksiyon ve Etkili Konuşma, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Toplam Kalite Yönetimi, Uluslararası Sosyal Politika.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bildiğiniz gibi kamu kurumlarına personel alımı KPSS puanı ile yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi KPSS taban puanları için 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 atamalarına baktık. İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne son beş yılda 260 kadar kişi kamu kurumlarına 84 ve üzeri puanlarla atanabildi.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Bazı bölümleri okumak için bazı yeterlik ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma durumunun olabilir. İnsan Kaynakları Yönetimi tercih edecek kişilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:

1- Ayrıntıları algılayabilmeli.
2- Başkalarını etkileyebilmeli, yönlendirebilmeli ve ikna edebilmeli.
3- Büro işlerine ilgili olmalı.
4- Dikkatli ve sabırlı olmalı.
5- Ekip çalışmasını sevmeli.
6- Empati kurabilmeli.
7- Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.
8- Planlı çalışmayı bilmeli.
9-Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı olmalı.
10- Sözel yeteneği güçlü olmalı.
11- Yönergeyi izleyebilmeli.

İnsan Kaynakları Yönetimi Okuyanlar ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yorumları

Bölüm hakkında yapılan ziyaretçi yorumları yazının altında yer almaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi yorumları henüz yapılmamış olabilir. Bölüm ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorarak cevap bulabilirsiniz.

Kıymetli üniversite adayları, öğrencileri ve bölüm mezunları; sizler de bu içeriğimizi zenginleştirmek ve daha işlevsel hale getirmek için İnsan Kaynakları Yönetimi iş imkanları, maaşları, dersleri hakkında bilgi vererek katkıda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER
Ad

2 YILLIK BÖLÜMLER,227,4 YILLIK BÖLÜMLER,298,EN İYİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ,9,KOMPOZİSYON,9,
ltr
item
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir: İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Yıllık Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Yıllık Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlsoGIJHms8wkQ8-bU8Xd_qQnPWOaAq9Ut-nUSAVzPnmKi0pdGYDoPKFBDBrM9D0RF7GXVS3RIUxjaqmTUkaJwLzJaBBHZIoDDuPkKMycHUzxg_WChjJTZMl6WbfFQIlpjo4ysrVQIu2cc/s320/insan-kaynaklari-yonetimi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlsoGIJHms8wkQ8-bU8Xd_qQnPWOaAq9Ut-nUSAVzPnmKi0pdGYDoPKFBDBrM9D0RF7GXVS3RIUxjaqmTUkaJwLzJaBBHZIoDDuPkKMycHUzxg_WChjJTZMl6WbfFQIlpjo4ysrVQIu2cc/s72-c/insan-kaynaklari-yonetimi.jpg
Elizan.Net: Bölüm İş İmkanları - Maaşları - Nedir
https://www.elizan.net/2020/05/insan-kaynaklar-yonetimi-2-yllk-bolumu.html
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/
https://www.elizan.net/2020/05/insan-kaynaklar-yonetimi-2-yllk-bolumu.html
true
6516140019475243380
UTF-8
Tüm Mesajlar Yüklendi Herhangi bir yazı bulunamadı! Tamamını Gör Devamını Oku... Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Tarafından Anasayfa SAYFALAR YAZILAR Tamamını Gör ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARA BÜTÜN YAZILAR Aradığınız yazı bulunamadı! Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pts Salı Çrş Prş Cuma Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mys Hzr Tem Ağs Eyl Ekm Ksm Arl Şimdi 1 Dakika Önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content